Pridėtinis kuro mokestis Europoje


TNT taiko indeksu pagrįstą pridėtinį kuro mokestį visoms siuntoms. Pridėtinio kuro mokesčio dydis skaičiuojamas remiantis US Gulf Coast (USGC) aviacinio kuro galono kaina (kaip skelbia JAV energetikos informacijos administracija (susipažinti galite čia)).

Savaitė

Savaitinė kaina

Doleris už galoną

Pridėtinis kuro mokestis

Visos paslaugos


Anksčiau pridėtinis kuro mokestis būdavo perskaičiuojamas kas mėnesį. Nuo 2019 m. sausio 1 d. TNT pridėtinis kuro mokestis bus perskaičiuojamas kas savaitę pagal toliau pateikiamą lentelę: 

TNT Europa

Kainos

Doleris už galoną

Pridėtinis kuro mokestis

Pridėtinio kuro mokesčio indeksas bus taikomas atsiliekant dvi savaites. Pavyzdžiui, 2019 m. sausio 7 d. pridėtinis mokestis bus nustatomas pagal gruodžio 28 d. nustatytą kainos vidurkį. Pridėtinio kuro mokesčio pakeitimai įsigalioja kiekvieną pirmadienį. Informacija apie kiekvienos savaitės mokestį bus skelbiama penktadieniais (arba panašiu laiku), prieš taikant pridėtinį mokestį.

TNT pasilieka teisę keisti pridėtinio kuro mokesčio indeksą ir lentelę nepranešusi iš anksto. Pridėtinio mokesčio dydį ir taikymo laikotarpį savo nuožiūra nustato TNT. Kuro mokesčio svyravimams viršijus aukščiausią ar žemiausią ribą, arba pasikeitus vertės reikšmėms, pirmiau pateikta lentelė bus atnaujinta.

Naujausią kuro mokesčio informaciją visuomet rasite šioje svetainėje, kviečiame čia lankytis reguliariai.