Kütuse lisatasu Euroopas

(v.a Ühendkuningriik ja Iirimaa)

TNT rakendab indeksipõhist kütuse lisatasu.

NB! Need hinnad kehtivad Euroopas (v.a Ühendkuningriik ja Iirimaa) väljastatud arvete korral. Ühendkuningriigis ja Iirimaal kehtib teistsugune lisatasude arvutusmudel. Ajakohaseima teabe TNT indeksipõhise kütuse lisatasu kohta nendes riikides leiab Ühendkuningriigi veebisaidilt.

 

Kehtivad kütuse lisatasud:

03. detsember 2017 - 30. detsember 2017 14,50%
29. okoober 2017 - 02. detsember 2017 14,00%
01. oktoober 2017 - 28. oktoober 2017 13,75%

Indeksipõhine kütuse lisatasu Euroopa riikides põhineb Londoni Brenti toornafta hetkehinnal. Seda korrigeeritakse kord kuus toornafta barreli keskmise hetkehinna alusel vastavalt Maailmapanga (World Bank) poolt avaldatud andmetele. Kõige värskemad andmed leiad Maailmapanga veebisaidilt. Toornafta on lennuki- ja veokikütuse toormaterjal ning seetõttu peetakse seda asjakohaseks alusindeksiks nii õhu- kui ka maanteetranspordi korral.

 

Kütuse lisatasu indeksi rakendamine toimub ühekuuse viivitusega. Näiteks Brenti toornafta aprilli keskmine hind avaldatakse mai teisel nädalal ja selle alusel määratakse kindlaks juunis kohaldatav lisatasu.

TNT jätab endale õiguse muuta kütuse lisatasu indeksit ja tabelit etteteatamiseta. Lisatasu summa ja kehtivuse määrab TNT. Kõige väskema informatsiooni saamiseks külasta seda veebisaiti regulaarselt.