Ekspordimäärused ja -sanktsioonid

Kuidas vastata sanktsioonidele ja ekspordieeskirjadele?

 

Kaupade saatmist teatud riikidesse/piirkondadesse mõjutavad ekspordimäärused ja rahvusvahelised sanktsioonid, mis põhinevad kaupade tüübil, lähte- ja sihtkohal või tehingutes osalevatel pooltel.

TNT teenindab enamikke riike/piirkondi kus kehtivad rahvusvahelised sanktsioonid, olles vastavuses eeskirjade ja sanktsioonidega, mille on kehtestanud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja muud riigid/piirkonnad. Vaata allpool TNT tingimusi strateegiliste kaupade käsitsemise ja sanktsioneeritud sihtkohtade kohta, et saada täpsemat informatsiooni piirangutega, kuid lubatud kaupade saatmise kohta.

Keelatud osapooled

Keelatud osapoolte loendid kuuluvad rahvusvaheliste sanktsioonide ja ekspordikontrolli nõuete juurde. TNT ei aktsepteeri saadetisi, mille saadavad või võtavad vastu eraisikud või üksuses, kes on keelatud osapoolte nimekirjas.
 

Kasulikud lingid:


Strateegilised kaubad

Strateegilised kaubad on sõjaliseks otstarbeks mõeldud või kahesuguse kasutusega kaubad, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalistel eesmärkidel. TNT ei klassifitseeri strateegilisi kaupu, selle eest vastutab eksportija. Meie teenused erinevad olenevalt asukohast, kuid küsime alati selget teavet kehtivate litsentside kohta. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.


Kasulikud lingid:


Sanktsioneeritud sihtkohad

Rahvusvaheliste sanktsioonide järgimiseks on TNT teatud teenused peatanud või lisanud saatmisele täiendavaid nõudeid. Allpool on riikide kaupa ülevaade sanktsiooniprogrammidest, mis mõjutavad TNT teenust.
 

Kasulikud lingid:

Krimmi piirkond

- Alates 1. aprillist 2016 ei paku TNT teenuseid Krimmi piirkonnas

 

Kuuba

- Alates 1. aprillist 2016 ei paku TNT teenuseid Kuubas.

- TNT ei paku teenust mitte ühelegi Kuuba saatkonnale või konsulaadile kogu maailmas

 

Iraan

- Alates 1. aprillist 2016 ei paku TNT teenuseid Iraanis.

- TNT ei paku teenust mitte ühelegi Iraani saatkonnale või konsulaadile kogu maailmas

 

Põhja-Korea

- TNT ei paku teenuseid Põhja-Koreas

- TNT ei paku teenust mitte ühelegi Põhja-Korea saatkonnale või konsulaadile kogu maailmas

 

Venemaa

EL ja USA on Venemaa vastu kehtestanud sanktsioonid. Teenuse tagamiseks Venemaal rakendab TNT järgmisi meetmeid.

- Venemaale/Venemaalt ei saa saata sõjalisi kaupu
- Sõjalistele lõppkasutajatele Venemaal ei saa saata kahesuguse kasutusega kaupu
- Nafta ja gaasiga seotud seadmete loendis olevate kaupade eksportimiseks Venemaale on vajalik litsents. Klõpsake dokumendi vaatamiseks.

 

Sudaan

- Alates 1. aprillist 2016 ei paku TNT teenuseid Sudaanis.

- TNT ei paku teenust mitte ühelegi Sudaani saatkonnale või konsulaadile kogu maailmas

 

Süüria

- TNT ei paku teenuseid Süürias

- TNT ei paku teenust mitte ühelegi Süüria saatkonnale või konsulaadile kogu maailmas