Incoterms

Mis need on?

„Incoterms” on mugav ja lihtne lühend väljendist International Commercial Terms (Rahvusvahelised kaubandustingimused). Tegemist on 1936. aastal avaldatud reeglite komplektiga, mis koosneb 11 reeglist, mis määratleb, kes mille eest rahvusvahelistes tehingutes vastutab.

Miks on Incoterms-i klauslid olulised?

Sest neid tuntakse ja tunnustatakse üle terve maailma. Need on kohustuslikud igal kaubaarvel ja vähendavad kulukate valearusaamade võimalust.

Mida need hõlmavad?

Incoterms seletab ära kõik ülesanded, ohud ja kulud, mis on seotud kaupade saatmisega müüjalt ostjale.

Kolm kõige tavalisemat Incoterms tarneklauslit

EXW – Ex-Works (hangitud tehasest)

 • Ostja vastutab peaaegu kõigi kauba sihtkohta toimetamisega seotud riskide ja kulude eest.
 • Müüja ainuke ülesanne on tagada, et ostja saab kaupadele juurdepääsu.
 • Kui ostjal on juurdepääs, on kõik tema teha (kaasa arvatud kaupade laadimine).

Risk kandub üle müüjalt ostjale:

müüja laos, kontorites või kust iganes kaupu kätte saadakse.

DAP – Delivered At Place (tarnitud kohale)

 • Müüja vastutab riskide ja kulude eest, mis kaasnevad kauba kohaletoomisega kokkulepitud aadressile.
 • Kaubad loetakse kohaletoimetatuks, kui need on kokkulepitud aadressil ja mahalaadimiseks valmis.
 • Eksportimise ja importimise vastutused on samad, mis DAT-i korral.

Risk kandub üle müüjalt ostjale:

kui kaubad on kokkulepitud aadressil mahalaadimiseks valmis.

DDP – Delivered Duty Paid (tarnitud, toll on tasutud)

 • Müüja võtab peaaegu kogu vastutuse, mis kaasneb kauba sihtkohta toimetamisega.
 • Ta vastutab kõikide riskide ja kulude eest, mis kaasnevad kauba kohaletoomisega kokkulepitud aadressile.
 • Müüja vastutab ka selle eest, et kaubad on mahalaadimiseks valmis, vastutab eksportimise ja importimise eest ning maksab võimalikud lõivud.

Risk kandub üle müüjalt ostjale:

kui kaubad on kokkulepitud aadressil mahalaadimiseks valmis.

 

Muud Incoterms tarneklauslid

 

CIP – Carriage And Insurance Paid To (vedu ja kindlustus makstud kuni)

 • Müüjal on sama vastutus, mis CPT korral, kuid ühe erinevusega: müüja maksab ka kaupade kindlustamise eest.
 • Müüja on kohustatud ostma ainult kõige minimaalsema kindlustuskatte.
 • Kui ostja soovib kõikehõlmavat kindlustust, peab ta selle ise muretsema.

Risk kandub üle müüjalt ostjale:

kui ostja vedaja saab kaubad kätte.

DAT – Delivered At Terminal (tarnitud terminalis)

 • Müüja vastutab riskide ja kulude eest, mis kaasnevad kauba kohaletoomisega kokkulepitud terminali.
 • Terminal võib olla lennujaam, ladu, autoterminal või konteineriaed.
 • Müüja organiseerib tollivormistuse ja laadib kaubad terminalis maha.
 • Ostja organiseerib impordi tollivormistuse ja tasub võimalikud lõivud.

Risk kandub üle müüjalt ostjale:

terminalis.

FCA – Free Carrier (franko vedaja)

 • Müüja ülesanne on toimetada kaubad ostja vedajani kokkulepitud asukohta.
 • Müüja peab tegema ka tollivormistuse.

Risk kandub üle müüjalt ostjale:

kui ostja vedaja saab kaubad kätte.

CPT – Carriage Paid To (vedu makstud kuni)

 • Müüjal on sama vastutus, mis FCA korral, kuid ühe erinevusega: müüja tasub tarnekulud.
 • Nagu FCA korral, peab müüja tegema tollivormistuse.

Risk kandub üle müüjalt ostjale:

kui ostja vedaja saab kaubad kätte. EXW – Ex-Works.

FAS – Free Alongside Ship (franko laeva kõrval)

 • Müüja vastutab kõikide riskide ja kulude eest, kuni kaubad on toimetatud laeva kõrvale.
 • Seejärel võtab ostja riskid üle ja organiseerib ekspordi ning impordi tollivormistuse.

Risk kandub üle müüjalt ostjale:

kui kaubad on laeva kõrvale toimetatud.

FOB – Free On Board (franko laeva pardal)

 • Müüja vastutab kõikide riskide ja kulude eest, kuni kaubad on toimetatud laeva pardale.
 • Müüja organiseerib ka ekspordi tollivormistuse.
 • Ostja võtab kogu vastutuse kohe, kui kaubad on pardal.

Risk kandub üle müüjalt ostjale:

Kui kaubad on laevale toimetatud.

CFR – Cost And Freight (hind ja prahiraha)

 • Müüjal on samad kohustused, mis FOB korral, kuid ta peab maksma ka kaupade sadamasse toomise eest.
 • Nagu FOB korral, võtab ostja kogu vastutuse kohe, kui kaubad on pardal.

Risk kandub üle müüjalt ostjale:

kui kaubad on laeval.

CIF – Cost, Insurance And Freight (hind, kindlustus ja prahiraha)

 • Müüjal on samad kohustused, mis CFR-i korral, kuid ta peab tasuma ka kindlustuskulud.
 • CIP puhul on neil kohustus osta ainult minimaalne kate
 • Kui ostja soovib kõikehõlmavat kindlustust, peab ta selle eest ise maksma.

Risk kandub üle müüjalt ostjale:

kui kaubad on laeval.