Eksportsendinger

Nyttig informasjon for problemfri eksport

For alle eksportforsendelser fra Norge må det følge med en handelsfaktura.

Dette kreves både av tollvesenet i Norge og i utlandet. Kravet gjelder imidlertid ikke forsendelser som kun inneholder dokumenter (kun papir) og veier mindre enn 5 kg.

 

En fullstendig og presist utfylt handelsfaktura vil forenkle fortollingsprosessen, og kan unngå mange av de vanligste årsakene til forsinkelser. Ved å følge disse rådene kan du hjelpe oss å sørge for at dine sendinger får en problemfri reise helt frem til mottakeren.

 

Dersom du sender kopi av fakturaen samt fraktbrevet til export.osl@tnt.no før klokken 14:00, får vi sendt den til mottakerlandet som da kan begynne med fortollingen før forsendelsen har ankommet. Dette vil sikre en så smidig som mulig tollbehandling. Husk å merke fakturaen med sendingsnummer.

 

Viktig informasjon ved forberedelse av handelsfakturaer

Vær oppmerksom på at denne veiledningen er laget med utgangspunkt i størsteparten av verdens tollregler, disse kan allikevel variere fra land til land og endres uten varsel.

 • Fakturaen må være på engelsk.
 • Bruk alltid ordet ”Invoice” i overskriften på dokumentet. ”Proforma invoice” anbefales ikke, da mange land ikke aksepterer slike fakturaer.
 • Eksportørens fullstendige firmanavn, adresse og kontaktinformasjon.
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til kontaktpersonen hos importøren. Vær oppmerksom på at faktisk mottaker (leveringsadresse) kan være en annen bedrift enn importøren. Husk å påføre importørens EORI-nummer for alle sendinger til land i EU.
 • Fakturadato og Fakturanummer
 • Sørg for at du oppgir INCO terms (internasjonal kode for leveringsbetingelser. Oppgi stedsnavn sammen med koden, eks: "DDU Stockholm" eller "EXW Oslo". Les mer hos tollvesenet.
 • Oppgi årsak for eksport (sale, repair, return after repair, osv)
 • Fullstendig og nøyaktig beskrivelse av hver vare som sendes. Tollvesenet vil vite nøyaktig hva hver enhet faktisk er, varene må derfor beskrives nøyaktig - generiske uttrykk som "samples" og "parts" kan ikke benyttes. Artikkel- eller delenummer er heller ikke tilstrekkelig.
 • For å sikre helt presis beskrivelse av varene, bør tolltariffnummeret for varene som sendes (også kalt varenummer eller HS Tariff Code) alltid oppgis. Få hjelp til å finne riktig varenummer hos tollvesenet.
 • Samlet verdi av varene som fakturaen dekker. Dette må være forsendelsens reelle verdi. Du bør aldri bruke begreper som ”value for customs purposes only”, ”customs invoice”, "no value" eller lignende, tollmyndigheten forstår dette som at verdien på fakturaen ikke er reell, og det vil føre til forsinkelser i fortollingen.
 • For hver forskjellig vare som sendes, skal du oppgi: antall enheter, verdi og valuta, samt opprinnelsesland (hvor varene er produsert).
 • Oppgi brutto- og nettovekt til varene som dekkes av fakturaen. Innpakningen du bruker for å beskytte varene under transporten utgjør forskjellen mellom brutto- og nettovekt.
 • Følgende opprinnelseserklæring: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..................... preferential origin according to the rules of origin of the Norwegian Generalized System of Preferences. Hvis vareverdi overstiger 50 000 NOK må et eget EUR.1 skjema fylles ut. Les mer hos tollvesenet.
 • Fakturaen skal være signert. Vi anbefaler bruk av farger på orginalene: signer med blå penn, bruk brevark med firmalogo i farger, osv.

Husk at alle land har egne regler for hva som kreves av dokumentasjon på en forsendelse, sjekk med mottaker eller tollvesenet hvis du er i tvil.

 

Mer informasjon om:

Nøyaktig Varebeskrivelse

For å sikre riktig fortolling og unngå forsinkelser, er det viktig å oppgi en presis varebeskrivelse på fakturaen som følger din eksportforsendelse. Det holder ikke med generelle beskrivelser; varen skal beskrives så nøyaktig som mulig.

 

Bruk også HS Tariff Code (varenummer) for å angi nøyaktig hva slags varer du sender. Koden er internasjonal, og vil gjøre det mulig å identifisere varen i importlandet. Finn riktig varenummer hos tollvesenet.

 

Her er noen eksempler på vanlige feil:

ikke skriv

hvorfor

skriv for eksempel

spare parts

reservedeler til hva?

valve for hydraulic pump

samples

prøver av hva?

Sample sports shoes

electric components

hva slags electric components? kan være alt fra lysbrytere til avanserte kontrollpaneler, må spesifiseres

power supply for laptop

GH37089-38

modellnummer, produktnummer, referansenummer alene sier ikke nok om hva varen er. Kan brukes som supplement til en beskrivelse av varen.

Power supply for laptop, model GH37089-38

SuperGizmo 6 Plus

modellnavn eller produktnavn alene er sjelden nok til å gi en nøyaktig beskrivelse, men kan brukes som supplement

GPS Sports Watch

Midlertidig utførsel

 • Ved midlertidige forsendelser er det viktig at det står spesifisert på fakturaen at utførselen er midlertig, samt oppgi en begrunnelse. F.eks: "Temporary eksport for repair".
 • På samme måte er det viktig at returforsendelsen er tydelig merket med at det er en retur etter midlertidig utførsel, og begrunnelsen. F.eks: "Return after repair"
 • Det er også viktig at man har et unikt identifikasjonsnummer for varen på fakturaen ved utførselen og når varen returneres, slik at man lett kan se at det er samme vare.
 • Oppgi varens verdi og spesifiser reparasjonskostnaden.