Reklamasjoner

Hvordan forholder jeg meg som kunde?

Forsinkelser

  • Skal reklameres skriftlig enten per post, fax eller pr. e-mail til følgende mailadresse: customerservice.no@tnt.com
  • Det skal alltid reklameres skriftlig innen 21 dager fra den dagen forsendelsen ble levert.

Skadet gods / forsvunnet gods

  • Skal reklameres skriftlig enten per post, fax eller pr. e-mail til følgende mailadresse: claims.no@tnt.no.
  • Det skal alltid reklameres skriftlig innen 21 dager fra den dagen forsendelsen ble levert (eller skulle vært levert hvis godset er forsvunnet).
  • Det skal fylles ut et eget skademeldingsskjema. Dette får du ved å henvende deg til vår kundeservice avd. på e-mail: customerservice.no@tnt.com.

TNT’s transportvilkår

TNT’s transportvilkår ligger ved alle samarbeidsavtaler. Du kan også finne de på www.tnt.no (helt nederst på siden er det en link til våre transportvilkår). Det er viktig at du som kunde gjør deg kjent med disse, da TNT forholder seg til disse transportvilkårene i all reklamasjonsbehandling. Ønsker allikevel å trekke frem enkelte punkter som kan være greit å legge seg på minne:

 

  • Pkt. 9 om handler fortolling. Avsender av forsendelsen er ansvarlig for å sende med/fremskaffe korrekt dokumentasjon som tollvesenet i hvert enkelt land krever. Forsinkelser forårsaket av fortollingsprossessen kan TNT ikke holdes ansvarlig for.
  • Pkt. 12 omhandler ditt ansvar som kunde.
  • Pkt. 13 omhandler oppgjørets størrelse i forbindelse med skade eller forsvunnet gods. Vi forholder oss til Warzawa/Montreal konvensjonen når det gjelder flyforsendelser, - dvs. maks 19 SDR pr. kg (tilsvarer ca. NOK 175,- pr. kg). Når deg gjelder bilforsendelser forholder vi oss til CMR konvensjonen – dvs. maks 8,33 SDR pr. kg (tilsvarer ca. NOK 75,- pr. kg.). Innlandsforsendelser erstattes med hjemmel i lov om Vegfraktavtaler, - dvs. maks 17 SDR pr. kg.
  • Pkt. 14 omhandler konsekvensansvar.
  • Pkt. 19 omhandler reklamasjons prosedyren hos TNT. Legg spesielt godt merke til pkt. 19.1 og 19.2.

TNT mottar ikke reklamasjoner i form av motkrav