Internetipettused

Mida peaksid tegema, kui arvad, et oled langenud pettuse ohvriks?

TNT on teadlik sellest, et petturid kasutavad meie identiteeti veebisaitidel ja e-kirjades, et eksitada netiostlejaid.

Petukirjad on tavaliselt seotud internetist tellitud kauba eest ettemaksu küsimisega, enne kui kaup väidetavalt TNT-ga teele pannakse. Ettemaksu võidakse nõuda ka enne väidetava loteriivõidu või korterivõtmete üleandmist.

 

TNT ei paku (kolmanda isiku kaudu) ühtegi deposiitteenust .Kui palutakse teha ettemakse Western Union i või muu sarnase teenuseosutaja kaudu, on tegu pettusega.

 

Soovitame kõikidel klientidel suhtuda sellistesse ettemaksunõuetesse ettevaatusega. Saadetise numbri (või jälgimisnumbri) olemasolu ei tähenda tingimata, et saadetis on TNT valduses või hoole all.

 

Kui sul tekib kahtlusi TNT-ga seotud teadete autentsuses või selles, kas TNT tõepoolest sulle ettenähtud saadetist transpordib, võta ühendust oma riigi klienditeenindusega. Asjaomase (riigi) klienditeeninduse telefoninumbri leiab TNT vastava riigi veebisaidilt.

 

TNT võtab mõistlikkuse piires kõik meetmed, et selliseid pettusi takistada. Meie klienditeenindused ning turva- ja õigusosakonnad teevad tihedat koostööd, et teavitada kliente pettustest ja peatada petturlikku tegevust. Lisaks teeme koostööd riikide tasandi ja rahvusvaheliste organisatsioonidega (sealhulgas valitsuste, Western Unioni, eBay ja konkurentsiametitega), et aidata võidelda netipettuste vastu.

Mida teha, kui arvad, et oled langenud pettuse ohvriks?

Selleks et petturlikud veebisaidid või meilikontod võimalikult kiiresti sulgeda ning takistada seeläbi edasisi pettusi, palume edastada petturlik e-kiri aadressile e-crime@fedex.com. Meeles tuleb pidada, et edastatud e-kirjale vastust ei saadeta.

 

Lisaks soovitame teatada juhtumist politseile. On juhtumeid, mis on tõepoolest lõppenud petturite vahistamisega.

Kuidas võitleb tnt pettuste vastu?

Kliendid, kes on saanud petukirju, peaksid edastama meile nii palju teavet kui võimalik. See teave edastatakse meie rahvusvahelisele turvaosakonnale, mis kogub kokku kõik olemasolevad tõendid. Seejärel kasutame seda teavet selleks, et võtta ühendust petturlikku veebisaiti või meilikontot majutava ettevõttega. Teeme tihedat koostööd enamiku suurte internetiteenuse osutajatega, sealhulgas Microsofti, Yahoo ja AOL-iga. Kui TNT Express on internetiteenuse osutajale saatnud vastavad dokumendid, astutakse samme tavaliselt 24–48 tunni jooksul. Tänu sellistele ühendatud jõupingutustele on juba suletud üle 1500 petturliku veebisaidi ja meilikonto. Selle protsessi käigus anname ka kliendile nõu ja abi politseiga suhtlemisel, kui klient otsustab juhtumist politseile teatada. On juhtumeid, mis on tõepoolest lõppenud petturite vahistamisega.

Teadlikkuse suurendamine

Juba palju aastaid oleme keskendunud klienditeeninduste töötajate harimisele ja nende teadlikkuse suurendamisele TNT-ga seotud küberkuritegevuse valdkonnas. Sellised siseplatvormid ja dokumendid on osutunud edukaks küberkuritegevusest teadlikkuse suurendamisel ettevõtte töötajate seas. Teavitustegevuseks on kasutatud eri meetodeid:
 

  • kohtumised rahvusvaheliste turva- ja nõuetele vastavuse osakondade ning klienditeeninduste vahel
  • regulaarsed uudiskirjad
  • klientide päringutele esitatud standardvastuste levitamine
  • juhendid, mis aitavad klienditeeninduste töötajatel teha kindlaks ja käsitleda küberkuritegusid

E-oksjoni võI internetiga seotud küsimused

eBay kaudu ostmisel soovitame vaadata üle eBay security centre'i lehel esitatud teabe makseteenuste kasutamise kohta.
 

Western Unioni rahvusvahelisel lehel on samuti suuniseid tarbijatele teadlikkuse suurendamiseks pettuste valdkonnas.