Täiendavad teenused ja lisatasud

Kas Sinu saadetis vajab erilist tähelepanu? TNT pakub Sinu nõudmistele vastamiseks suurt täiendavate teenuste valikut. Arvesta igale saadetisele kehtivate kohustuslike lisatasudega.

Lisateenused

Pealevõtmine ja kohaletoimetamine

 • Eeliskäsitlus
 • Kaugpiirkonna teenused
 • Vale aadressi lahendamine

Saadetise käitlemine

 • Pakend 
 • Kaal
 • Mittetransporditav
 • Mõõtmeid ületav
 • Mittevirnastatav

Erikaupade transport

 • Ohtlikud kaubad
 • Liitiumioonakud
 • Kuiv jää
 • Bioloogiline materjal, kat. B
 • Erandkogused
 • Piiratud kogused

Tolliteenused

 • Lõivude ja maksude tasumine

Rohkem

 • Suurendatud vastutus
 • Pabersaatelehed ja -arved

Laadi alla lisateenuste hinnad

Lisatasud

Lisatasud on täiendavad kohustuslikud tasud, mis lisanduvad TNT-ga saadetavatele saadetistele. TNT-ga pakkide saatmisel kehtivad järgmised lisatasud.

Kütuse lisatasud
TNT rakendab kõigile saadetistele indeksipõhist kütuse lisatasu. 

Muudatused meie lisatasudes (jõustuvad 1. jaanuaril 2024)

2024. aastal uuendame järgmiste lisatasude põhisummasid.

 Vana hindUus hind
Mittevirnastatav*150€/saadetis200 €/saadetis 
Ohtlikud kaubad:
kuivjää
10 €/saadetis12,50 €/saadetis 
Kauge piirkond:
tarnepiirkonnast väljas**
0,42 €/kg (min. 22 €) 0,45 €/kg (min. 22 €)
Mitteelektrooniline saadetis5,00€/saadetis8,00€/saadetis

*Selle lisatasu vältimiseks vaadake meie pakendamise juhiseid.

**Sihtnumbrid, kus seda lisatasu kohaldatakse, uuendatakse. Üksikasjad leiate siit.

Uuendused meie saadetiste käitlemise lisatasudele (jõustub 2. jaanuaril 2023)

1.    Uued käsitlemise lisatasud

Alates 2. jaanuarist 2023 võidakse teie saadetiste suhtes kohaldada uusi käitlemise lisatasusid* (AHS) mittestandardsete pakettide eest. See on vajalik, et võtta arvesse lisaressursse, mis on vajalikud mittestandardsete pakettide tõhusaks liigutamiseks meie võrgustikus.


a.    Käsitlemise lisatasu – pakendamine

(40 EUR / saadetis)

AHS-pakendamist põhjustavad mittestandardsed pakendid, mis ei ühildu meie standardprotsessidega ja võivad seada ohtu meie seadmed, personali ja muud pakid. Need mittestandardsed pakid nõuavad manuaalset sekkumist, et vältida nende pakendite takerdumist konveieritesse, rennide või liuguste kinnikiilumist, sorteerimisseadmete purunemist või muude pakkide kahjustamist.

AHS-pakendamine kehtib saadetise puhul, milles on ese või pakk, mis:

 • ei ole täielikult pakitud välismahutisse või pakendisse;
 • on pakendatud välismahutisse või pakendisse, mis ei ole valmistatud lainepapi (papist) materjalidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, metall, puit, lõuend, nahk, kõva plastik, pehme plast või vahtpolüstüreen (nt. stürovaht);
 • on pakendatud välismahutisse või pakendisse, mis on kaetud plastpakendi või venituskilega;
 • on ümmargused või silindrilised sh (piiranguteta) postitorud, purgid, ämbrid, tünnid, rehvid, trumlid, panged;
 • on metallist, plastist või riidest lindiga seotud või millel on rehvid (nt jalgratas), rattad, käepidemed või rihmad, kaasa arvatud pakendid, mille välispind on lõdvalt mähitud või mille sisu on väljaulatuv;
 • võib takerduda teistesse pakenditesse või meie sorteerimissüsteemi või kahjustada neid.

b.    Käsitlemise lisatasu – kaal

(20 EUR / saadetis)

Kehtib saadetise kohta, mis sisaldab mis tahes eset või pakki, mille tegelik kaal on üle 31 kg (kuid väiksem kui 68 kg).  Pange tähele, et AHS-kaal ei kehti eseme, paki või kasti kohta, mis on tavalisel kaubaalusel.

Meie sorteerimissüsteemid on mõeldud kuni 31 kg esemete või pakkide jaoks. Sellest suurema kaaluga pakid nõuavad manuaalset sekkumist, et vältida teiste pakendite muljumist või töötajate vigastamist.

Nende lisatasude kohta leiate täpsemat teavet siit.

Selle lisatasu vältimiseks lugege meie pakkimisnõuannete või pakkimisjuhiste kohta lisateavet aadressil tnt.com.


2.     Olemasolevate lisatasude uuendatud definitsioon, et need oleksid kooskõlas ülemaailmsete tegevusstandarditega

a
.     Lisakäitlemine – mittetransporditav

AHS kehtib mittetransporditavale saadetisele, kui ese kaalub vähem kui 30 kg ja ületab mis tahes järgmistest mõõtmetest: 1,21 m (pikkus) x 0,76 m (laius) x 0,76 m (kõrgus)


b.    Mittevirnastatav

Mittevirnastatava saadetise lisatasu kehtib saadetise puhul, mis sisaldab vähemalt ühte mittevirnastatavat üksust, alust või kaubaalust. Mittevirnastatav tähendab, et üksust, alust ega kaubaalust ei saa ohutult ja turvaliselt vertikaalselt virnastada. Saadetise kohta määratakse üks lisatasu, isegi kui saadetis koosneb mitmest mittevirnastatavast üksusest.

* Jätame endale õiguse määrata täiendava käitlemismaksu pakkide puhul, mis vajavad spetsiaalset käitlemist või mille jaoks peame transpordi ajal kasutama lisapakendeid. Paki kuju ja mõõtmed võivad tarne ajal muutuda, mis omakorda võib mõjutada pakile kohaldatavat lisatasu. Kui paki kuju ja mõõtmed muutuvad tarne ajal, võime saadetise tasusid igal ajal vastavalt kohandada.

TNT jätab endale õiguse muuta hindu, lisatasusid, tarneaegu ja tsoone, kui me seda vajalikuks peame, etteteatamisega või ilma, kooskõlas meie nõuete ja veotingimustega.

 

Täiendavad maksud TNT pealevõetavatele importsaadetistele Indiast, Vietnamist ja Taist

Indiast, Vietnamist ja Taist imporditud saadetiste TNT arved kajastavad täiendavat maksu allolevas tabelis näidatud summas ja jõustumiskuupäevast. See on tingitud meie ärimudeli muutumisest ja on kooskõlas asjakohaste maksuseadustega. Maks kehtib kõigile TNT klientidele, kelle saadetised pärinevad Indiast, Taist või Vietnamist, sealhulgas maksjatele, kelle arve on väljastatud väljaspool neid riike. Kui teil on maksuküsimusi, pöörduge meie poole TNT arvete infoliinil.

Saadetise lähtekohtTäiendav maksJõustumiskuupäev
India18%1. juuni 2020
Vietnam10%1. september 2020
Tai7%1. september 2020

Telli lisateenus

Võta meiega lisateenuse tellimiseks ühendust.