Lisateenused

Meie saadaolevad lisateenused võimaldavad Sul kohandada oma saadetisi, et rahuldada oma ettevõtte erivajadusi.

Lisaks standardsele teenustele Express, Economy Express või Special Services

Väljaspool tööaega

 • Nädalavahetused
 • Kaugpiirkond
 • Kohaletoimetamine kodusele aadressile

Impordilahendused

 • Arveldamine Sinu valuutas
 • Express Import
 • Eriteadmised

Erilist hoolt nõudvad lahendused

 • Meditsiinitarbed
 • Õrnad esemed
 • Temperatuuritundlikud esemed 

CO2-neutraalne saatmine

 • Kompenseeri vesinikdioksiidi heitkoguseid
 • Jälgi ja analüüsi oma süsinikdioksiidi jalajälge
 • Täida oma ettevõtte nõudeid
 • Välisaudiitorite poolt täielikult kontrollitud

Tollilahendused

 • Lõivude ja maksude tasumine
 • Kohaletoimetamisel tollilõivud tasutud
 • Eritegevused tollis
 • Eriteadmised

Suurendatud vastutus

 • Madalad hinnad
 • Kompensatsioon kuni täieliku väärtuse ulatuses
 • Lihtne hallata
 • Üleilmne ulatus

Eritellimusel pealevõtmine, kohaletoimetamine ja käsitlemine

Meie jaoks ei ole ükski saadetis liiga keeruline, kauge võI üle jõu käiv, kuid mõne teenuse eest tuleb maksta lisatasu. Loe lisaks.

Teenuselisad

Kui saadetis ei kuulu TNT standardsesse haldamisprotsessi, pakub TNT allolevaid lisateenuseid. Lisateenuste hinnad lisanduvad saadetise baaskuludele.

Lisateenus

Kirjeldus

Ühikud

Hind

Lisateenuse nimetus

Lisateenuse kirjeldus

Ühikud mille järgi teenuse kogust arvutatakse

Lisateenused hind ühiku kohta

Mitteelektrooniline saateleht

Mitteelektroonilise saadetise lisatasu rakendub, kui saadetis ei ole tellitud elektroonselt, vaid nt pabersaatelehega.

Summa saadetise kohta

5 EUR

Aadressi muutmine

Kui saatja märgitud sihtkoha aadress on puudulik või vale, on saadetise kättetoimetamine raskendatud. TNT teeb enda poolt kõik, et õige aadress välja selgitada ning saadetis kohale toimetada. Lisatöö ja -kulude tõttu rakendub sel juhul lisatasu (kehtib alates 01.03.2015).

Summa saadetise kohta

15 EUR

Suurendatud vastutus

TNT saab pakkuda piisavat kindlustust saadetise kadumise või vigastamise korral. Vt. Suurendatud vastutus.

% EUR

1% min. 4 EUR

Kaugpiirkondade lisatasu

TNT pakub kohaletoimetamist enam kui 200 riiki, sh kaugematesse ja raskesti ligipääsetavatesse sihtkohtadesse, mille puhul rakendatakse kaugpiirkondade lisatasu - nende sihtkohtade postikoodide nimekirja leiab TNT kodulehelt: Saatmisest - Lisatasud.

EUR/kg

0,42 EUR/kg, min. 22 EUR, max 122 EUR

Kohaletoimetamine kodusele aadressile

Standardselt toimetab TNT saadetisi ettevõtte äriaadressile. Kodusele aadressile toimetamisele lisandub teenustasu.

Summa saadetise kohta

3 EUR

Priority / Eeliskäsitlus

Kõikidele teenustele saab tellida Priority lisateenuse, mis kindlustab saadetise eeliskäsitlemise sihtpunktist adressaadini ja tagab kiireima võimaliku kättetoimetamise.

Summa saadetise kohta

10 EUR

Vale aadressi märkimine saateleheleKui saatja poolt märgitud sihtkoha aadress on ebakorrektne või vale, on saadetise kättetoimetamine raskendatud. Kui TNT ei ole võimeline saadetist vale aadressi tõttu kohale tarnima, ei võta me vastutust kliendile antud lubaduse eest saadetist kohale tarnidaSumma saadetise kohta 6 EUR

Manuaalselt sorteeritavad saadetised

Saadetistele, mis ei ole kaubaalusel ning mida ei saa automaatselt sorteerida, nt erilise kuju tõttu (silinder, pudel, tünn, rull vms) või mis ületavad gabariite 120x70x60 cm, rakendatakse lisatasu.

Summa saadetise kohta

45 EUR

Püramiidialuse tasu

Püramiidialustele, millele pole võimalik teisi saadetisi asetada, rakendatakse lisatasu.

Summa saadetise kohta

150 EUR

Mitmest pakist koosnev saadetis

Mitmest pakist koosneva saadetise puhul rakendatakse lisatasu alates teisest pakist.

Summa iga lisanduva paki kohta

5 EUR/pakk

Kütuse lisatasu

Kõikidele saadetistele lisandub indeksil põhinev kütuse lisatasu. Vt Saatmisest - Lisatasud

-

-

Ülemõõdulised saadetised

Lisatasu rakendub üle 30 kg kaaluvatele lennusaadetistele, mille üks mõõt ületab 1,2m x 1,2m x 1,5m (pikkus x laius x kõrgus) ning üle 30 kg kaaluvatele autotranspordi saadetistele, mille üks mõõt ületab 2,4m x 1,2m x 1,5m (pikkus x laius x kõrgus).

Summa saadetise kohta

55 EUR

Eritransport: Liitiumakud

TNT võib korraldada eritransporti ka rahvusvahelistes transpordiregulatsioonides (IATA, ADR jt) väljatoodud ainetele ja kaupadele. Lisainfot vaata Saatmisest - Ohtlike kaupade saatmine (kehtib alates 01.01.2015).

Summa saadetise kohta

5 EUR

Eritransport: Ohtlik KaupLisatasu kohaldub saadetistele mis sisaldavad IATA DGR ja ADR poolt täies mahus reguleeritud Ohtlikku Kaupa ja UN3480/UN3090 Liitiumakusid. *Lisateenus saadaval ainult lepingulistele klientideleSumma saadetise kohta100 EUR

Eritransport: Kuiv jää

TNT transpordib kuiva jää saadetisi, mis on vastavuses kõikide Eesti ja rahvusvaheliste regulatsioonidega. Vt Saatmisest - Ohtlike kaupade saatmine

Summa saadetise kohta

10 EUR

Piiratud koguses ohtlikud kaubad maanteveosLisatasu kohaldub saadetistele mis sisaldavad Ohtlikku Kaupa Piiratud Koguses maanteeveos (ADR Dangerous Goods in Limited Quanitities) ning ei ole lubatud lennuveos.  *Lisateenus saadaval ainult lepingulistele klientideleSumma saadetise kohta20 EUR
Eritransport: Bioloogilised ained (B kategooria)Lisatasu kohaldub saadetistele mis sisaldavad B kategooria Bioloogilisi Aineid (UN3373).Summa saadetise kohta10 EUR
Eritransport: Erandkoguses ohtlikud kaubadLisatasu kohaldub lennuveo saadetistele mis sisaldavad Ohtliku Kaupa Erandkoguses vastavalt IATA DGR regulatsioonidele. *Lisateenus saadaval ainult lepingulistele klientideleSumma saadetise kohta10 EUR

Ladustamisteenus

Juhul kui Sinu saadetis vajab sihtkoha depoos saaja soovil ladustamist rohkem kui üks päev, siis rakendab TNT, kulude katmiseks, ladustamisteenuse tasu. Rakendub päev pärast kauba sihtkoha depoosse jõudmist.

Summa arvutatakse saadetise kaalu ja hoitud päevade alusel

Kuni 30kg: 5 EUR/päev,
kuni 125kg: 15 EUR/päev,
üle 125kg: 50 EUR/päev