Sikker transport

Dit gods er i de bedste hænder

Vores globale og lokale sikkerhedsteam arbejder døgnet rundt for at opretholde den højeste standard for sikker transport, lige fra det øjeblik hvor vi afhenter din forsendelse, indtil den er sikkert leveret i den anden ende af byen eller på den anden side af jorden.

For at beskytte vores medarbejdere, aktiver og kundernes gods arbejder TNT kontinuerligt på at forbedre sikkerheden, med det formål at minimere risikoen for at blive udsat for kriminelle handlinger og terrorisme .

Vores sikkerhedsteam

TNT har etableret et globalt sikkerhedsteam, der fokuserer på hele sikkerhedsområdet, herunder udvikling og implementering af globale sikkerhedsstrategier, standarder, udvikling af systemer, performance management i forbindelse med sikkerhed, deling af retningslinjer, håndtering af luftfartssikkerhedskrav, støtte til lokale sikkerhedsteams samt at være kontaktpunkt for strategiske kunder.
 

Ansvaret for sikkerhed ligger hos TNT's Global Customs and Security Director, som rapporterer direkte til TNT's Global Network Operations Managing Director. Alle områder og lande har en sikkerhedsansvarlig, et sikkerhedsteam og en etableret sikkerhedsstruktur til at styre sikkerhedsstandarder og risici på lokalt niveau.
 

I højrisikoområder har TNT implementeret yderligere foranstaltninger som f.eks. sikkerhedscentre, GPS, sikkerhedseskorter, forbedret overvågning mv.  Detaljer om sikkerhedsforanstaltningerne holdes fortrolige for at beskytte medarbejdere, aktiver og kunders gods.

 

Retningslinjer for sikker transport

TNT er aktivt medlem af en række foreninger i hele verden, som arbejder med told- og sikkerhedsforhold, og som arbejder med tilsynsmyndigheder og andre i branchen for at forbedre sikkerheden i forsyningskæden. Derudover har TNT mange interne sikkerhedsprogrammer, retningslinjer, processer og systemer herunder:

 

 • Sikkerhedskurser
  Sikkerhed er en del af introduktionskurserne for alle nye medarbejdere.  Specifikke sikkerhedskurser såsom Driver's Security Awareness Training og Golden Rules med krav om løbende genopfriskningskurser for relevante jobfunktioner.
 • Godkendelse af medarbejdere og underleverandører
  TNT's politik er at godkende medarbejdere og underleverandører i overensstemmelse med virksomhedens risikovurdering og lokal lovgivning.
 • Risikovurdering af ruter
  TNT har implementeret en proces for risikovurdering af ruter, som sikrer en regelmæssig vurdering af sikkerhedsrisici for alle nye og eksisterende transportruter.
 • Sikker opbevaring under transport
  Retningslinjer implementeres i hele netværket, så alle lokationer sikres uden for åbningstiderne og i perioder med nedlukning.

Sikkerhedscertificeringer for logistik

TNT har implementeret sikkerhedsstandarder i hele netværket, som dækker alle aspekter af sikkerhed for køretøjer, adgangskontrol, overvågning, bevogtning, alarmsystemer, uddannelse mv. TNT's sikkerhedsstandarder er baseret på "C"-certificeringen fra Transported Asset Protection Association (TAPA). TNT har dog mere end 100 hovedcentre og depoter, der er TAPA "A"-certificerede. Derudover har TNT mange lokationer, der ikke er TAPA "A"-certificerede, men som lever op til TAPA "A"-kravene. Sikkerhedsniveauet på alle lokationer i TNT's netværk er baseret på risikovurderinger og relevante tiltag. 
 

TNT har forpligtet sig til at opnå standarder under forskellige toldmyndigheders programmer for sikre forsyningskæder i hele verden, som det fremgår af US Customs-Trade Partnership Against Terrorism-certificeringen (C-TPAT) (godkendt af US Customs Border and Protection i USA og med udenlandsk C-TPAT-valideringsstatus) og 25 juridiske AOE-godkendte certificeringer (Authorized Economic Operator ) i EU-medlemslande.
 

Derudover har TNT AEO-godkendte certificeringer i Norge, Schweiz og Taiwan, Secure Trade Partnership + (STP+) i Singapore og Partners in Protection (PIP) i Canada. TNT fokuserer på alle relevante nationale told- og sikkerhedsprogrammer, som er lanceret for at kunne levere sikker transport i forsyningskæden.

 

Luftfartssikkerhed

TNT har udviklet et luftfartssikkerhedsprogram, der fokuserer på løbende forbedringer og udvikling under hensyntagen til de seneste lovgivningsmæssige krav og teknologiske fremskridt såvel som implementering af retningslinjer i processer. TNT er meget engageret og aktiv i dialogen med myndigheder og branchen for at forbedre luftfartssikkerheden på verdensplan.