Fortolling

Når du sender gods til utlandet, kan toll føre til forsinkelser. Se hva du kan forvente når du sender internasjonalt og hvordan du kan redusere behandlingstiden på grensen.

Grunnleggende om tollklarering

Finn ut av eksport- og importreglene

Variasjoner i regelverket gjør at eksport kan variere fra land til land. Sørg for at du er fullt klar over lisensiering, spesielle bestemmelser og restriksjoner og forbudte gods i landet du sender til.

Utarbeid dokumentasjon

Å få de nødvendige dokumentene på forhånd er avgjørende hvis du ønsker å unngå forsinkelser på grensen. Sørg for å inkludere all nødvendig informasjon på din handelsfaktura, siden det er grunnlaget for hvordan tollmyndighetene klassifiserer og behandler forsendelsen.

Avgifter og skatter

Internasjonale forsendelser er ofte underlagt importskatter og -avgifter, men det betyr ikke at du må bli overrasket. Siden disse varierer avhengig av destinasjon og forsendelsens verdi, må du forsikre deg om at du vet nøyaktig hvor mye du eller mottakeren skal betale.

La oss opprette en internasjonal forsendelse

Reduser stresset og byråkratiet med TNT

Validering av adresse

Tollvesenet krever vanligvis bekreftelse på opprinnelse og destinasjon for forsendelsen. Vår database validerer automatisk adresser, noe som betyr at du vet på forhånd om det er mulig for varene å nå sin endelige destinasjon.

Digital handelsfaktura

En komplett og omfattende handelsfaktura er avgjørende hvis du ønsker å passere lett gjennom tollen. Å opprette en digital handelsfaktura på myTNT eller laste ned en mal fra våre nettsider kan fremskynde prosessen.

Sporing dør-til-dør

Forsendelsen din forsvinner ikke når den forlater landet så du bør kunne se hvor den er til enhver tid. Med Track & Trace kan du finne din forsendelse over hele verden og se når vi forventer at den skal komme frem til destinasjonen.

Temaer innen eksport og import