משלוח הסחורות שלך

תוהה אם באפשרותנו לשלוח את הסחורה שלך? עיין בקטגוריות השונות להלן.

סחורות מוגבלות ואסורות

אף כי חלה הגבלה על סחורות מסוימות מתוקף של תקנות כאלה ואחרות, אין משמעות הדבר שאיננו יכולים לשלח אותן. הדבר תלוי בסוג הסחורות, בכמות וביעד. לכל מדינה כללים משלה לגבי מה מותר או אסור להכניס אליה או להוציא מגבולותיה. לכן, אם אתה מעוניין לשלוח פריט שסווג כמוגבל, אתה מתבקש ליידע אותנו על כך.


סוגי סחורות מסוכנות

סוללות ליתיום

אם סוללות ליתיום אינן ארוזות כהלכה או ניזוקות בהובלה, הן עלולות לגרום לקצר חשמלי המחמם אותן עד כדי סכנת התלקחות.

תרסיסים ומכלי ריסוס

הגז הדחוס, ההכרחי לפעולת פריטים אלה, הוא מסוכן ועלול להתפוצץ אם נארז שלא כהלכה.

צבעים ולכות

צבעים על בסיס שמן, לכות ותרסיסי צבע מסוימים עלולים להתחמם יתר על המידה ולהתלקח בתנאים מסוימים.

בשמים

אלכוהול, שהוא חומר דליק, משמש מרכיב חיוני כמעט בכל הבשמים.

התחל לשלוח עם TNT

  • מתאים לעסקים בכל גודל
  • תעריפים בהתאמה אישית לשולח המתמיד
  • אנחנו אוספים את החבילה וחוסכים לך זמן יקר
  • הצעת מחיר מיידית ב-myTNT 2
בעצם הביקור והשימוש באתר זה, אתם מסכימים להצבת קבצי עוגיות (Cookies) ידי TNT ושותפיה. גלו עוד