הפיקוח על היצוא וסנקציות בינלאומיות

כיצד לציית לסנקציות ולתקנות היצוא

משלוחי סחורות למדינות מסוימות מושפעים מהפיקוח על היצוא ומסנקציות בינלאומיות, על פי סוג הסחורה, מדינת המוצא ומדינת היעד והצדדים המעורבים בעסקה.

TNT מעניקה שירות ברוב המדינות שחלות עליהן כיום סנקציות בינלאומיות, אך היא מקפידה לציית לתקנות ולסנקציות של האו"ם, האיחוד האירופי, ארצות הברית ומדינות נוספות. עיינו בתנאים הכלליים של TNT ובפרקים טיפול בפריטים אסטרטגיים ויעדים תחת סנקציות שלהלן לקבלת מידע על הטיפול בסחר מוגבל, אך חוקי.קישור אל 'תנאים כלליים'

גופים מוחרמים

בתוכניות הסנקציות הבינלאומיות ובדרישות הפיקוח על היצוא מופיעות רשימות של גופים מוחרמים.
TNT אינה מוסרת משלוחים לאותם אנשים או ישויות הכלולות ברשימות הגופים המוחרמים ואינה מקבלת משלוחים מהאנשים והישויות האמורות.
 

קישורים שימושיים:


פריטים אסטרטגיים

פריטים אסטרטגיים הם פריטים צבאיים או פריטים לשימוש צבאי ואזרחי. TNT אינה מסווגת פריטים אסטרטגיים. זו אחריותו של המייצא. יכולות השירות שלנו משתנות בהתאם למיקום, אך תמיד דורשות מידע ברור בנוגע לרישיונות הרלוונטיים. למידע נוסף, פנו לשירות הלקוחות המקומי.


קישורים שימושיים:


יעדים תחת סנקציות

כדי לציית לסנקציות הבינלאומיות, TNT השעתה שירותים מסוימים והציבה דרישות נוספות למשלוח. להלן סקירת תכניות הסנקציות השונות המשפיעות על השירותים של TNT, לפי מדינה.
 

קישורים שימושיים:

בלרוס

- שירות לבלרוס מ/אל קנדה מושהה עד להודעה חדשה

 

קובה

- החל מהראשון באפריל 2016 TNT לא מספקת שירות לקובה

- כמו כן TNT לא מספקת שירות לאף שגרירות או קונסולית קובה בעולם

 

איראן

- החל מהראשון באפריל 2016, TNT לא מספקת שירות מאיראן ואליה

- כמו כן TNT לא מספקת שירות לאף שגרירות או קונסולית איראן בעולם

 

צפון קוריאה

- החל מהראשון באפריל 2016 TNT לא מספקת שירותים אל ומצפון קוריאה

- כמו כן TNT לא מספקת שירות לאף שגרירות או קונסולית צפון קוריאה בעולם

 

רוסיה ואוקראינה

לאחרונה בחרו מספר מדינות להשתתף בסנקציות הקשורות למשלוח פריטים מסוימים לאנשים וישויות ברוסיה ובאוקראינה. נוסף על כך, ארה"ב הטילה אמברגו מוחלט על הסחר עם חצי האי קרים.

 

איך שולחים משלוח לרוסיה ואוקראינה עם TNT (מסמכים ולא-מסמכים):

 

TNT אינה מקבלת סחורות למשלוח בין האיחוד האירופי ורוסיה או בין ארה"ב ורוסיה, אם הן אסורות או שמקבליהן אסורים לפי תכניות הסנקציות.

- אין לשלוח סחורה צבאית אל ומרוסיה
- אין לשלוח סחורה המשמשת את התעשייה הצבאית אל רוסיה
- חומרים ברשימה הכלוללים ציוד עם גז ושמן דורשים רישיון מיוחד ליצוא לרוסיה
- לרשימה המלאה אנא לחצו

 

החל מהראשון באפריל 2016 TNT לא מספקת שירות לחצי האי קרים

 

סודאן

- החל מהראשון באפריל 2016 TNT לא מספקת שירות אל ומסודאן

- כמו כן TNT לא מספקת שירות לאף שגרירות או קונסולית סודאן בעולם

 

סוריה

- כל השירותים הנכנסים לסוריה או יוצאים ממנה מושעים עד להודעה חדשה.

- כמו כן TNT לא מספקת שירות לאף שגרירות או קונסולית סוריה בעולם