Kaubaarve

Täitke see nõuetekohaselt, et kiirendada tarnimist

Tollist probleemideta läbisaamise võti on korrektne ja puudusteta kaubaarve. Tolliametnikel on seda vaja võimalike maksude ja lõivude arvestamiseks. Kaubaarve nõuetekohaselt täitmine aitab vältida viivitusi.

Kaubaarve vorm

Oleme valmistanud ette kasutajasõbraliku vormi, mis aitab Sul kaubaarvet koostada. Palun arvesta sellega, et vorm on mõeldud ainult klientide juhendamiseks. Kaubaarve täitmise ja esitamise eest vastutab selle allkirjastanud isik.

Kaubaarve põhielemendid

Mida Su saadetis sisaldab?

 

Kaupade kirjeldus

See näitab tolliasutustele selgelt, mida Su saadetis sisaldab. Kirjelduses peaks olema öeldud, millega on tegu, millest see on valmistatud ja milleks seda kasutatakse (kui võimalik). See peaks olema selge ja kirjeldama kõiki saadetises sisalduvaid esemeid.

 

Harmoneeritud tariifikoodid

Harmoneeritud süsteem (HS-koodid) klassifitseerib kaubad, teatades tolliasutustele, milliseid makse, lõivusid ja kontrolle saab rakendada. See on vabatahtlik, aga koodi lisamine aitab tollivormistust kiirendada.

$

Hinda saadetise väärtust täpselt

Isegi kui tegemist on näidise, kingituse või tagastatava kaubaga, on selle väärtus võrdne vähemalt tootmiskuludega. Väärtus peaks olema võimalikult täpne. Kui toll Su hinnangus kahtleb, võib see põhjustada viivitusi ja trahve. Veel üks soovitus: teata kaupade väärtus valuutas, mille oled märkinud arvele.

Päritoluriik

See näitab riiki, kus kaubad on toodetud. See võib erineda riigist, kust kaubad saadeti. Mõnel juhul võidakse nõuda päritolusertifikaati. Lisainfo saamiseks päritolusertifikaadi kohta võta ühendust kohaliku kaubanduskojaga.

Vali õiged tarnetingimused

Sul tuleb täita igal kaubaarvel tarnetingimused (Incoterms). Incoterms® 2010 on üleilmselt tunnustatud standard, mille on kehtestanud Rahvusvaheline Kaubanduskoda. See võimaldab tolliasutustel tuvastada saadetise omaniku igal selle transportimise hetkel.

Kui Sul on müügileping, on seal märgitud Incotermsi eeskirjad. Kui Sul pole müügilepingut, tuleb Sul valida oma saadetiste maantee- või õhutranspordile üks kehtiv Incotermsi eeskiri. Näiteks DAP (kohale toimetatud) tähendab, et Sina kui saatja maksad saatmise eest, aga vastuvõtja tasub maksud ja lõivud.

Probleemideta läbi tolli

Nüüd võid näha, kuidas nõuetekohase kaubaarvega tollist probleemideta läbi saada. Võid kasutada enda koostatud kaubaarvet või aega kokku hoida, täites meie kaubaarve vormi.