TNT On Board Courier

כאשר המשלוח שלך בעל חשיבות מרובה, שלח את הפריטים שלך בידי בלדר מוטס בטיסה הזמינה הבאה.

  • מסירה אישית לנמען
  • עבור חבילות ומסמכים 
  • שירות מאובטח ונוח מדלת לדלת 
  • לטיסה הזמינה הבאה 
  • ביטוח אופציונלי עבור כל סוגי המשלוח

צרו קשר

אנחנו לשירותך בכל שאלה. תוכל להתייעץ עם הצוות שלנו ואנו נספק לך פתרון בהתאמה אישית.

צרו איתנו קשר
בעצם הביקור והשימוש באתר זה, אתם מסכימים להצבת קבצי עוגיות (Cookies) ידי TNT ושותפיה. גלו עוד