Pridėtinis kuro mokestis Europoje


TNT taiko indeksu pagrįstą pridėtinį kuro mokestį visoms siuntoms. Pridėtinio kuro mokesčio dydis skaičiuojamas remiantis US Gulf Coast (USGC) aviacinio kuro galono kaina (kaip skelbia JAV energetikos informacijos administracija (susipažinti galite čia)).

Savaitė

Savaitinė kaina

Doleris už galoną

Pridėtinis kuro mokestis

Visos paslaugos


Nuo 2023 m. lapkričio 27 d. TNT pridėtinis kuro mokestis bus perskaičiuojamas kas savaitę pagal žemiau pateikiamą lentelę:

TNT Europa

Kainos

Doleris už galoną*

Pridėtinis kuro mokestis

* at least – but less than

Kuro priemokos indeksas bus taikomas atsiliekant dvi savaites. Pavyzdžiui, 2019 m. sausio 21 d. kuro priemoka bus nustatoma pagal sausio 11 d. nustatytą kainos vidurkį. Kuro priemokos pakeitimai įsigalioja kiekvieną pirmadienį. Informacija apie kiekvienos savaitės kuro priemoką bus skelbiama penktadieniais (arba panašiu laiku), prieš taikant priemoką.

TNT atsilikimo laikotarpis gali dar labiau pailgėti, jei puslapyje eia.gov kuro kaina bus pranešama pavėluotai.

TNT pasilieka teisę keisti pridėtinio kuro mokesčio indeksą ir lentelę nepranešusi iš anksto. Pridėtinio mokesčio dydį ir taikymo laikotarpį savo nuožiūra nustato TNT. Kuro mokesčio svyravimams viršijus aukščiausią ar žemiausią ribą, arba pasikeitus vertės reikšmėms, pirmiau pateikta lentelė bus atnaujinta.

Papildomas kuro mokestis kiekvienai TNT siuntai apskaičiuojamas pagal grynąjį transportavimo tarifą ir toliau išvardytas su transportavimu susijusias priemokas.

Nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. apskaičiuojant kiekvienos TNT tarptautinės siuntos papildomą kuro mokestį bus įtraukta padidėjusios paklausos priemoka (anksčiau vadinta piko priemoka). 

Nuo 2023 m. sausio 2 d. apskaičiuojant kiekvienos TNT siuntos papildomą kuro mokestį bus įtraukta papildomo tvarkymo priemoka (pakuotės arba svorio). 

  • Matmenų viršyjimas
  • Papildomas mokestis už konvejeriu nepervežamų siuntų tvarkymą.
  • Papildomas neužkraunamų krovinių mokestis.
  • Priemoka už paėmimą ir (arba) pristatymą į atokią vietovę. Priemoka už parinktį, kai moka gavėjas
  • Papildomas mokestis nutolusioms vietovėms
  • Neteisingo adreso korekcija.
  • Padidėjusios paklausos priemoka (tik tarptautinėms siuntoms), anksčiau vadinta piko priemoka.
  • Papildomas mokestis už specialųjį tvarkymą - Pakuotė;
  • Papildomas mokestis už specialųjį tvarkymą - Svoris.

Norėdami daugiau sužinoti apie šiuos papildomus mokesčius, apsilankykite čia.

Nuo 2023 m. vasario 20 d. didinamas TNT papildomas kuro mokestis. Lentelę su atnaujinta informacija bus galima peržiūrėti nuo vasario 17 d.

Nuo 2023 m. lapkričio 27 d. didinamas TNT papildomas kuro mokestis. Lentelę su atnaujinta informacija bus galima peržiūrėti nuo lapkričio 24 d.

Naujausią kuro mokesčio informaciją visuomet rasite šioje svetainėje, kviečiame čia lankytis reguliariai.