Täiendavad teenused ja lisatasud

Kas Sinu saadetis vajab erilist tähelepanu? TNT pakub Sinu nõudmistele vastamiseks suurt täiendavate teenuste valikut. Arvesta igale saadetisele kehtivate kohustuslike lisatasudega.

Lisateenused

Pealevõtmine ja kohaletoimetamine

 • Eeliskäsitlus
 • Kaugpiirkonna teenused
 • Vale aadressi lahendamine

Saadetise käsitlemine

 • Mittetransporditav
 • Mõõtmeid ületav
 • Mittevirnastatav

Erikaupade transport

 • Ohtlikud kaubad
 • Liitiumioonakud
 • Kuiv jää
 • Bioloogiline materjal, kat. B
 • Erandkogused
 • Piiratud kogused

Tolliteenused

 • Lõivude ja maksude tasumine

Rohkem

 • Suurendatud vastutus
 • Pabersaatelehed ja -arved

Laadi alla lisateenuste hinnad

Lisatasud

Lisatasud on täiendavad kohustuslikud tasud, mis lisanduvad TNT-ga saadetavatele saadetistele. TNT-ga pakkide saatmisel kehtivad järgmised lisatasud.

Kütuse lisatasud
TNT rakendab kõigile saadetistele indeksipõhist kütuse lisatasu. 

Täiendavad maksud TNT pealevõetavatele importsaadetistele Indiast, Vietnamist ja Taist

Indiast, Vietnamist ja Taist imporditud saadetiste TNT arved kajastavad täiendavat maksu allolevas tabelis näidatud summas ja jõustumiskuupäevast. See on tingitud meie ärimudeli muutumisest ja on kooskõlas asjakohaste maksuseadustega. Maks kehtib kõigile TNT klientidele, kelle saadetised pärinevad Indiast, Taist või Vietnamist, sealhulgas maksjatele, kelle arve on väljastatud väljaspool neid riike. Kui teil on maksuküsimusi, pöörduge meie poole TNT arvete infoliinil.

Saadetise lähtekohtTäiendav maksJõustumiskuupäev
India18%1. juuni 2020
Vietnam10%1. september 2020
Tai7%1. september 2020

Telli lisateenus

Võta meiega lisateenuse tellimiseks ühendust.