Sikker transport

Dit gods er i sikre hænder

Vores globale og lokale sikkerhedsteam arbejder døgnet rundt for at opretholde den højeste standard af sikker transport — fra det øjeblik vi afhenter din forsendelse til den er sikkert leveret - i den anden enden af byen eller på den anden side af jorden.

TNT arbejder løbende på at forbedre sikkerheden, så vi kan nedbringe risikoen for at blive udsat for kriminelle handlinger og terrorisme. Alt sammen for at beskytte medarbejdere, aktiver og kunders gods.

Vores sikkerhedsteam

På globalt niveau har TNT etableret et sikkerhedsteam, der fokuserer på hele sikkerehedsområdet, herunder: udvikling og implementering af globale sikkerhedsstrategier, standarder, udvikling af systemer, sikkerheds performance management, best practice, styring af luftfartssikkerhedskrav, støtte af sikkerhedsteams samt at være kontaktpunkt for strategiske kunder.
 

Ansvaret for sikkerhed ligger hos TNTs Global Customs and Security Director, som rapporterer direkte til Global Network Operations Managing Director of TNT.
 

Alle områder og lande har en sikkerhedsansvarlig, et sikkerhedsteam og en etableret sikkerhedsstruktur til at styre sikkerhedsstandarder og risici på lokalt niveau.
 

I højrisikoområder har TNT implementeret yderligere foranstaltninger som fx sikkerhedscentre, GPS, sikkerhedseskorter, forbedret overvågning mv. De detaljerede sikkerhedsforanstaltninger holdes fortrolige for at beskytte medarbejdere, aktiver og kunders gods.
 

Guidelines for sikker transport

TNT er aktivt medlem af en række foreninger over hele verden, som arbejder med told- og sikkerhedsforhold og som arbejder med tilsynsorganer og andre i branchen for at forbedre sikkerheden i forsyningskæden. Derudover har TNT mange interne sikkerhedsprogrammer, guidelines, processer og systemer herunder:

 

 • Sikkerhedstræning
  Sikkerhed er den del af alle nye medarbejderes introduktionstræning. Derudover afholdes der specifik sikkerhedstræning som Drivers’ Security Awareness Training og Golden Rules med krav om løbende refresher træning for relevante jobfunktioner.
 • Screening af medarbejdere og sub-contractors
  TNT har den politik at screene medarbejdere og sub-contractors i overensstemmelse med risikovurderinger og lokal lovgivning.
 • Risikovurdering af ruter
  TNT har implementeret en proces for risikovurdering af ruter som sikrer at alle nye og eksisterende line-haul ruter regelmæssigt bliver vurderet i forhold til sikkerhedsrisici.
 • Sikker opbevaring i transit
  Guidelines er implementeret i hele netværket for at sikre alle lokationer er sikre når der ikke er operation eller under lukkeperioder.

Sikkerhedscertificeringer

TNT har implementeret sikkerhedsstandarder i hele netværket som dækker alle aspekter af sikkerhed for køretøjer, adgangskontrol, CCTV, bevogtning, alarmsystemer, træning mv. TNTs sikkerhedsstandarder er baseret på Transported Asset Protection Association (TAPA) ‘C’ grading. TNT har dog mere end 100 hubs og depoter der er TAPA ’A’ certificeret. Derudover har TNT mange lokationer der ikke er TAPA ’A’ certificeret men som lever op til TAPA ’A’ krav. Sikkerhedsniveauet på alle lokationer i TNTs netværk er baseret på risikovurderinger og relevante risikoreducerende tiltag.
 

TNT har forpligtet sig til at opnå standarder under forskellige toldmyndigheders programmer for sikker supply-chain over hele verden, som det fremgår af US Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) certificeringen (approved by the US Customs Border and Protection in the United States together with C-TPAT foreign validation status) og 25 Authorized Economic Operator (AEO) godkendte certificeringer i EU medlemslande.
 

Derudover har TNT AEO godkendt certificeringer i Norge, Schweiz og Taiwan, the Secure Trade Partnership + (STP+) i Singapore, og Partners in Protection (PIP) i Canada. TNT fokuserer på alle relevante nationale told- og sikkerhedsprogrammer som er lanceret for at kunne levere en sikker supply-chain service.

 

Luftfartssikkerhed

TNT har udviklet et luftfartssikkerhedsprogram, der fokuserer på løbende forbedringer og udvikling med hensyntagen til de seneste lovgivningsmæssige krav og teknologiske fremskridt så vel som implementering af ”best practices”. TNT er meget engageret og aktiv i dialogen med myndigheder og industrien for at forbedre luftfartsikkerheden på verdensplan.