TNT:n Euroopan Kuljetusehdot

(voimassa 15.9.2023 alkaen)

1. Soveltamisala.

1.1 Näitä Ehtoja sovelletaan Euroopasta peräisin olevien sekä Euroopan maiden ja alueiden välillä sekä niiden sisällä tapahtuvien Lähetysten kuljetuksiin. Nämä Ehdot eivät koske Saksan ja Puolan sisäisiä Lähetyksiä. Niitä koskevat erilliset kotimaan kuljetusehdot. Joillakin markkinoilla voidaan soveltaa paikallisia ehtoja tai postimääräyksiä näiden Ehtojen sijaan tai niitä täydentäen (kussakin tapauksessa saatavana TNT.fi-verkkosivuilla soveltuvissa maissa ja soveltuvilla alueilla). Euroopan ulkopuolelta tuleviin Lähetyksiin sovelletaan paikallisia tariffeja sekä TNT:n tytäryhtiön tai sivukonttorin tai Lähetyksen hyväksyneen riippumattoman alihankkijan kuljetusehtoja. Palautuslähetyksiä koskevat sen maan tai alueen ehdot, josta Lähetys palautetaan. Lisätietoja mistä tahansa TNT:n Palveluista on saatavilla TNT.fi-verkkosivuilla.

1.2 Lähetyksen kansainväliseen ilmakuljetukseen sovelletaan soveltuvin osin Montrealin yleissopimusta tai Varsovan yleissopimusta. Lähetyksen kansainväliseen tiekuljetukseen sovelletaan soveltuvin osin CMR-yleissopimusta. Kotimaassa (maan sisällä sijaintipaikasta toiseen) kuljetettavia Lähetyksiä koskevat kyseisen maan lait, nämä Ehdot ja kaikki soveltuvat TNT:n kotimaiset kuljetusehdot.

1.3 Näiden Ehtojen viimeisin verkkoversio, joka on julkaistu ja jota ylläpidetään soveltuvalla paikallisilla TNT.fi -verkkosivuilla, on vallitseva ja korvaa kaikki vanhemmat tai muut Ehtojen versiot. Jättämällä Lähetyksen TNT:lle lähettäjä hyväksyy tuolloin voimassa olevat ehdot. TNT pidättää oikeuden muuttaa tai täydentää näitä Ehtoja yksipuolisesti milloin tahansa.  

1.4 Jos näiden Ehtojen ja minkä tahansa muun TNT -kuljetusasiakirjan, mukaan lukien TNT:n Rahtikirjan, rahtiluettelon tai lähetystarran ehtojen, välillä on ristiriitaa, nämä Ehdot ovat voimassa niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa sovellettavan yleissopimuksen tai muiden pakollisesti sovellettavien lakien kanssa, mukaan lukien paikalliset postimääräykset.

1.5 TNT saattaa muuttaa tai keskeyttää kulloinkin tarjoamiaan Palveluita. Tällainen muutos tai keskeytys koskee Lähetyksiä, jotka on jätetty TNT:lle kyseisen päivän jälkeen. Lisätietoa ajankohtaisista Palveluista on saatavilla TNT.fi -verkkosivuilla.

1.6. Näissä ehdoissa kaikki TNT:n päätökset tehdään TNT:n yksinomaisen harkinnan mukaan.

2. Määritelmät. 

Lentorahtikirja” tai ”Rahtikirja” tarkoittaa mitä tahansa lähetysasiakirjaa, rahtiluetteloa, kuljetuskirjaa, osoitelappua, leimaa, sähköistä merkintää tai vastaavaa TNT -kuljetusjärjestelmässä käytettävää Lähetyksen liikkumisen aloittavaa menetelmää. 

Lisäpalvelut tarkoittaa kaikkia muita kuin Kuljetuspalveluja.

B2C-Lähetykset” tarkoittaa kaupallisen sopimuksen mukaisia Lähetyksiä Lähettäjä-myyjän (joka toimii kaupallisessa tarkoituksessa) sekä Vastaanottaja-kuluttajan (joka ei toimi kaupallisessa tarkoituksessa) välillä.

Työpäivä tarkoittaa mitä tahansa päivää, jona kyseessä olevan lähetysmaan tai -alueen tai kyseessä olevan määränpäämaan tai -alueen liikeyritykset ovat auki ja harjoittavat liiketoimintaa. Työpäivissä ja lomissa saattaa esiintyä eroja eri määränpäämaiden tai -alueiden välillä. Ota yhteyttä TNT:hen sellaisten toimitussitoumusten osalta, joihin tällä saattaa olla vaikutusta.

Yritystoimitus tarkoittaa toimitusta toimitettavaksi liike- tai yritystiloihin lukuun ottamatta (a) koteja tai yksityisiä asuntoja, (b) paikkoja, joissa yritystä harjoitetaan kotona tai asuntoa, jonka Lähettäjä on määrittänyt asunnoksi, ja (c) B2C-lähetyksiä.

Maksut” tarkoittaa kuljetusmaksuja ja muita maksuja tai lisämaksuja, joita ajoittain arvioidaan tai peritään näiden ehtojen mukaan, mukaan lukien polttoaine- ja muut lisämaksut, tulliselvityspalvelumaksut, lisämaksut, lisäturva- tai vakuutusmaksut, palautuskulut, erityiset käsittelymaksut, tullimaksut ja verot, tuonti- ja vientilisät ja muut TNT:lle kohtuudella aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät lähetyksen kuljetukseen. Lisätietoa muista lisämaksuista on saatavilla TNT.fi-verkkosivuilla. TNT veloittaa arvonlisäveron maksuista sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti.

CMR” tarkoittaa tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettäviä rahtisopimuksia koskevaa yleissopimusta vuonna 1956, sellaisena kuin se on muutettu vuonna 1978. 

Ehdot” tarkoittaa näitä kuljetusehtoja, joita päivitetään ajoittain TNT.fi -verkkosivuilla. 

Yleissopimukset” tarkoittaa Varsovan yleissopimusta, Montrealin yleissopimusta ja CMR- yleissopimusta yhdessä.

Ilmoitettu tullausarvo" merkitsee Lähetyksen sisällön myyntihintaa tai jälleenhankintakustannuksia, siten kuin ne on merkitty tulliselvitystarkoituksia varten.

Toimitussitoumusajalla tarkoitetaan TNT -palvelun julkaisemaa toimitussitoumusaikaa tai asiakaspalvelun kyseiselle Lähetykselle ilmoittamaa toimitussitoumusaikaa, joka huomioi lähetettävän hyödykkeen laadun, lähetyspäivämäärän, tarkan määränpään, Lähetyksen painon ja Lähetyksen arvon.

Lisäturva merkitsee Lähettäjän Rahtikirjassa ilmoittamaa arvoa, jos sellainen on ilmoitettu, joka määrittää TNT:n korkeimman mahdollisen Lähetykseen liittyvän vastuun olosuhteissa, joissa TNT on vastuussa Lähetyksestä sovellettavan yleissopimuksen tai paikallisten lakien mukaan koskien Lähetystä, jonka pakolliset maksut Lähettäjä suorittaa. 

Eurooppa” tarkoittaa seuraavia maita yhdessä: Albania, Armenia, Itävalta, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Georgia, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Israel, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Serbia, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ukraina. 

Vakuutus" merkitsee Lähettäjän Rahtikirjassa ilmoittamaa arvoa, jos sellainen on ilmoitettu, joka määrittää suurimman mahdollisen Lähetykseen liittyvän summan, johon liittyvän riskin TNT ottaa vastatakseen ja jonka pakolliset maksut Lähettäjä suorittaa.

Vuoto” tarkoittaa näiden Ehtojen kohdassa 7 (Lähetyksen valmistelu) esitettyä.

Montrealin yleissopimus” tarkoittaa 28. toukokuuta 1999 solmittua Montrealin yleissopimusta ja kaikkia sitä seuraavia sovellettavia pöytäkirjoja. 

Paketti” tarkoittaa mitä tahansa yksittäistä pakettia tai kappaletta, jonka Lähettäjä luovuttaa TNT:lle kuljetettavaksi ja jonka TNT hyväksyy Lähettäjältä.

Kielletyt tavarat” tarkoittaa näiden Ehtojen kohdassa 10 (Kielletyt tavarat) ilmoitettuja tavaroita ja lähetystyyppejä.

Vastaanottaja” tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on ilmoitettu Rahtikirjassa Lähetyksen vastaanottajaksi.

Kotilähetys tarkoittaa toimitusta kotiin tai yksityisasuntoon, sisältäen sellaiset yksityisosoitteet, joissa yritystoimintaa harjoitetaan omassa kodissa tai yksityisasunnossa, tai toimitusta, jossa Lähettäjä on määritellyt toimitusosoitteen kotiosoitteeksi.

Lähettäjä” tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on ilmoitettu Rahtikirjassa Lähetyksen lähettäjäksi.

Palvelut” tarkoittaa Lisäpalveluja ja Kuljetuspalveluja yhdessä. 

Lähetys” tarkoittaa yhtä tai useampaa Pakettia, jota kuljetetaan yhteen Rahtikirjaan merkittynä.

Käsitteellä ”TNT” tarkoitetaan Federal Express Corporation -yhtiötä, sen tytäryhtiöitä tai sivuliikkeitä, niiden kulloisiakin työntekijöitä ja edustajia (soveltuvassa laajuudessa).

TNT:n asiakasnumero” tai "TNT-asiakkuus" merkitsee TNT:n asiakkaalle antamaa numeroa, joka takaa, että TNT -järjestelmä laskee tilin tapahtumat yhteen ja että maksajaa laskutetaan asianmukaisesti.

Kuljetusmaksut tarkoittaa hintoja, jotka TNT on ajoittain arvioinut lähetyksen kuljettamiseksi näiden ehtojen mukaisesti, lukuun ottamatta muita maksuja tai lisämaksuja, jotka voidaan arvioida tai periä, kuten polttoaineen lisämaksut, tulliselvityspalvelumaksut, lisämaksut, lisäturva- tai vakuutusmaksut, erityiset käsittelymaksut, tullimaksut ja verot, tuonti- ja vientilisät sekä muut lisämaksut.

Kuljetuspalvelut tarkoittaa Lähetyksen kuljetuspalveluja, joita TNT tarjoaa tai suorittaa TNT:n Rahtikirjan mukaisesti, FedExin Ilmarahtikirjoja lukuun ottamatta.  

Ainutlaatuiset tavarat” tarkoittaa tavaroita, joihin ei voida soveltaa Lisäturvaa tai Vakuutusta niiden luonteen vuoksi, mukaan lukien jalokivet, jalometallit, korut, suojaamattomat huonekalut, lasi, posliini, taide-esineet, antiikkiesineet, turkikset, keräilyesineet, soittimet, tärkeät asiakirjat, kuten passit, älypuhelimet, älykellot, tabletit, kannettavat tietokoneet, elektroniset näytöt, plasmanäytöt, elokuvat, nauhat, levyt, muistikortit tai muut tietojen tai kuvien kuljetukseen tarkoitetut tavarat.

Varsovan yleissopimus” tarkoittaa 12. lokakuuta 1929 solmittua Varsovan yleissopimusta, sen Haagin 28. syyskuuta 1955 päivätyn pöytäkirjan mukaista päivitettyä versiota ja kaikkia myöhempiä sovellettavia pöytäkirjoja sekä 18. syyskuuta 1961 solmittua Guadalajaran yleissopimusta. 

3. Maksut.

Lähetyksen sovellettavat Toimitushinnat ovat TNT.fi -verkkosivuilla ilmoitettujen normaalien TNT -sopimushintojen mukaiset, ellei asianomaisessa TNT -kuljetuspalvelusopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. TNT:n tarjoamat kustannusarviot Maksuista tai Palveluista ovat vain arvioita, jotka perustuvat Lähettäjän antamiin tietoihin. Lopulliset Maksut ja Palvelut saattavat vaihdella Lähetyksen todellisista ominaisuuksista ja näiden Ehtojen soveltamisesta johtuen. TNT ei vastaa ennen Lähetyksen luovuttamista tehdyissä hinta- tai palveluarvioinneissa ja asiakkaalta todellisuudessa laskutettavissa hinnoissa esiintyvistä mahdollisista eroavaisuuksista, eikä korjaa, hyvitä tai korvaa niitä millään tavoin asiakkaalle. Sovelletut Maksut ovat ne Maksut, jotka ovat voimassa TNT -kuljetuspalvelusopimuksen tekohetkellä, edellyttäen, että TNT:llä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta tarkistaa Maksut, mukaan lukien Kuljetusmaksut, jotka kulloinkin on määritelty TNT -sopimushinnoissa TNT.fi -verkkosivuilla.

4. Polttoaine- ja muut lisämaksut.

TNT pidättää oikeuden tarkistaa ja muuttaa ilman ennakkoilmoitusta polttoainemaksuja ja muita lisämaksuja, jotka on kulloinkin luettavissa TNT.fi -verkkosivuilla. Muutosten keston ja määrän määrittää TNT. Lähettäjä suostuu maksamaan kulloinkin voimassa olevat lisämaksut antaessaan Lähetyksensä TNT:n kuljetettavaksi. Lisätietoa ajankohtaisista lisämaksuista on saatavilla TNT.fi -verkkosivuilla.

5. Laskun oikaisut ja tilavuuspaino. 

5.1 TNT veloittaa joko Lähetyksen ilmoitetun tai todellisen painon, tai Lähetyksen ilmoitetun tai todellisen mittapainon (tilavuus) sen mukaan, kumpi on suurempi.  Mittapaino (tilavuus) lasketaan TNT:n sopimushinnoissa tai TNT.fi-verkkosivuilla esitetyn tilavuusmuuntoyhtälön mukaisesti. TNT voi tarkistaa Lähetyksen todellisen painon ja/tai todelliset mitat (tilavuuden) ja/tai kappalemäärän, ja jos se on suurempi kuin ilmoitettu paino ja/tai mitat (tilavuus) ja/tai kappalemäärä, Lähettäjä hyväksyy sen, että Lähetyksen todellista painoa ja/tai lähetyksen todellista mittapainoa (tilavuus), sen mukaan, kumpi on suurempi, käytetään TNT:n perimien Maksujen laskemisessa.  

5.2 TNT voi tarkastaa jokaisen Rahtikirjan varmistaakseen valitun Kuljetuspalvelun, Lähetyksen/Pakkauksen painon tai Lähetyksen pakettimäärän. Jos valittu Kuljetuspalvelu, todellinen ja/tai mittapaino (tilavuus) tai Rahtikirjassa esitetty pakettimäärä on virheellinen, TNT voi tehdä korjauksia Rahtikirjaan.

5.4 TNT saattaa tehdä muutoksia laskuun ja voi veloittaa erityisen käsittelymaksun näiden korjausten ja muutosten tekemisestä Rahtikirjaan. Korjausten ja muutosten tekemisessä käytetyt menetelmät ja Maksut ovat saatavilla pyynnöstä. 

6. Laskutus. 

6.1 Kuljetuskustannukset ja niihin liittyvät Maksut määräytyvät periaatteessa maksettavaksi ilman pidätystä tai kuittaamista 30 päivän kuluessa laskutuspäivästä. Joissakin maissa voi olla erilainen maksuehto. Tarkemmat tiedot ovat saatavilla pyynnöstä. Tullimaksuja, veroja ja muita niihin liittyviä Maksuja koskevat laskut on maksettava laskun vastaanottamisen yhteydessä. TNT pidättää kuitenkin oikeuden vaatia minkä tahansa Maksujen maksamista etukäteen. TNT laskuttaa periaatteessa kaikki Lähetykset jälkikäteen viikoittain noutopäivästä alkaen, ellei toisin ole sovittu. TNT:n laskuissa ei ole jäljennöstä toimitusvahvistuksesta.

6.2 TNT voi lain salliessa toimittaa laskut vakiona sähköisesti, ellei maksaja nimenomaisesti muuta pyydä. 

6.3 TNT pidättää oikeuden kohdistaa maksuja ensin vanhimpiin laskuihin tapauksissa, joissa ei käytetä ensisijaisia rahasuoritusmenetelmiä tai rahasuoritustietoja ei toimiteta maksun yhteydessä.

6.4 Mikäli maksu suoritetaan myöhässä, TNT pidättää itsellään oikeuden soveltaa myöhästymismaksua, viivästyskorkoa ja hallinnollisia kuluja myöhästyneeseen maksuun. Tällöin TNT voi soveltaa sovellettavia maksuja, kustannuksia ja/tai korkoa, jotka TNT on määrittänyt ja jotka ovat sovellettavien EU:n tai paikallisten maksuviivästyslakien mukaisia. 

6.5 Mikäli maksu suoritetaan veloituksena TNT -asiakasnumerolle, Lähetyksen aloittavan osapuolen on syötettävä voimassa oleva TNT:n asiakasnumero Rahtikirjaan, jotta TNT voi hyväksyä Lähetyksen. TNT -asiakasnumerolta veloitettavat Maksut voivat olla seuraavassa muodossa: 

a. ”Lähettäjältä laskutettava” tai ”Rahtaajalta laskutettava”: TNT laskuttaa Maksut Lähettäjän TNT -asiakasnumerolta. 

b. ”Vastaanottajalta laskutettava” tai ”Saajalta laskutettava”: TNT laskuttaa Maksut vastaanottajan TNT -asiakasnumerolta. Lähetyksiä toimitetaan ainoastaan tiettyihin määränpäihin.

6.6 Mahdollisista maksuohjeista tai päinvastaisista määräyksistä huolimatta, Lähettäjä (tai tapauksen mukaan tuontilähetyksen aloittava osapuoli) on aina viime kädessä vastuussa Maksuista sekä tilanteista, joissa Vastaanottaja kieltäytyy maksamasta.

6.7 Lähettäjän tai Vastaanottajan on saatettava laskuihin liittyvät erimielisyydet käsittelyyn TNT:lle viimeistään (a) 30 päivän kuluttua laskun päivämäärästä tai (b) laskun eräpäivästä sen mukaan, kumpi on myöhempi. TNT hyväksyy tällaisen erimielisyyden käsittelyyn saattamisen vain, jos siinä mainitaan seuraavat: (a) laskun numero, (b) Rahtikirjan numero ja c) erimielisyyden syy.

6.8 Tullimaksut ja verot. Lähetyksen sisällöstä voidaan sovellettaessa periä tullimaksuja, veroja ja muita niihin liittyviä maksuja. Jos TNT maksaa asiakkaan puolesta minkä tahansa lähetyksen tullimaksut, verot tai muut maksut tullille, maksajalta veloitetaan tulliselvityspalvelumaksu, joka on joko kiinteä maksu tai prosenttiosuus maksetusta kokonaissummasta (riippuen siitä, kumpi on suurempi). TNT:n ei tarvitse maksaa etukäteen tullimaksuja, veroja tai muita niihin liittyviä maksuja, ja se voi vaatia lähettäjää tai Vastaanottajaa maksamaan ne TNT:lle ennakkomaksuna ennen tullimaksujen ja verojen kaltaisten maksujen suorittamista. Vastaanottajalta peritään tällaiset tullimaksut ja verot, ellei TNT toisin määritä. Tietyissä muissa olosuhteissa lähettäjältä voidaan veloittaa tällaiset tullimaksut ja verot, myös tilanteessa, jossa lähetys lähetetään kolmannen osapuolen toimipaikkaan, jossa vastaanottaja ei asu. Tullimaksuja, veroja ja muita niihin liittyviä maksuja koskevat laskut on maksettava laskun vastaanottamisen yhteydessä. Lisätietoja on saatavilla kohdassa 13 (Tulliselvitys) sekä pyynnöstä.

6.9 Valuutanmuunnos. TNT:n laskut on maksettava laskussa esitetyssä valuutassa tai muutoin paikallisessa valuutassa TNT:n kulloinkin ilmoittamien valuuttakurssien mukaan.

7. Lähetyksen valmistelu.

7.1 Koko- ja painorajoitukset. Pakkauksen ja Lähetyksen koko- ja painorajoitukset vaihtelevat alkuperämaan ja kohdemaan yhdistelmän sekä Palvelun mukaan. 

7.2 Usean kappaleen Lähetykset. Usean kappaleen Lähetyksen kokonaispainolle ei ole olemassa ylärajaa, edellyttäen, ettei mikään Lähetyksen yksittäinen paketti ylitä määränpäätä koskevaa pakettikohtaista painorajaa. 

7.3 Erittäin suuret lähetykset. Lähetyksistä, jotka ylittävät TNT.fi-verkkosivuilla olevat, lähetyksen valmisteluohjeissa asetetut palvelukohtaiset painorajat, on sovittava etukäteen TNT:n kanssa. TNT pidättää itsellään oikeuden hylätä paketit tai lähetykset, joita TNT pitää sopimattomina tai ”erittäin suurina” TNT.fi-verkkosivuilla olevien, lähetysten valmisteluohjeiden tarkempien tietojen mukaisesti. 

7.4 Pakkaaminen. Lähettäjän on valmisteltava ja pakattava kaikki pakkaukset tavaroiden luonteen ja koon mukaan siten, että ne voidaan kuljettaa turvallisesti olettaen, että pakkausta käsitellään tavanomaisella huolella kuljetus- ja lajitteluympäristössä sekä TNT:n ohjeiden että kaikkien sovellettavien lakien, säädösten ja sääntöjen mukaisesti, mukaan lukien pakkaamista, merkintää ja etiketöintiä koskevat määräykset. 

7.5 Lähettäjän on suojattava kaikki tuotteet, jotka saattavat rikkoutua kuljetuksen aikana esiintyvien olosuhteiden, kuten lämpötilan ja ilmanpaineen vaihteluiden johdosta, asianmukaisella pakkauksella. TNT ei vastaa lämpötilan ja ilmanpaineen vaihteluista syntyneistä vaurioista.

7.6 TNT ei tarjoa lämpötilavalvottuja kuljetuksia, ellei nimenomaisesti toisin sovita. Ellei nimenomaisesti toisin sovita, TNT ei ole velvoitettu lisäämään Lähetyksiin kuivajäätä tai tarjoamaan uudelleenjäädytyspalveluita asiakkaan tai TNT:n mahdollisista päinvastaisista suullisista tai yksipuolisista kirjallisista väitteistä huolimatta. Jos Vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta Pakettia, tai Paketti vuotaa, on vaurioitunut, siitä erittyy hajua (yhteisesti ”Vuoto”), se palautetaan mahdollisuuksien mukaan Lähettäjälle. Jos Lähettäjä kieltäytyy vastaanottamasta Pakettia tai sitä ei voida palauttaa Vuodon takia, Lähettäjä sitoutuu hyvittämään tai muulla tavoin korvaamaan TNT:lle kaikki puhdistuksen ja Paketin hävittämisen yhteydessä syntyneet kustannukset ja kulut. Katso lisätietoja kohdasta 8 (Lähetyksestä kieltäytyminen tai hylkääminen).

7.7 Merkintä Rahtikirjan asianmukainen täyttäminen on Lähettäjän vastuulla. Jokaiseen Lähetykseen on merkittävä selkeästi ja kestävästi Lähettäjän ja Vastaanottajan nimi, katuosoite, kaupunki ja maa, postinumero mukaan lukien. Kansainvälisten Lähetysten kohdalla Lähettäjän osoitteeseen on sisällyttävä maa, jossa Lähetys on luovutettu TNT:lle. Lähettäjän on kiinnitettävä Rahtikirja ja kaikki muut vaaditut merkinnät (esim. raskas paino) Lähetyksen ulkopinnalle näkyvään paikkaan, josta ne näkyvät selkeästi. 

Lisätietoa Lähetyksen valmistelusta on saatavilla TNT.fi -verkkosivuilla tai pyynnöstä.

8. Lähetyksestä kieltäytyminen tai hylkääminen.

TNT pidättää itsellään lain niin vaatiessa (mukaan lukien viennin valvonta, pakotteet, tullilait ja -säännökset) oikeuden koska tahansa kieltäytyä sellaisista lähetyksistä ja pidättää, estää, peruuttaa, lykätä tai palauttaa sellaiset lähetykset, joiden TNT katsoo todennäköisesti aiheuttavan vahinkoa muille lähetyksille, tavaroille tai henkilöille tai viivästyttävän niitä, tai jos Lähetyksen kuljettaminen olisi lainvastaista tai rikkoisi jotain näistä ehdoista; tai mikäli maksuista vastaavan henkilön tai yksikön TNT-asiakkuuden luottokelpoisuus ei ole hyvä, tai Lähetyksen määrä tai tyyppi poikkeaa olennaisesti lähettäjän alun perin TNT:lle ilmoittamasta Lähetyksen määrästä tai tyypistä; tai jostain muusta syystä. Se tosiseikka, että TNT hyväksyy lähetyksen, ei merkitse sitä, että kyseinen lähetys, mukaan lukien sen sisältö ja laatu, vastaa sovellettavia lakeja ja säännöksiä tai näitä ehtoja. 

9. Lähetysten tarkastus.

9.1 Toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä tai TNT:n harkinnan mukaan sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti TNT voi avata ja tarkastaa minkä tahansa Lähetyksen. 

12.2 TNT:n on mahdollisesti suoritettava Lähetyksille erilaisia tarkastuksia sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Lähettäjä luopuu täten kaikista mahdollisista vaatimuksista, mikäli tällaisista tarkastuksista seuraa vaurioita tai viivästyksiä. 

10. Kielletyt tavarat.

10.1 TNT kieltää seuraavien tavaroiden lähettämisen kaikkiin määränpäihin, ja Lähettäjä sitoutuu olemaan lähettämättä niitä, ellei TNT ole siihen nimenomaisesti suostunut (lisärajoituksia saatetaan soveltaa alkuperästä ja määränpäästä riippuen):

a. Ampuma-aseet, aseistus, ammukset ja aseiden osat. Tähän sisältyvät muun muassa ampuma-aseet, linkkuveitset, perhosveitset, miekat, nyrkkiraudat ja etälamauttimet; 

b. 3D-tulostimet, jotka on suunniteltu tai jotka toimivat yksinomaan ampuma-aseiden valmistamista varten.

c. Räjähteet (luokan 1.4 räjähteet saatetaan hyväksyä tiettyihin sijainteihin ja tietyistä sijainneista; lisätietoja on saatavilla pyynnöstä), ilotulitteet ja muut palavat tai syttyvät tavarat.

d. Tavarat, jotka muistuttavat pommia, käsikranaattia tai muuta räjähtävää laitetta tai asetta. Tähän sisältyvät muun muassa toimimattomat esineet, kuten jäljennökset, leluaseet, lahjaesineet, harjoitteluvarusteet ja taide-esineet; 

e. mistä tahansa maasta peräisin olevat armeijatarvikkeet, jotka edellyttävät vientilupaa; 

f. ihmisruumiit, ihmisen elimet tai ruumiin osat, ihmisen tai eläimen sikiöt, tuhkatut tai ylös kaivetut ihmisen jäänteet; 

g. elävät eläimet, mukaan lukien hyönteiset ja lemmikit;  

h. Eläinten ruhot, kuolleet eläimet tai täytetyt eläimet. Näihin sisältyy muun muassa turkikset, norsunluu ja norsunluuhun liittyvät tuotteet sekä kasvit;  

i. kasvit ja kasviainekset, mukaan lukien leikkokukat (leikkokukat hyväksytään joihinkin maihin ja alueille ja joistakin maista ja alueista, mukaan lukien Alankomaista Yhdysvaltoihin ja koko Latinalaiseen Amerikkaan; lisätietoja on saatavilla pyynnöstä);  

j. pilaantuvat elintarvikkeet sekä elintarvikkeet ja juomat, jotka on säilytettävä kylmässä tai joiden säilytys edellyttää muita erikoisolosuhteita; 

k. Pornografia ja säädytön materiaali. Näihin sisältyy muun muassa mallinuket (seksinuket mukaan lukien); 

l. raha, mukaan lukien käteinen ja muut rahavarat (esim. siirtokelpoiset maksuvälineet, merkityt osakkeet, velkakirjat ja ulkomaan sekit), keräilykolikot ja -postimerkit; 

m. arvontalipukkeet ja uhkapelivälineet siellä, missä ne on kielletty lainsäädännössä; 

n. vaaralliset jätteet, mukaan lukien käytetyt injektioneulat ja ruiskut tai muut sairaalajätteet sekä orgaaniset ja teollisuusjätteet;  

o. märkä jää (jäätynyt vesi); 

p. väärennetyt tavarat, mukaan lukien tavarat, jotka on merkitty sellaisella tavaramerkillä, joka on identtinen rekisteröidyn tavaramerkin kanssa tai vaikeasti erotettavissa sellaisesta, ilman rekisteröidyn tavaramerkin omistajan suostumusta tai valvontaa (tunnetaan myös termeillä ”tuoteväärennökset” ja ”jäljitelmät”); 

q. marihuana, mukaan lukien viihdekäyttöön tai lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettu marihuana, ja marihuanasta johdetut kannabidiolit (CBD) sekä kaikki tuotteet, jotka sisältävät minkä tahansa määrän tetrahydrokannabinolia (THC) tai synteettisiä kannabinoideja;

r. raa’at tai jalostamattomat hamppukasvit tai niiden osat (mukaan lukien hampun varret, lehdet, kukat ja siemenet); 

s. tupakka ja tupakkatuotteet, mukaan lukien mm. savukkeet, sikarit, irtotupakka, muut kuin poltettavat tupakkatuotteet ja vesipiiput; ja

t. sähkösavukkeet ja niiden osat, kaikki muut vastaavat laitteet, jotka perustuvat höyrystymiseen tai aerosolointiin, ja kaikki palamattomat nesteet tai geelit, nikotiinin läsnäolosta riippumatta, joita voidaan käyttää tällaisten laitteiden kanssa;  

10.2 TNT kieltää seuraavan tyyppiset Lähetykset kaikkiin määränpäihin, ja Lähettäjä sitoutuu olemaan lähettämättä niitä (lisärajoituksia saatetaan soveltaa lähetyspaikasta ja määränpäästä riippuen):

a. Lähetykset tai hyödykkeet, joiden kuljettaminen, maahantuonti tai vienti on kielletty lain, säädöksen tai määräyksen toimesta, mukaan lukien Lähetykset, joiden Lähettäjä tai Lähetykseen osallistuvat osapuolet on lueteltu missä tahansa rajoitettujen osapuolten luettelossa, jota julkaisee ja ylläpitää: Yhdysvaltain valtiovarainministeriö, Office of Foreign Assets Control -virasto; Yhdysvaltain kauppaministeriö, Bureau of Industry and Security -virasto; Yhdysvaltain ulkoministeriö, Yhdistyneiden Kansakuntien pakotekomiteat; Euroopan unionin neuvosto; ja mikä tahansa muu asiaankuuluva viranomainen, ellei asianmukainen valtionhallinnon virasto ole antanut lupaa tai valtuutusta tai ellei se ole sovellettavien lakien mukaan muuten sallittua;

b. Lähetykset, joiden kuljetusta, tuontia tai vientiä varten TNT:n on hankittava jokin erikoislisenssi tai -lupa, ellei TNT nimenomaisesti toisin sovi; 

c. selvittämättömät, valmisteveron alaisuuteen kuuluvat Lähetykset tai hyödykkeet, jotka edellyttävät viranomaishyväksyntää ja tulliselvitystä;   

d. Lähetykset, joiden Ilmoitettu tullausarvo ylittää tietyn määränpään rajan; 

e. vaaralliset aineet, lukuun ottamatta näiden Ehtojen kohdassa 12 (Vaaralliset aineet) sallittuja aineita; sekä 

f. Paketit, jotka ovat märkiä, jotka vuotavat tai joista erittyy jonkinlaista hajua;  

10.3 TNT ei ota minkäänlaista vastuuta Kielletyistä tavaroista riippumatta siitä, miten ne on hyväksytty kuljetettaviksi (mukaan lukien tilanteet, joissa Lähetys on hyväksytty vahingossa tai sen hyväksyjän työsuhde on sanottu irti). TNT pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä tarvittaessa kuljettamasta Paketteja näistä rajoituksista johtuen sekä turvallisuussyistä. TNT on oikeutettu veloittamaan Pakettien kuljettamisesta aiheutuvat hallinnolliset kulut sekä kustannukset, jotka seuraavat tavaroiden mahdollisesta palauttamisesta Lähettäjälle. Lisätietoja on saatavilla pyynnöstä.

11. Viennin valvonta.

11.1 TNT ei kuljeta lähetyksiä, jotka ovat vienninvalvontalakien vastaisia. Lähettäjä on vastuussa siitä ja takaa, että kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja säännöksiä noudatetaan, mukaan lukien mm. Yhdysvaltain viennin valvontasäännökset, Yhdysvaltain kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset, Yhdysvaltain Foreign Assets Control -viraston määräykset sekä kaikkien lähetyksen kuljetukseen liittyvien maiden sovellettavat vientilait ja valtionhallinnon säännökset. Lähettäjä lupaa lähetykseen liittyen noudattaa ja takaa noudattavansa kaikkia Yhdysvaltain valtionhallinnon asettamia pakotteita, jotka kieltävät tavaroiden, palveluiden tai teknologian viennin tai jälleenviennin maihin tai alueille, joille Yhdysvallat on asettanut pakotteita. Tämän lisäksi TNT ei kuljeta, ja lähettäjä sitoutuu olemaan jättämättä kuljetettaviksi, hyödykkeitä, joiden kauppa kuuluu talouspakotteiden tai vienninkieltolakien rajoitusten tai kieltojen piiriin. Kulloinkin voimassa oleva luettelo maista ja alueista, joissa TNT:n Palvelut eivät ole saatavilla, on saatavilla TNT.fi-verkkosivuilla.

11.2 Tämän lisäksi, ellei ole asianomaisen valtionhallintoviraston lisensoima tai valtuuttama tai muutoin soveltuvan lain sallima, TNT ei kuljeta lähetyksiä, ja Lähettäjä sitoutuu olemaan jättämättä TNT:n kuljetettaviksi mitään Lähetyksiä, jos Lähettäjä tai jokin muu Lähetykseen liittyvä osapuoli on jollakin Yhdysvaltain valtionvarainministeriön Office of Foreign Assets Control -viraston, Yhdysvaltain kauppaministeriön Bureau of Industry and Security -viraston, Yhdysvaltain ulkoministeriön, Yhdistyneiden kansakuntien pakotekomitean, Euroopan neuvoston tai muun asianmukaisen viranomaisen julkaisemalla ja ylläpitämällä pakotelistalla. Lähettäjä myös lupaa ja takaa, ettei hän yritä lähettää lähetystä millekään taholle, jonka listaa ylläpitävän viranomaisen määrittämän yhteisomistajuuden kautta omistaa jokin osapuoli, johon kohdistuu talouspakotteita.

11.3 Lähettäjän on yksilöitävä kaikki Lähetykset, jotka edellyttävät vientilisenssejä tai -lupia tai kuuluvat muun vientiä edeltävän viranomaisvalvonnan piiriin, sekä toimitettava TNT:lle kaikki tiedot ja asiakirjat, joita sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen edellyttää. Lähettäjä vastaa omalla kustannuksellaan Lähetyksen vienti- ja tuontilupien tai lupavaatimusten määrittämisestä, tarvittavien lisenssien ja lupien hankkimisesta sekä sen varmistamisesta, että Vastaanottajalla on lähtömaan, määränpäämaan ja/tai minkä tahansa tavaroiden osalta toimivaltaisen maan sovellettavien lakien ja määräysten mukaiset valtuudet. Tämän lisäksi Lähettäjällä on velvollisuus varmistaa, että lähetettyjen tavaroiden loppukäyttö tai loppukäyttäjä ei riko mitään erityisiä valvontakäytäntöjä, jotka rajoittavat Yhdysvaltain viennin valvontasäännösten piiriin kuuluvien erityisesti lueteltujen tavaroiden tietyn tyyppistä vientiä, jälleenvientiä ja siirtoa.

11.4 TNT ei ole vastuussa Lähettäjälle tai millekään muulle henkilölle mistään menetyksistä tai kuluista – mukaan lukien muun muassa sakot, seuraamusmaksut ja/tai Lähetyksen hylkääminen, estäminen tai tuhoaminen – jos Lähettäjä ei noudata viennin valvontaa, pakotteita tai vientilakeja, -sääntöjä tai -säännöksiä, tai jotka johtuvat toimenpiteistä, joihin TNT on ryhtynyt sovellettavien lakien ja säännösten noudattamiseksi. Lisäksi Lähettäjä sitoutuu korvaamaan TNT:lle kaikki menetykset tai kulut – mukaan lukien muun muassa sakot, seuraamusmaksut ja/tai lähetyksen hylkääminen, estäminen tai tuhoaminen – jotka johtuvat siitä, että Lähettäjä ei noudata viennin valvontaa, pakotteita tai vientilakeja, -sääntöjä tai -säännöksiä, tai toimenpiteistä, joihin TNT on ryhtynyt sovellettavien lakien ja säännösten noudattamiseksi.

12. Vaaralliset aineet. 

12.1 Vaarallisten aineiden tunnistaminen. ”Vaaralliset aineet” ovat tavaroita, jotka kuljetuksen aikana voivat vaarantaa ihmisiä, eläimiä, ympäristöä tai kuljetusliikkeen. Lähettäjän vastuulla on tunnistaa, sisältääkö Lähetys vaarallisia aineita, siten kuin ne on luokiteltu vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevissa Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksissa, Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO), vaarallisten aineiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevassa eurooppalaisessa sopimuksessa (ADR), Kansainvälisessä ilmakuljetusliitossa (IATA) sekä sovellettavissa laeissa ja määräyksissä.

12.2 Rajoitettu palvelu. Lukuun ottamatta tässä kohdassa 12 mainittuja olosuhteita, TNT ei tarjoa vaarallisiin aineisiin liittyviä palveluja. TNT voi oman harkintansa mukaan hyväksyä tiettyjä vaarallisia aineita, mutta vasta sen jälkeen, kun TNT ja Lähettäjä/Vastaanottaja ovat sopineet tiettyjä vaarallisia aineita koskevista vaatimuksista. Tarkemmat tiedot TNT:n erityisvaatimuksista sekä menettelytavasta, jota käytetään 'hyväksytyn asiakastilan' anomiseen, ovat saatavilla TNT:n asiakaspalvelusta. 

12.3 Lisämaksut. Vaarallisia aineita sisältäviin Lähetyksiin sovelletaan vaarallisten aineiden lisämaksuja. Lisämaksut perustuvat luokitukseen ja vaadittavan erikoiskäsittelyn tyyppiin, mukaan lukien siihen, onko tavaroihin oltava pääsy kuljetuksen aikana.

12.5 Vaarallisia aineita koskevat säädökset. Kaikkien vaarallisia aineita sisältävien Pakkausten on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, myös ICAO:n teknisiä ohjeita vaarallisten aineiden turvallisesta ilmakuljetuksesta ja IATA:n vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä säädöksiä. Vaarallisten aineiden Lähetykset, jotka kuuluvat ADR -sopimuksen piiriin, vaativat erityisiä kuljetusjärjestelyitä, ja hyväksytyn asiakastilan omaavan Lähettäjän on otettava yhteys TNT:hen järjestelyiden suorittamiseksi ennen lähettämistä. 

12.5 Lähetyksen valmistelu. Hyväksytyn asiakastilan omaavat Lähettäjät vastaavat vaarallisten aineiden Lähetysten tunnistamisesta, luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä, etiketöinnistä ja asiakirjojen täyttämisestä kaikkien sovellettavien kansainvälisten sopimusten, lakien ja määräysten mukaisesti. Lähettäjän on myös vastattava siitä, että Vastaanottaja noudattaa kaikkia sovellettavia sopimuksia, lakeja ja määräyksiä. Jokaiseen lähetykseen on liitettävä vaadittaessa asiaankuulva vaarallisiin aineisiin liittyvä asiakirja (esim. IATA:n lomake ”Lähettäjän selvitys vaarallisista aineista”). TNT voi vaatia Lähettäjää palkkaamaan koulutetun pakkauksen ja lähettämisen suorittavan toimittajan ratkaisemaan vaarallisten aineiden lähetysongelman, joka johtuu siitä, että pakettia ei voida toimittaa perille. Lähettäjän on annettava kaikki tarvittavat tiedot ja täytettävä kaikki vaarallisiin aineisiin liittyvät kohdat Rahtikirjassa. Lähettäjien, jotka käyttävät sähköisiä järjestelmiä vaarallisten aineiden kuljetukseen, on valittava sähköisen järjestelmän mukaan erikoispalvelut, käsittely tai lippu osoittaakseen, että heidän Lähetyksensä sisältää vaarallisia aineita. 

12.8 Pakkausmateriaali. TNT -pakkausmateriaaleja (mukaan lukien kuivajäätä) ei saa käyttää vaarallisten aineiden lähettämiseen, lukuun ottamatta biologisia aineita, B-luokka (UN 3373), jotka voidaan lähettää TNT MedPak -pakkauksessa.

12.7 Vaarallisten aineiden luovuttaminen ja toimittaminen. Kaikki TNT:n toimipisteet eivät hyväksy vaarallisia aineita. Tietyt TNT:n toimipisteet eivät hyväksy tiettyjä vaarallisten aineiden luokkia, eikä vaarallisia aineita saa lähettää kaikkien Kuljetuspalveluiden välityksellä. TNT pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä ottamasta vaarallisia aineita kuljetettaviksi kaikissa toimipisteissä, joissa niitä ei voi hyväksyä sovellettavan lainsäädännön tai TNT:n oman harkinnan mukaan. Jos lähetystä ei luovuteta toimipisteeseen, jossa on vaarallisia aineita hyväksyvää henkilökuntaa, Lähetys on annettava sopimuksen mukaan TNT:n noudettavaksi asiakkaan määrittämästä sijainnista.  

12.8 Ei uudelleenohjausta. Vaarallisia aineita ei voida uudelleenohjata toiseen osoitteeseen kuin Lähettäjän alunperin ilmoittamaan Vastaanottajan osoitteeseen. 

12.9 Mahdollinen Lähettäjän vastuu. Laki tai säädökset saattavat velvoittaa TNT:n ilmoittamaan epäasianmukaisesti selvitetyistä tai selvittämättömistä vaarallisten tavaroiden lähetyksistä asianomaisille sääntely- tai valtionhallinnon viranomaisille. Lähettäjä voi tämän seurauksena joutua maksamaan sovellettavan lain mukaisia sakkoja ja rangaistuksia.

13. Tulliselvitys. 

13.1 Kansalliset rajat ylittävistä Lähetyksistä on mahdollisesti tehtävä tulliselvitys. Lähettäjän vastuulla on varmistaa, että tavarat lähetetään kaikkien tulliviranomaisten vaatimusten mukaisesti ja että kaikki tulliselvityksessä tarvittavat asiakirjat ja tiedot ovat saatavilla. Lähettäjän on myös taattava ja vakuutettava, että kaikki ilmoitukset ja tiedot, joita se antaa tavaroihin ja Lähetyksen tullaukseen liittyen, mukaan lukien tullitariffikoodi, ovat tietoja annettaessa ja vastaisuudessa totuudenmukaisia, oikeita ja täydellisiä. Rahtikirjan lisäksi muita asiakirjoja (esim. kauppalaskua) edellyttävien Lähetysten kuljetusaika saattaa olla pidempi. TNT pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan veloittaa Lähettäjältä kaikki seuraamukset, sakot, vahingonkorvaukset tai muut kulut tai kustannukset, mukaan lukien säilytysmaksut, jotka aiheutuvat toimivaltaisen viranomaisen täytäntöönpanotoimista tai siitä, ettei Lähettäjä noudata tässä määritettyjä velvollisuuksiaan.

13.2 Lähettäjä vastaa omalla kustannuksellaan sen varmistamisesta, että ulkomaille lähetettyjen tavaroiden saapuminen määränpäämaahan on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja että kaikkia sovellettavia lisenssi- tai lupavaatimuksia noudatetaan.

13.3 Lähettäjän on myös ehkä toimitettava lisätietoja saadakseen päämäärämaan muiden sääntelyviranomaisten hyväksynnän ennen lähetyksen toimitusta vastaanottajalle. Sellaisten lähetysten tulliselvitys, jotka sisältävät tavaroita tai tuotteita, joita useat valtionvirastot (kuten elintarviketurvallisuudesta, kansanterveyden suojelusta, farmaseuttisista tuotteista, lääkkeistä, kasvi- ja eläintuotteista ja televiestintälaitteiden tai muiden elektronisten laitteiden standardeista vastaavat kansalliset virastot tai muut vastaavat virastot) säätelevät muissa määränpäämaissa, saattaa vaatia enemmän aikaa. Lähettäjä vastaa kaikista maksuista, jotka ovat seurausta lähetyksistä maihin tai palautuksista maista, joihin tavaraa ei saa viedä.

13.4 Jos tulli tai muut vastaavat tahot pidättävät Lähetystä virheellisten tai puuttuvien asiakirjojen vuoksi, TNT saattaa yrittää ilmoittaa asiasta Vastaanottajalle. Jos paikallinen lainsäädäntö vaatii Vastaanottajaa toimittamaan oikeat tiedot tai asiakirjat, eikä Vastaanottaja tee tätä TNT:n määrittämän kohtuullisen ajan kuluessa, Lähetys voidaan katsoa mahdottomaksi toimittaa perille sovellettavien lakien mukaisesti (katso kohta 18: Lähetykset, joita ei voi toimittaa perille). Jos Vastaanottaja ei onnistu toimittamaan vaadittavia tietoja tai asiakirjoja ja paikallinen laki sallii Lähettäjän toimittavan kyseiset tiedot/asiakirjat, TNT saattaa yrittää ilmoittaa asiasta Lähettäjälle. Jos myöskään Lähettäjä ei onnistu toimittamaan tietoja tai asiakirjoja TNT:n määrittämän kohtuullisen ajan kuluessa, Lähetys katsotaan mahdottomaksi toimittaa perille sovellettavien lakien mukaisesti. TNT ei ole minkäänlaisessa vastuussa kyvyttömyydestään toimittaa perille lähetyksiä epäasianmukaisten tai puuttuvien asiakirjojen johdosta, yrittipä se ottaa yhteyden Vastaanottajaan/Lähettäjään tai ei.

13.5 Mikäli sovellettava paikallinen laki sen sallii, TNT hoitaa kansainvälisten lähetysten tulliselvityksen. TNT lähettää lähetyksen tiedot tullille ja muille sääntelyviranomaisille hyväksyntää varten. TNT voi veloittaa tulliselvityspalvelumaksun kansainvälisten lähetysten selvityskäsittelystä, tullimaksujen ja verojen maksamisesta tulliviranomaiselle maksajan puolesta, lähettäjän, vastaanottajan tai kolmannen osapuolen pyytämistä palveluista tai periäkseen takaisin sääntelyviranomaisen TNT:ltä veloittamat kulut lakisääteisten ilmoitusten tekemisestä. Maksujen tyypit ja määrät vaihtelevat maittain. 

13.6 TNT toimii (soveltuvin osin) joko Lähettäjän tai Vastaanottajan edustajana ainoastaan tulliselvitystä varten ja jotta lähetys saataisiin tullin läpi. Mikäli se on tarpeen ja asianmukaista, Lähettäjä valtuuttaa TNT:n tai TNT:n nimeämän huolitsijan tekemään kaikki tulliselvitykset ja niihin liittyvät toimenpiteet Lähettäjän tai Vastaanottajan välittömänä edustajana, niiden nimissä, puolesta ja vastuulla. Lähettäjä varmistaa, että Vastaanottaja valtuuttaa TNT:n tämän kohdan mukaisesti, mikäli tarpeen.

13.7 Joissakin tapauksessa TNT voi oman harkintansa mukaan hyväksyä pyynnön käyttää muuta tulliselvittäjää kuin TNT (tai muuta kuin TNT:n valitsemaa tulliselvittäjää) tai Lähettäjän nimeämää tulliselvittäjää. TNT (tai TNT:n valitsema tulliselvittäjä) pidättää kaikissa tapauksissa oikeuden hoitaa Lähetyksen tulliselvityksen, jos tulliselvittäjää ei pystytä määrittämään, jos tulliselvittäjä ei suorita selvitystä tai jos tulliselvittäjästä ei toimiteta täydellisiä tietoja (mukaan lukien mm. nimi, osoite, puhelinnumero ja postinumero).

14. Tullimaksut ja verot.

14.1 Joidenkin tavaroiden tulliselvityksen tekemiseksi TNT saattaa maksaa tulliviranomaisen määräämät tullimaksut ja verot ennakkoon maksajan puolesta ja veloittaa tästä lisämaksun. TNT voi vaatia maksajalta kaikkien Lähetysten osalta vahvistuksen takaisinmaksujärjestelystä ehtona tulliselvityksen ja toimituksen suorittamiselle. Tämän lisäksi TNT voi oman harkintansa mukaan vaatia tullimaksujen ja verojen maksua ennen kuin Lähetys luovutetaan Vastaanottajalle. Lisätietoja saa olemalla yhteydessä TNT:n asiakaspalveluun.

14.2 Mikäli Lähetyksen arvioitujen tullimaksujen ja verojen tarkkuus tai asiaankuuluvuus riitautetaan, TNT tai sen nimeämä tulliselvittäjä voi tarkistaa Lähetyksen lähetysasiakirjat. Jos TNT katsoo, että tullimaksut ja verot on arvioitu asianmukaisesti, Lähettäjä sitoutuu maksamaan tai, tapauksen mukaan, varmistamaan, että Vastaanottaja maksaa, tullimaksut ja verot.

14.3 Jos TNT maksaa maksajan puolesta tullimaksuja, veroja tai muita maksuja etukäteen tullitoimistoon, maksajalta veloitetaan arvioitu tulliselvityspalvelumaksu, joka on joko kiinteä maksu tai prosenttiosuus etukäteen maksetusta kokonaissummasta. Tämä tulliselvityspalvelumaksu vaihtelee määränpäämaan mukaan. Lisätietoa perittävästä tulliselvityspalvelumaksusta on saatavilla TNT.fi-verkkosivuilla, Lisäpalvelut ja -maksut -sivulla.

14.4 Jos Lähettäjä ei nimeä Rahtikirjassa maksajaa, tullimaksut ja verot laskutetaan automaattisesti Vastaanottajalta, mikäli se on sallittua.

14.5 Muista maksuohjeista riippumatta Lähettäjä on viime kädessä vastuussa tullimaksujen ja verojen maksamisesta ja kaikista TNT:n ennakkoon maksamiin tullimaksuihin ja veroihin liittyvistä lisämaksuista, mikäli maksua ei saada. Mikäli Vastaanottaja tai kolmas osapuoli, jolta takaisinmaksuvahvistusta vaaditaan, kieltäytyy maksamasta tullimaksuja ja veroja pyynnöstä, TNT voi ottaa yhteyttä Lähettäjään koskien näiden maksuja. Mikäli Lähettäjä kieltäytyy ryhtymästä tyydyttäviin toimenpiteisiin hyvittääkseen kulut TNT:lle, Lähetys voidaan palauttaa Lähettäjälle (jolloin Lähettäjä vastaa sekä alkuperäisistä että palautuskuluista) tai sijoittaa väliaikaiseen varastoon, selvittämättömien tavaroiden varastoon tai tullivarastoon tai katsoa Lähetykseksi, jota ei voida toimittaa perille. Mikäli Lähetyksen Kuljetusmaksut laskutetaan luottokortilta, TNT varaa itselleen oikeuden veloittaa myös kyseisen Lähetyksen maksamattomat tullimaksut ja verot samalta luottokortilta. 

14.6 Mikäli TNT ei saa tyydyttävää vahvistusta ennakkoon maksamiensa tullimaksujen ja verojen takaisinmaksujärjestelyistä, eri sijainneissa käytettävissä olevien vaihtoehtojen mukaisesti, Lähetys saattaa viivästyä. Tällaiset viivästykset, tai mitkä tahansa muut näiden Ehtojen noudattamatta jättämisestä johtuvat poikkeukset, katsotaan vastuun ulkopuolisiksi. 

14.7 Tullimaksut ja verot maksetaan TNT:n harkinnan mukaan yhdellä seuraavista maksutavoista: käteinen, sekki (henkilökohtainen tai yritys, edellyttäen asianmukaista henkilöllisyyden todistamista) luottokortti, maksumääräys, matkasekki tai veloitus- tai luottotili. TNT ei hyväksy tullimaksujen ja verojen maksamista ennakkoon. 

14.8 TNT ei ota vastuuta tulliin jätetyistä Lähetyksistä, ja tällaiset lähetykset saatetaan katsoa Lähetyksiksi, joita ei voida toimittaa perille. 

15. Reititys.

TNT määrittää kaikkien Lähetysten reitityksen. Reititys saattaa ajoittain muuttua ilman ilmoitusta. TNT ei voi tuoda julki reittitietojaan tai verkostonsa tarkkoja turvallisuustoimenpiteitä, koska sen on suojattava niillä liikkuvia tavaroita. Tästä syystä TNT -verkoston toimipisteiden tai ajoneuvojen tarkastuksia ei myöskään sallita, ellei siihen ole lakisääteisiä vaatimuksia. 

16. Toimitus.

16.1 Lähetykset toimitetaan Vastaanottajan osoitteeseen alla olevien kohtien 16.7 ja 16.8 mukaisesti. TNT:llä ei ole velvollisuutta toimittaa Lähetystä henkilökohtaisesti Vastaanottajalle. TNT voi toimittaa Lähetyksen Vastaanottajalle tai muulle henkilölle, jolla on valtuudet hyväksyä Lähetyksen toimitus Vastaanottajan puolesta. Lähetyksen osoitteen on aina sisällettävä Vastaanottajan täydellinen osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

16.2 Postilokero -osoitteita voidaan käyttää tietyissä kansainvälisissä kohteissa edellyttäen, että Lähettäjä antaa TNT:lle Vastaanottajan puhelinnumeron toimituksen helpottamiseksi. 

16.3 TNT ei ole millään tavalla korvausvastuussa tapauksissa, jotka liittyvät tavaroiden takavarikointiin tai haltuunottoon kuljetusreitillä tullin tai muiden valtion viranomaisten toimesta.

16.4 Hotelleihin, sairaaloihin, valtion virastoihin tai tukikohtiin, yliopistojen asuntoloihin tai muihin laitoksiin, joissa on postihuone tai keskitetty vastaanottoalue, toimitettavat Lähetykset voidaan toimittaa postihuoneeseen tai keskitetylle vastaanottoalueelle, ellei TNT toisin ilmoita tai sovi ennen Lähetyksen lähettämistä.

16.5 Jokainen osoitteen muutospyyntö, joka ei ole uudelleenohjaus tai osoitteen korjaus, katsotaan uudeksi Lähetykseksi ja siitä voidaan veloittaa uudet Kuljetusmaksut.

16.6 Lauantaitoimituksesta, mikäli saatavilla, veloitetaan ylimääräiset käsittelykulut niissä maissa, joissa lauantai ei ole normaali Työpäivä.

16.7 TNT voi kieltäytyä noutamasta tai toimittamasta Lähetystä tai käyttää vaihtoehtoisia nouto- tai toimitusjärjestelyitä suojellakseen työntekijöidensä turvallisuutta sekä tapauksissa, joissa TNT epäilee, että sen Palveluita saatetaan käyttää sovellettavien lakien, määräysten tai säädösten vastaisesti.

16.8 Toimitusohjeet Vastaanottajalta: B2C-lähetykset  

a. TNT voi toimittaa valikoiduissa toimipaikoissa B2C -lähetykset Vastaanottajan antamien lisäohjeiden mukaisesti. Lähettäjä ymmärtää ja hyväksyy nimenomaisesti, että nämä ohjeet voivat muuttaa alun perin sovittuja toimitusohjeita tai TNT:n ja Lähettäjän välillä alun perin sovittuja Toimitussitoumusaikoja. 

b. Lähettäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Vastaanottajan antamat ohjeet voivat liittyä muun muassa (i) toimitusajankohdan siirtämiseen myöhemmäksi; (ii) toimituspaikan siirtämiseen naapuriin, ovimiehelle tai vastaanottovirkailijalle; (iii) toimittamiseen toiseen osoitteeseen tai toiselle henkilölle, mikäli kyseinen osoite on samassa maassa kuin Rahtikirjassa oleva osoite; (iv) ohjeiden antamiseen siitä, minne B2C -lähetyksen voi jättää ilman toimituksen todistavaa allekirjoitusta; (v) B2C -lähetyksen jättämiseen noutopaikkaan (esim. vähittäiskaupan toimipisteeseen); (vi) tai edellä mainittujen ohjeiden yhdistelmään.  Jos Lähettäjä ja / tai Vastaanottaja peruuttaa kuljetuksen (tai sen osan) ennen toimitusta, kaikki Maksut erääntyvät ja jäävät TNT:n saataviksi.  

c.  Mikäli Lähettäjä tai Vastaanottaja ei anna tarkkoja toimitusohjeita, TNT noudattaa tavanomaisia toimituskäytäntöjään.

d. TNT voi muuttaa B2C-lähetysten toimitusvaihtoehtojen saatavuutta ajoittain riippuen maantieteellisistä ja muista rajoitteista. Lisätietoja toimitusvaihtoehtojen saatavuudesta ja ehdoista on saatavilla TNT.fi -verkkosivuilla. 

e. Mikäli Vastaanottaja antaa lisäohjeita muille kuin B2C-lähetyksille, Lähettäjä hyväksyy ja suostuu noudattamaan tätä kohtaa 16.

17. Uudelleentoimitus.

17.1 Yrityslähetykset.  TNT yrittää toimittaa lähetyksen uudelleen joko automaattisesti tai pyynnöstä, jos (a) vastaanottajaosoitteessa ei ole paikalla ketään, joka voisi kuitata paketin vastaanotetuksi, eikä tiedoissa ole merkintää lähetyksen toimittamisesta ilman vastaanottajan allekirjoitusta; (b) lähettäjä on valinnut TNT:n toimituksen allekirjoitusvaihtoehdon, eikä sopivaa vastaanottajaa ole paikalla kuittaamassa Lähetystä vastaanotetuksi; tai (c) TNT päättää, että se voi säilyttää lähetyksen. Mikäli lähetystä ei ole saatu toimitettua yritysosoitteeseen kolmen toimitusyrityksen jälkeen ja/tai kun lähetystä on säilytetty viisi työpäivää ensimmäisestä toimitusyrityksestä laskettuna ja, soveltuessa, tulliselvitykset on suoritettu määränpäämaassa, se katsotaan lähetykseksi, jota ei voida toimittaa perille (katso kohta 18: Lähetykset, joita ei voida toimittaa perille).

17.2 Toimitukset yksityisosoitteisiin ja B2C -lähetykset.  Jos toimitusta yksityisosoitteeseen ei saada toimitettua ensimmäisellä yrityksellä vastaanottajan osoitteeseen tai viereiseen osoitteeseen, kun lähettäjä tai vastaanottaja on valinnut TNT:n toimituksen allekirjoitusvaihtoehdon, TNT voi harkintansa mukaan joko yrittää toimittaa lähetyksen uudelleen, säilyttää lähetystä siihen saakka, kunnes lähettäjä tai vastaanottaja on antanut lisäohjeita toimitukseen liittyen, tai toimittaa lähetyksen TNT:n sopivaksi määrittelemään paikkaan. Jos toimitusta yksityisosoitteeseen ei saada toimitettua uudelleentoimitusyritysten jälkeenkään, tai lähettäjä tai vastaanottaja ei anna tarvittavia lisäohjeita toimitukseen, tai TNT ei voi toimittaa lähetystä sopivaksi määrittelemäänsä vaihtoehtoiseen paikkaan, se katsotaan lähetykseksi, jota ei voida toimittaa perille (katso kohta 18: (Lähetykset, joita ei voida toimittaa perille)).

18. Lähetykset, joita ei voida toimittaa perille.

18.1 Lähetys, jota ei voida toimittaa perille, on sellainen lähetys, jota ei voida seuraavista syistä (luettelo ei ole täydellinen) toimittaa perille: (a) vastaanottajan osoite on epätäydellinen, epäselvä, virheellinen tai sitä ei voida paikantaa, (b) lähetyksen vastaanottajaan ei saada yhteyttä tai vastaanottaja ei nouda lähetystä, (c) lähetys on osoitettu alueelle, joka ei kuulu TNT:n Palveluiden piiriin, (d) vastaanottajan liiketoimipaikka on suljettuna, (e) toimittaminen ei ole mahdollista, koska määränpäässä ei ole soveltuvaa henkilöä, joka voisi vastaanottaa tai kuitata lähetyksen, tai tällainen henkilö kieltäytyy vastaanottamasta Lähetystä, (f) lähetyksen tulliselvityksiä ei saada tehtyä, (g) lähetys tulisi todennäköisesti aiheuttamaan vaurioita tai viiveitä muille lähetyksille tai omaisuudelle tai vaarantaisi henkilöiden turvallisuuden, (h) lähetys sisältää kiellettyjä tavaroita, (i) vastaanottaja ei kykene maksamaan tai kieltäytyy maksamasta Vastaanottajalta laskutettavaa Lähetystä, (j) lähetys on epäasianmukaisesti pakattu, (k) lähetyksen sisältö tai pakkaus on vaurioitunut niin pahasti, että sen uudelleen pakkaaminen ei ole mahdollista, tai (l) lähetys rikkoo Yhdysvaltojen asettamia tai muita sovellettavia viennin valvontatoimia tai pakotelakeja tai -säännöksiä, mukaan lukien muun muassa rajoitetulta osapuolelta tai rajoitetusta sijainnista lähetetty lähetys tai rajoitetulle henkilölle tai rajoitettuun sijaintiin lähetettävä lähetys, tai (m) mikä tahansa kohdassa 17 (Uudelleentoimitus) mainittu syy.

18.2 Mikäli lähetys jostain syystä katsotaan lähetykseksi, jota ei voida toimittaa perille, TNT voi yrittää olla yhteydessä lähettäjään lähetyksen palauttamisen järjestämiseksi, sikäli kuin tämä ei ole paikallisista säädöksistä johtuvien rajoitteiden vastaista. Mikäli lähettäjään ei saada yhteyttä viiden arkipäivän kuluessa tai jos hän ei anna tarvittavia toimintaohjeita kohtuullisen ajan kuluessa, TNT voi palauttaa lähetyksen lähettäjälle, sijoittaa sen väliaikaiseen varastoon, selvittämättömien tavaroiden varastoon tai tullivarastoon tai hävittää sen paikallisen lain mukaisesti. Mikäli Lähetystä ei saada toimitettua, sen tulliselvityksiä ei saada tehtyä eikä sitä saada palautettua, Lähetys voidaan siirtää tai hävittää TNT:n harkinnan ja paikallisen lain mukaan. Jos lähetystä ei voida toimittaa perille, Lähettäjä vastaa kaikista Lähetyksen palauttamiseen, varastointiin tai hävittämiseen liittyvistä kustannuksista ja maksuista, ellei syy siihen, ettei lähetystä ei voitu toimittaa perille, ollut TNT:n.

18.3 Lähetykset, joita ei saada palautettua paikallisista säädöksistä johtuvien rajoitteiden vuoksi, sijoitetaan joko väliaikaiseen varastoon, selvittämättömien tavaroiden varastoon, tullivarastoon tai hävitetään paikallisten lakien mukaan. Lähettäjä hyväksyy sen, että hänen on maksettava kaikki TNT:lle tällaisesta sijoittamisesta tai hävittämisestä aiheutuvat kustannukset.

18.4 Palautusmaksut laskutetaan Lähettäjältä yhdessä alkuperäisten Maksujen kanssa, ellei syy siihen, ettei Lähetystä voitu toimittaa perille, ollut TNT:n. Laskuun sisältyvät myös kaikki muut palautusprosessissa TNT:lle koituneet mahdolliset Maksut. Jos Lähetys, jota ei voida toimittaa perille, sisältää vaarallisia aineita, Lähettäjän on toimitettava TNT:lle täydellinen Rahtikirja palautusta varten sekä kaikki muut vaadittavat asiakirjat.

19. Vastuunrajoitukset. 

19.1 Kuljetuspalveluiden tavanomainen vastuunrajoitus. TNT:n vastuu Kuljetuspalvelujen tarjoamiseen liittyvistä menetyksistä, vahingoista tai viivästyksistä rajoittuu sovellettavan Yleissopimuksen määrittelemään summaan (ellei Lähettäjä päätä maksaa lisämaksua Lisäturvasta tai -vakuutuksesta kohdissa 19.3 ja 19.4 kuvatulla tavalla). TNT soveltaa tällaista rajoitusta myös kaikkiin reklamaatioihin, jotka aiheutuvat kotimaan Kuljetuspalveluiden tarjoamisesta, ellei sovellettavissa kansallisissa kuljetuslaeissa ole pakollisia tai matalampia vastuurajoja (ellei Lähettäjä päätä maksaa lisämaksua Lisäturvasta tai -vakuutuksesta kohdissa 19.3 ja 19.4 kuvatulla tavalla). TNT:n vastuu todistetuista menetyksistä, vahingoista, viivästyksistä tai muista Lähetykseen liittyvistä vaatimuksista ei ylitä Lähetyksen korjauskustannuksia, sen alentunutta arvoa tai korvauskustannuksia sen mukaan, kumpi on pienempi. TNT:llä on oikeus vaatia riippumatonta todistetta korvausvaatimuksen kohteena olevan Lähetyksen sisällön arvosta.

19.2 Muiden korvausvaatimusten vastuunrajoitukset. Mikäli kohta 19.1 (Kuljetuspalveluiden tavanomaiset vastuunrajoitukset) ei sovellu, TNT:n vastuu menetyksistä, vahingoista, viivästyksistä tai muista lisäpalveluiden tarjoamiseen liittyvistä korvausvaatimuksista tai muusta sopimusrikkomuksesta on rajoitettu 3,40 euroon kilogrammalta, ja enimmäisvastuu on kaikissa tapauksissa enintään 10 000 euroa tapahtumaa tai toisiinsa liittyvien tapahtumien sarjaa kohti.

19.3 Enimmäisvastuu: Lisäturva (ei saatavilla kaikissa sijainneissa – ota yhteyttä TNT:n asiakaspalveluun saadaksesi lisätietoja).

a. Sijainneissa, joissa TNT tarjoaa Lisäturvan, Lähettäjä voi maksaa lisämaksun edellä kohdissa 19.1 ja 19.2 mainittujen rajoitusten mukaisesti Lisäturvan merkitsemiseksi Rahtikirjaan. 

b. Lisäturva vastaa TNT:n kyseiseen Lähetykseen liittyvää enimmäisvastuuta. Lisäturvaa sovelletaan vain siinä tapauksessa, että TNT on vastuussa Lähetykseen pakollisesti sovellettavien Yleissopimusten tai kansallisten kuljetuslakien mukaisesti.

c. Ellei TNT toisin määritä, suurin Lisäturva on 25 000 euroa per Lähetys (pois lukien asiakirjalähetykset – katso jäljempänä). 

d. TNT:n vastuu todistetuista menetyksistä tai vahingoista tai muista asiakirjalähetyksiin liittyvistä korvausvaatimuksista ei ylitä Lähetyksen rekonstruktioarvoa, joka on enintään 500 euroa per asiakirjalähetys, ellei TNT toisin määritä. Lisäturvaa ei ole saatavilla kaikille asiakirjalähetyksille. Lisätietoa Lisäturvan soveltumisesta on saatavilla TNT.fi -verkkosivuilla tai TNT:n asiakaspalvelusta.

19.4 Vakuutus: (ei saatavilla kaikissa sijainneissa – ole yhteydessä TNT:n asiakaspalveluun saadaksesi lisätietoja).

a. Sijainneissa, joissa TNT tarjoaa Vakuutuksen, Lähettäjä voi maksaa lisämaksun Vakuutuksen merkitsemiseksi Rahtikirjaan edellä kohdissa 19.1 ja 19.2 mainittujen rajoitusten mukaisesti.

b. Vakuutus vastaa suurinta Lähetykseen liittyvää summaa, johon liittyvät riskit TNT ottaa vastatakseen. 

c. Ellei TNT toisin määritä, Vakuutus on enintään 25 000 euroa Lähetystä kohden. 

d. TNT:n Vakuutuksen kattavuus on rajoitettu Institute Cargo A -lausekkeen mukaisiin tapauksiin.

e. TNT:n vastuu todistetuista menetyksistä tai vahingoista tai muista asiakirjalähetyksiin liittyvistä korvausvaatimuksista ei ylitä Lähetyksen rekonstruktioarvoa, joka on enintään 500 euroa per asiakirjalähetys, ellei TNT toisin määritä. Vakuutus ei ole saatavilla kaikille asiakirjalähetyksille. Lisätietoa Lisäturvan soveltumisesta on saatavilla TNT.fi -verkkosivuilla tai TNT:n asiakaspalvelusta.

19.5 Jos Lähettäjä valitsee Lisäturvan tai Vakuutuksen, seuraavat ehdot pätevät:  

a. Lähettäjän on arvioitava, ylittääkö menetys tai menetyksen riski Lähetyksen ilmoitetun arvon.

b. Maksu arvioidaan ilmoitetun arvon perusteella, ja se voi vaihdella Lähetyksen lähtöpaikan mukaan. Lisätietoja saa olemalla yhteydessä TNT:n asiakaspalveluun. 

c. TNT:n vastuu todistetuista menetyksistä, vahingoista, viivästyksistä tai muista Lähetykseen liittyvistä vaatimuksista ei ylitä Lähetyksen korjauskustannuksia, sen alentunutta arvoa tai korvauskustannuksia sen mukaan, kumpi on pienempi. TNT:llä on oikeus vaatia riippumatonta todistetta korvausvaatimuksen kohteena olevan Lähetyksen sisällön arvosta. 

d. Korvausta ei ole saatavilla (i) välillisistä tappioista tai (ii) viivästyksistä tai tappioista, jotka aiheutuvat Lähettäjän näiden Ehtojen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta.

e. Korvausta ei ole saatavilla Lisäpalveluihin liittyvistä tappioista. 

f. Kaikki yritykset ilmoittaa Lisäturva-arvo, Vakuutusarvo tai Tullausarvo, joka ylittää näissä Ehdoissa sallitun enimmäismäärän, on mitätön. Tällainen ilmoitettu arvo lasketaan automaattisesti Lähetyksen sallittujen rajojen mukaiseksi. Mikäli TNT hyväksyy kuljetettavaksi Lähetyksen, jonka ilmoitettu arvo on suurempi kuin sallittu enimmäisarvo, se ei tarkoita, että TNT luopuu mistään näiden Ehtojen sopimuskohdasta. TNT ei voi suostua pyyntöihin muuttaa Rahtikirjaan ilmoitettua arvoa sen jälkeen, kun Lähetys on luovutettu TNT:lle. 

g. Mikäli Lähettäjä ei ole määrittänyt Lisäturva- tai Vakuutusarvoa jokaiselle Paketille erikseen Rahtikirjaan, mutta on ilmoittanut kaikkien Pakettien kokonaisarvon, yksittäisten Pakettien ilmoitettu arvo määritetään jakamalla ilmoitettu kokonaisarvo Rahtikirjan Pakettien lukumäärällä. Lähetyksen yksittäisen Paketin ilmoitettu arvo ei saa missään tilanteessa ylittää koko Lähetyksen ilmoitettua arvoa.

19.6. Ainutlaatuiset tavarat. TNT:n vastuu Ainutlaatuisia tavaroita sisältävistä Lähetyksistä, joko kokonaan tai osittain, on rajoitettu Yleissopimuksen asiaankuuluvien rajoitusten tai pakollisten sovellettavien paikallisten lakien mukaisesti. Lisäturva ja Vakuutus eivät ole sovellettavissa Lähetyksiin, jotka sisältävät Ainutlaatuisia tavaroita.

20. Poissuljetut vastuut. 

20.1 TNT ei kanna vastuuta seuraavista:

a. Jollei näissä ehdoissa asetetuista lisärajoituksista muuta johdu, vahingoista, jotka ylittävät Lisäturvan tai Vakuutuksen (kohdan 19.3 (Enimmäisvastuu: Lisäturva) ja kohdan 19.4 (Vakuutus) rajoituksen mukaisesti) tai vastuunrajoitukseen sovellettavassa Yleissopimuksessa tai, kun kyse on saman maan sisällä sijaitsevien määritettyjen paikkojen välisistä Lähetyksistä, sovellettavassa paikallisessa pakottavassa laissa määritetyn vastuunrajoituksen ylittävistä vahingoista, sen mukaan mikä on suurempi, riippumatta siitä, tiesikö TNT tai olisiko sen pitänyt tietää, että tällaisia vahinkoja saattaisi aiheutua; 

b. Erityisistä, välillisistä tai seuraamuksellisista tai epäsuorista menetyksistä, mukaan lukien esimerkiksi vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen kustannuksista, tulojen tai voittojen, käytön, odotettujen säästöjen, liikearvon tai liikemahdollisuuksien menetyksistä, ja 

20.2 Lähettäjä vastaa kaikesta altistumisesta menetyksille, vahingoille tai viivästyksille ja kaikista näihin liittyvistä riskeistä, jotka ylittävät TNT:n näissä Ehdoissa nimenomaisesti kantaakseen ottamat vastuut. Lähettäjän on tarvittaessa järjestettävä oma vakuutus. TNT ei tarjoa vakuutusta.

20.3 TNT ei kanna vastuuta, eikä TNT tee minkäänlaisia oikaisuja, hyvityksiä tai palautuksia mistään menetyksestä, vahingosta, viivästyksestä, toimituksen virheellisyydestä, toimittamatta jättämisestä, väärästä tiedosta tai tietojen toimittamatta jättämisestä, joka johtuu jostakin seuraavista tapahtumista (ei tyhjentävä luettelo):

a. Lähettäjän, Vastaanottajan tai muun kolmannen, Lähetyksessä osallisena olevan osapuolen, menettelystä, tekemättä jättämisestä tai laiminlyönnistä;

b. Lähetyksen laadusta tai jostakin virheestä, ominaisuudesta tai luontaisesta viasta tai hauraudesta Lähetyksessä;

c. näiden Ehtojen tai muiden Lähetystä koskevien ehtojen noudattamatta jättämisestä, mukaan lukien Kiellettyjen tavaroiden lähettämisestä, vaarallisista aineista, epäasianmukaisesti suoritetusta rahdin selvityksestä, Lähetysten epäasianmukaisesta tai riittämättömästä pakkaamisesta, suojaamisesta, merkitsemisestä tai epätäydellisestä osoitteesta;

d. Yhdysvaltojen tai muiden sovellettavien viennin valvonnan tai pakotelakien ja/tai säännösten rikkominen;

e. sakoista, seuraamuksista tai muista taloudellisista summista, jotka sääntelyviranomainen tai kolmas osapuoli perii Lähettäjältä tai Vastaanottajalta;

f. tapahtumista, joihin TNT ei voi vaikuttaa, mukaan lukien pandemiasta tai epidemiasta, ilmatilaan liittyvistä vaaroista; yhteiskunnan vihollisista; viranomaisista, joiden toiminta perustuu joko näennäiseen tai todelliseen toimivaltaan; tullivirkailijoiden toimenpiteistä tai laiminlyönneistä; levottomuuksista, lakoista tai odotettavista lakoista tai muista paikallisista kiistoista; kansalaislevottomuudesta; sotatilaan tai sääolosuhteisiin liittyvistä vaaratilanteista; kansallisista, kansainvälisistä tai paikallisista häiriöistä ilma- tai maakuljetusverkostoissa; henkilön/henkilöiden tai tahojen rikollisesta toiminnasta, esimerkiksi terrorismista, luonnonkatastrofeista; kommunikaatio- ja tietojärjestelmien (myös TNT:n järjestelmien) toimintahäiriöistä tai vikaantumisista; mekaanisista viivästyksistä tai TNT:n henkilöstölle vaaraa aiheuttavista olosuhteista;

g. epäasianmukaisesta tai riittämättömästä pakkaamisesta, mukaan lukien se, ettei Lähettäjä käytä TNT:n hyväksymiä pakkauksia, mikäli tällaista hyväksyntää haetaan, suositellaan tai vaaditaan. Erityisesti tietokoneet, elektroniikka, särkyvät tavarat ja alkoholi on pakattava TNT:n ohjeiden mukaisesti, jotka ovat saatavilla TNT.fi-verkkosivuilla. Se, että TNT tarjoaa pakkauksen tai neuvoo, avustaa tai opastaa Lähetysten asianmukaisessa pakkaamisessa, ei merkitse sitä, että TNT ottaa vastuun kyseisistä pakkauksista, ellei TNT nimenomaisesti ota kirjallisesti vastuuta kantaakseen.

h. Lähettäjän, Vastaanottajan tai henkilön, joka väittää edustavansa Lähettäjää tai Vastaanottajaa, antamista suullisten tai kirjalliset ohjeiden noudattamisesta;

i. toimituksen viivästymisestä, joka johtuu Maksujen maksua koskevien TNT:n käytäntöjen noudattamisesta; 

j. TNT:n kyvyttömyydestä toimittaa kopio toimitusasiakirjasta tai toimituksen yhteydessä saadusta allekirjoituksesta;

k. magneettinauhoille, tiedostoihin tai muille tallennusvälineille tallennettujen tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai käyttökelvottomuudesta tai valottuneella filmillä olevien valokuvien tai ääniraitojen tuhoutumisesta tai vaurioitumisesta;

l. tapauksista, joissa TNT ei noudata Pakkauksessa olevia ”asentoa ilmaisevia” kuvia (esim. ”YLÖS”-nuolia, ”TÄMÄ PUOLI YLÖSPÄIN” -merkintöjä);

l. TNT:n ilmoittamatta jättämisestä tai ilmoittamisen viivästymisestä Lähettäjälle tai Vastaanottajalle Lähetyksen viivästymisestä, katoamisesta tai vahingoittumisesta, puutteellisesta, virheellisestä tai epätarkasta Vastaanottajan tai tullivälittäjän osoitteesta, virheellisestä, puutteellisesta tai puuttuvasta dokumentaatiosta tai Lähetyksen vapauttamiseksi välttämättömistä tullimaksujen ja verojen maksamatta jättämisestä;

n. sellaisesta yksittäisen tavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta, josta TNT:llä ei ole todennettavissa olevaa vastaanottotietoa, myös tilanteissa, joissa tavarat on Lähetystä TNT:lle luovutettaessa esilastattu perävaunuun, kuormalavalle tai pakattu siten, että Lähetyksen tavaroiden tai sisällön määrää ei voida kohtuudella tarkistaa;

o. henkilökohtaisten ja taloudellisten tietojen menettämisestä, mukaan lukien sosiaaliturvatunnuksista, syntymäajoista, ajokorttinumeroista, luotto- tai pankkikorttien numeroista ja pankkitilitiedoista;

p. tapauksista, joissa Lähettäjä ei ole poistanut kaikkia Lähetyksiä, jotka hän on syöttänyt TNT:n lähetysjärjestelmään tai -laitteeseen, mikäli näitä Lähetyksiä ei ole luovutettu TNT:lle;

q. iskunilmaisimien, kallistusmittareiden ja lämpötilainstrumenttien ilmaisemista vahingoista; ja  

r. Toimitussitoumusajan noudattamatta jättämisestä sellaisten lähetysten kohdalla, joiden osoite on puutteellinen tai virheellinen (katso kohta 18 (Lähetykset, joita ei voida toimittaa perille)).

20.4 Mikäli TNT ei ole vastuussa, mukaan lukien sellaisesta vastuusta, joka ylittää TNT:n nimenomaisesti näissä Ehdoissa kantaakseen ottaman vastuun, Lähettäjä on vastuussa ja sitoutuu korvaamaan TNT:n kustannukset ja suojaamaan TNT.tä kaikilta Lähetyksen aiheuttamilta vahingoilta TNT:lle tai kolmannelle osapuolelle tai kolmannen osapuolen, erityisesti Vastaanottajan, vaatimuksilta. 

Mitään Lähettäjän tai kolmannen osapuolen korvausvaatimukseen perustuvaa TNT:n suorittamaa maksua ei katsota vastuun hyväksymiseksi, eikä se tarkoita tämän kohdan 20 säännöksistä luopumista.

21. Ei takuita.

Lukuun ottamatta sitä, mitä näissä Ehdoissa on nimenomaisesti ilmoitettu, TNT ei myönnä takuita, ei suoria eikä epäsuoria.

22. Reklamaatiot. 

TNT hyväksyy Lähetystä koskevan reklamaation vain, jos reklamaation esittäjä noudattaa mitä tahansa sovellettavaa Yleissopimusta ja siitä seuraavaa menettelyä. Mikäli näin ei toimita, reklamaatiota ei voida esittää TNT:tä vastaan: 

22.1 Reklamaatiosta ilmoittaminen. 
a. Kaikista reklamaatioista, jotka johtuvat katoamisesta, vahingoittumisesta (näkyvä tai piilotettu) tai viivästymisestä (mukaan lukien pilaantumiseen liittyvät reklamaatiot) tai sisällön puuttumisesta, on ilmoitettava TNT:lle 21 päivän kuluessa (i) Lähetyksen toimittamisesta (jos kyse on vahingoittumisesta tai viivästymisestä) tai (ii) odotetusta toimituspäivästä (jos kyse on menetyksestä, toimittamatta jättämisestä tai toimituksesta väärään paikkaan). 

b. Se, että Vastaanottaja kuittaa Lähetyksen vastaanotetuksi tekemättä ilmoitusta vastaanotetun toimituksen vahingoista, riittää vastakkaisen näytön puuttuessa todisteeksi siitä, että Lähetys toimitettiin hyvässä kunnossa. 

c. Kaikista tällaisista reklamaatioista on ilmoitettava joko TNT.fi -verkkosivuilla tai olemalla yhteydessä TNT:n asiakaspalveluun. 

22.2 Pakolliset tiedot. Kaikissa reklamaatioilmoituksissa on oltava täydelliset Lähettäjän ja Vastaanottajan tiedot sekä TNT:n seurantanumero, lähetyspäivämäärä, tavaroiden lukumäärä ja Lähetyksen paino. Jotta TNT voisi ottaa reklamaationvaatimuksen harkintaan, TNT edellyttää, että Vastaanottaja antaa Lähetyksen sisällön ja alkuperäiset laatikot ja pakkaukset TNT:n tutkittaviksi joko Vastaanottajan tiloissa tai TNT:n toimipaikassa, kunnes reklamaatiovaatimus on ratkaistu. 

22.3 Rajoitukset. TNT ei ole velvoitettu käsittelemään reklamaatiota niin kauan kuin kaikkia Maksuja ei ole maksettu; reklamaatiovaatimuksen summaa ei saa vähentää kyseisistä Maksuista. Kutakin Lähetystä kohden voidaan tehdä ainoastaan yksi reklamaatio. Korvausten maksamisen hyväksymisen myötä oikeudet muihin vahingonkorvausvaatimuksiin tai muihin hyvityksiin kyseisen Lähetyksen osalta raukeavat. Lähettäjillä ja Vastaanottajilla, joiden Paketit luovutettiin TNT:lle pakettitukkurin kautta, ei ole mitään oikeutta vaatia TNT:ltä oikeudellista tai kohtuullista oikaisua. 

22.4 Oikeustoimet. Oikeus vaatia vahingonkorvausta TNT:n kuljetuksesta johtuvasta toiminnasta raukeaa, ellei kannetta nosteta toimivaltaisessa tuomioistuimessa kahden vuoden kuluessa todellisesta toimituspäivästä (jos kyseessä on vahinko, puute tai viive) tai odotetusta toimituspäivästä (jos kyseessä on katoaminen, toimittamatta jättäminen tai väärä toimitus) tai minkä tahansa sovellettavan vanhentumisajan puitteissa, sen mukaan kumpi on lyhyempi.

23. Alihankinta.

TNT pidättää itsellään oikeuden teettää alihankintana minkä tahansa Palvelun tai sen osan.

24. Tietosuoja. 

24.1 Termeillä, kuten ”rekisterinpitäjä”, ”henkilötiedot”, ”rekisteröity” ja ”käsittely” on yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 (”GDPR") sekä henkilötietojen (”Henkilötiedot”) käsittelyyn sovellettavissa tietosuojalaeissa ja -määräyksissä (yhdessä ”Tietosuojalait) annetut merkitykset.

24.2 TNT ja Lähettäjä ymmärtävät olevansa itsenäisiä rekisterinpitäjiä, koskien Henkilötietojen käsittelyä osapuolten toimesta tai niiden välillä näiden Ehtojen mukaisesti.

24.3 Koskien Henkilötietojen käsittelyä näiden Ehtojen mukaisesti Lähettäjä ilmoittaa noudattaneensa Tietosuojalakeja mm. toimittamalla tiedot rekisteröidyille Tietosuojalakien mukaisesti, toimittamalla TNT.fi -verkkosivuilla olevan TNT:n Tietosuojailmoituksen mukaiset tiedot ja hankkimalla Tietosuojalakien mukaisen oikeusperusteen, kuten sopimuksen täytäntöönpanon, oikeutetut edut tai suostumuksen.

24.4 Lähettäjä korvaa TNT:lle kaikki kulut, korvausvaatimukset, vahingot ja kustannukset, joita TNT:lle aiheutuu liittyen siihen, että Lähettäjä ei noudata tätä kohtaa 24.

24.5 Lähettäjä ilmoittaa, että kohdan 24.3 mukainen oikeusperuste sallii (myös) Henkilötietojen siirron TNT:lle, sen tytäryhtiöille, sivuliikkeille, neuvonantajille, tarkastajille tai kolmansille osapuolille, jotka TNT on sitouttanut suorittamaan velvoitteitaan Lähettäjälle näiden Ehtojen mukaisesti missä tahansa maassa sekä Euroopan talousalueella (”ETA”) että sen ulkopuolella.

24.6 Kaikki Henkilötietojen siirrot Lähettäjän ja TNT:n välillä ETA-alueelta tai Sveitsistä ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuoliseen maahan tapahtuvat rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevien mallisopimuslausekkeiden (päätös (EU) 2021/914 – Moduuli I) nojalla, kuten GDPR 46 artiklan 2 kohdan c alakohdassa on tarkoitettu. Mallisopimuslausekkeet löytyvät osoitteesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN.
Tätä tarkoitusta varten rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevat mallisopimuslausekkeet sisällytetään kokonaisuudessaan näihin Ehtoihin tällä viittauksella. Hyväksymällä nämä Ehdot osapuolten katsotaan (a) allekirjoittaneen rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevat mallisopimuslausekkeet, (b) hyväksyvän rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevien mallisopimuslausekkeiden sisällön kokonaisuudessaan ja (c) sitoutuvan noudattamaan niiden ehtoja ja (d) suostuvan siihen, että kaikki muutokset tai myöhemmät päätökset ja/tai URL-osoitteet koskevat päätöstä ja/tai URL-osoitetta tässä kohdassa 24.6 tarkoitetulla tavalla ja korvaavat sen. Rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevissa mallisopimuslausekkeissa TNT on tietojen viejänä toimiva rekisterinpitäjä ja Lähettäjä on tietojen tuojana toimiva rekisterinpitäjä, tai tarvittaessa toisin päin. Edellä mainittu ei rajoita TNT:n oikeutta päättää yksin tietosuojalakien mukaisen toisen asianmukaisen siirtomekanismin käytöstä. Siirrettyihin henkilötietoihin saattaa kuulua yksittäisten Lähettäjien ja Vastaanottajien yhteystietoja, kuten nimiä ja osoitteita, jotka ovat tarpeen, jotta TNT voisi tehokkaasti tarjota Palveluitaan, kuten toimittaa Paketteja ja tarjota seurantatoimintoja sopimuksessa tarkemmin tai muuten määritellyllä tavalla ja rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevien mallisopimuslausekkeiden liitteiden mukaisesti.

24.7 Jos Euroopan unionin tuomioistuin tai paikallinen valvontaviranomainen tai muu valtion viranomainen katsoo, että tämän kohdan 24 ehdot ja/tai rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevat mallisopimuslausekkeet eivät enää mahdollista henkilötietojen lainmukaista siirtämistä ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuolelle, osapuolten on vilpittömin mielin neuvoteltava vaihtoehtoisesta menetelmästä tällaisten siirtojen toteuttamiseksi lainmukaisesti.

25. Koko sopimus.

Nämä Ehdot edustavat osapuolten välistä koko sopimusta, ja niitä sovelletaan kohdan 1 (Soveltamisala) mukaisesti etusijalla kaikkiin suullisiin tai kirjallisiin ehtoihin nähden. Näitä Ehtoja ei voi ohittaa muutoin kuin osapuolten välisellä nimenomaisella kirjallisella sopimuksella. 

26. Siirto

Näiden Ehtojen mukaisia kummankaan osapuolen oikeuksia tai velvollisuuksia ei saa luovuttaa tai delegoida muille ilman toisen osapuolen kirjallista etukäteistä suostumusta, mutta TNT voi kuitenkin luovuttaa kaikki tai osan oikeuksistaan ja delegoida näiden Ehtojen mukaiset velvollisuutensa jollekin tytäryhtiölleen. Edellä sanottua rajoittamatta nämä Ehdot ovat sitovat ja niiden edunsaajina ovat sen osapuolet ja näiden hyväksytyt seuraajat ja oikeudenomistajat.

27. Oikeuksien säilyminen.

Se, että TNT ei pysty panemaan täytäntöön tai soveltamaan jotain näiden Ehtojen kohtaa, ei ole merkki siitä, että se luopuu kyseisen kohdan mukaisista määräyksistä, eikä se muutoinkaan heikennä TNT:n oikeutta panna kyseisen kohdan määräystä täytäntöön.

28. Velvoittavat lait.

Nämä Ehdot eivät sulje pois mitään sellaisia vastuita, joiden poissulkeminen olisi lainvastaista. Mikäli jokin näiden Ehtojen kohta on ristiriidassa jonkin sovellettavan kansainvälisen sopimuksen, paikallisen lain, valtakunnallisten säädösten, määräysten tai vaatimusten kanssa, kyseisen kohdan määräystä on sovellettava suurimmassa sallitussa laajuudessa ja se jää rajoitetussa muodossaan voimaan osana TNT:n ja Lähettäjän välisiä ehtoja. Mikäli jokin näiden Ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sillä ei ole vaikutusta muiden kohtienmääräyksiin.

29. Sovellettava lainsäädäntö ja lainkäyttöalue.

Sovellettavan Yleissopimuksen määräyksiä lukuun ottamatta, näistä Ehdoista tai TNT:n suorittamista Palveluista johtuviin tai niihin liittyviin riitoihin sovelletaan sen maan tai alueen lakeja, jossa TNT hyväksyy Lähetyksen Palvelujen suorittamista varten, ja riitojen ratkaiseminen kuuluu kyseisen maan tai alueen tuomioistuinten toimivaltaan.