Kas ma saan seda ohutult saata?

Kas ma saan seda ohutult saata?

Kaubad, mida soovisid saata tavakaubana, võivad olla klassifitseeritud ohtlike kaupadena. Õnneks saame Sind seejuures aidata, nii et muretsemiseks pole põhjust. Loe lähemalt ohtlike kaupadena määratletud kaupade ja selle kohta, mida saad teha oma saadetise ohutuks ja nõuetele vastavaks muutmisel.

Mida peetakse ohtlikuks?

Tänapäeval ei kujuta endast ohtu vaid suured kemikaalivaadid. Ohtliku kaubana käsitletakse eset või ainet, mille valesti käsitlemisega võivad kaasneda Sinu, kulleri, saaja, muude saadetiste või keskkonna vigastused/kahjustused.

 

Mõned ohtlike materjalidena klassifitseeritud kaubad võivad tulla üllatusena − näiteks aerosoolid, parfüümid või kõik liitiumakusid sisaldavad tooted, nagu mobiiltelefonid ja sülearvutid.

 

Kuiv jää

Kuiva jää ohutu saatmine

 

Bioloogilised ained

Bioloogiliste ainete ohutu saatmine

On selle kohta veel infot?

Ohtlikud kaubad on jagatud üheksasse klassi ja paari alamklassi. Sinu kauba ohuklass mõjutab otseselt seda, kuidas pead saadetist pakkima, sildistama ja kuidas saatedokumendid vormistama.

1.   Lõhkeained
      (nt ilutulestikutooted või signaalraketid)

2.1. Kergestisüttiv gaas
        (nt aerosoolid ja grilligaas)

2.2. Mittepõlev / Lämmatav gaas
        (nt suruhapnik, lämmastik)

2.3. Mürgine gaas
        (nt hapnikdifluoriid)
 

3.   Kergestisüttivad vedelikud
      (nt lahustid, atsetoonid, lakid või värvid)

4.1. Kergestisüttivad tahked ained
        (nt tikud)

4.2. Isesüttivad ained
        (nt fosfor)
 

4.3. Märjana ohtlikud ained
        (nt kaltsiumkarbiid)

5.1. Oksüdandid
        (nt väetis)

5.2. Orgaanilised peroksiidid
        (nt klaaskiu paranduskomplektid)

6.1. Mürgised ained
        (nt pestitsiidid)

6.2. Nakkusohtlikud ained
        (nt vereproovid või muud
         meditsiinilised proovid)

7.   Radioaktiivsed eined
      (nt Isotoobid, suitsuandurite komponendid)

8.   Söövitavad ained
      (nt valgendi või torusiil)

9.   Muud ained ja esemed
      (nt turvapadjad või magnetid,
       mobiiltelefonid või sülearvutid)

Kas peaksin jälgima veel mingeid silte?

Kui märkad saadetavatel esemetel mõnda järgmistest siltidest, pead meile kindlasti helistama.

                                

Kust leian lisainfot?

Kui Sa pole kindel, kas Su saadetis sisaldab ohtlikke kaupu või mitte, küsi tootjalt või tarnijalt materjali ohutuskaarti (MSDS). Kui see sisaldab ÜRO tunnusnumbrit (jaotises 14), on tegu ohtliku kaubaga. Või võta meiega lihtsalt ühendust.

Kes selle kõige eest vastutab?

Ohtlike kaupade nõuetekohase deklareerimise, pakendamise ja sildistamise ning lähte-, transiidi- ja sihtriigis nõutavate dokumentide eest vastutab saatja.

 

Meie saame omalt poolt muuta nende eeskirjade järgimise Sulle võimalikult lihtsaks. Tõhusat koostööd tehes leiame Su ohtlikele kaupadele parima transpordilahenduse.

Mida pean ohtlike kaupade saatmiseks tegema?

Ühte kindlat ohtlike kaupade saatmise viisi pole olemas. See sõltub alati Sinu saadetavatest kaupadest. Nii et klõpsa järgmisel nupul ja võta meie ekspertidega ühendust. Nad selgitavad tarneprotsessi Sulle hea meelega. Ongi valmis.