Incoterms

Hva er de?

«Incoterms» er en kort og lettvint måte å si «International Commercial Terms» på. Disse 11 reglene, som først ble tatt i bruk i 1936, angir hvem som er ansvarlig for hva i internasjonale transaksjoner.

Hvorfor er de så viktige?

Fordi de er kjent og godtatt over hele verden. De reduserer risikoen for potensielt dyre misforståelser, og derfor er de også obligatoriske på alle handelsfakturaer.

Hva dekker de?

Incoterms beskriver alle oppgaver, risikoer og kostnader involvert i transaksjonen av varer mellom selger og kjøper.

De tre vanligste «Incoterms»

EXW – Ex-Works

 • Kjøperen påtar seg nesten alle kostnader og all risiko i hele leveringsprosessen
 • Selgers eneste oppgave er å sørge for at kjøperen får tilgang til varene
 • Når kjøperen har fått tilgang, er resten opp til dem (inkludert lasting av varene)

Risikooverføring fra selger til kjøper:

På selgerens lager, kontor eller hvilket som helst sted hvor varene blir hentet fra.

DAP – Delivered At Place

 • Selgeren dekker kostnadene og risikoen for transport av varene til en avtalt adresse
 • Varene blir klassifisert som levert når de er på adressen og klar til å losses
 • Ansvar knyttet til eksport og import er det samme som for DAT

Risikooverføring fra selger til kjøper:

Når varene er klare for lossing på den avtalte adressen

DDP – Delivered Duty Paid

 • Selgeren påtar seg nesten alt ansvar i hele leveringsprosessen
 • Selgeren dekker alle kostnader og all risiko ved å frakte varene til den avtalte adressen
 • Selger sørger også for gjøre varene klare for lossing, oppfyller eventuelle forpliktelser knyttet til eksport og import og betaler eventuelle tollavgifter

Risikooverføring fra selger til kjøper:

Når varene er klare for lossing på den avtalte adressen.

 

Andre «Incoterms»

 

CIP – Carriage And Insurance Paid To

 • Selgers ansvar er likt som for CPT, med én forskjell: selgeren betaler også for transport og utvidet transportansvar til den nevnte destinasjonen. 
 • Selger er forpliktet til å kjøpe maksimumsnivået av dekning for utvidet transportansvar under klausul A (Institute Cargo Clauses) for kjøpers risiko.

Risikooverføring fra selger til kjøper:

Når kjøperens transportselskap mottar varene.

DPU – leveres på stedet losset (tidligere DAT)

 • Selgeren er ansvarlig for kostnadene og risikoen ved å levere varene til en avtalt sted for lossing.
 • Stedet for lossing kan være et hvilket som helst sted, enten dekket eller ikke. 
 • Selgeren tar seg av tollklarering og losser varene på stedet for lossing.
 • Kjøperen tar seg av importklareringen og eventuelle relaterte avgifter.

Risikooverføring fra selger til kjøper:

På stedet for lossing.

FCA – Free Carrier

 • Det er selgerens oppgave å levere varene til kjøperens transportselskap på et avtalt sted
 • Selgeren må også klarere varene for eksport

Risikooverføring fra selger til kjøper:

Når kjøperens transportselskap mottar varene.

CPT – Carriage Paid To

 • Selgeren har samme ansvar som for FCA, med én forskjell: selgeren dekker leveringskostnadene
 • Som med FCA, er det selgerens ansvar å klarere varene for eksport

Risikooverføring fra selger til kjøper:

Når kjøperens transportselskap mottar varene.

FAS – Free Alongside Ship

 • Selgeren påtar seg alle kostnader og all risiko inntil varene er levert ved siden av skipet
 • Deretter overtar kjøperen risikoen og tar hånd om klarering for eksport og import

Risikooverføring fra selger til kjøper:

Når varene er levert ved siden av skipet.

FOB – Free On Board

 • Selgeren påtar seg alle kostnader og all risiko inntil varene er levert ombord på skipet
 • Selger ordner også med eksportfortollingen
 • Kjøperen påtar seg alt ansvar så snart varene er om bord

Risikooverføring fra selger til kjøper:

Når varene er levert ombord på skipet.

CFR – Cost And Freight

 • Selgeren har samme ansvar som for FOB, men må også betale kostnadene ved å bringe varene til havnen
 • Som med FOB, påtar kjøperen seg alt ansvar så snart varene er om bord

Risikooverføring fra selger til kjøper:

Når varene er ombord på skipet.

CIF – Cost, Insurance And Freight

 • Selgeren har samme forpliktelser som ved CFR, men må også dekke forsikringskostnadene
 • Selger er forpliktet til å kjøpe minsteforsikringsdekningen som er 110 % av fakturaverdien, i valutaen for den fakturaen og kontrakten.
 • Hvis kjøperen ønsker et mer omfattende utvidet transportansvar, må selgeren legge til tilleggsdekningen i kjøperens pris. 

Risikooverføring fra selger til kjøper:

Når varene er på skipet.