Upozornenia

Sledujte aktuálne informácie o udalostiach vo svete, ktoré môžu ovplyvniť doručovanie vašich medzinárodných zásielok

Upozornenie

Aktualizácia našich Prepravných podmienok

Aktualizujeme Prepravné podmienky pre služby TNT Aktualizované Prepravné podmienky nadobudnú účinnosť 1. júna 2021 a môžete si ich pozrieť tu. Oboznámte sa s nimi, prosím. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, používaním služieb TNT po 1. júni vyjadrujete súhlas s aktualizovanými Prepravnými podmienkami.

 

Dočasný príplatok

Aby sme aj v tomto zložitom období mohli našim zákazníkom naďalej poskytovať tie najlepšie možné služby, zavádzame dočasný príplatok na všetky medzinárodné balíky a nákladné zásielky FedEx Express a TNT. Tento príplatok bude platiť od 20. apríla až do odvolania a nevzťahuje sa na vnútroštátne zásielky.

 

 

Dočasné pozastavenie TNT Economy zásielok z Európy do USA, Kanady a Latinskej Ameriky

V dôsledku obmedzenej nákladnej kapacity na trhu sa v súčasnosti stretávame s obrovským dopytom po zásielkach smerujúcich z Európy do USA, Kanady a Latinskej Ameriky, pričom ide predovšetkým o urgentné zásielky z oblasti zdravotníctva.  

 

Aby sme zaistili našu nepretržitú prevádzku aj v tomto obmedzenom prostredí, zavádzame dodatočné opatrenia, ktoré nám pomôžu zvládnuť tento dopyt, ako napríklad:

 

  • S platnosťou od 29. mája 2020 až do odvolania: Dočasné obmedzenie pre všetky Economy zásielky smerujúce z Európy do USA, Kanady a Latinskej Ameriky, ktoré limituje ich maximálnu hmotnosť na 100 kg na prepravcu a deň.
  • S platnosťou od 29. júna 2020 až do odvolania: Dočasné pozastavenie TNT Economy zásielok smerujúcich z Európy do USA, Kanady a Latinskej Ameriky.

Chceli by sme zdôrazniť, že stále fungujeme a aj naďalej budeme prijímať zásielky Express (TNT a FedEx), ako aj zásielky FedEx Economy, ktoré spĺňajú 100 kg obmedzenie.

Európska služba Express s doručením v nasledujúci deň

Naše európske služby Express s doručením v nasledujúci deň sa pre väčšinu trhov vracajú späť k štandardným prepravným časom. Niektoré uvedené prepravné časy môžu byť stále ovplyvnené a môžu sa oneskoriť.

 

Pre detailnejšie informácie o vplyve na naše služby kliknite, prosím, tu.

Budovanie odolnosti spoločnosti

Dokážeme vám pomôcť rýchlo reagovať na logistické výzvy, ktorým môže čeliť vaše podnikanie v týchto bezprecedentných časoch. Náš sprievodca vám ukáže, ako posilniť odolnosť vašej prevádzky a pokračovať v úspešnom zasielaní.

Šírenie COVID-19 spôsobuje, že miestne a národné vládne orgány v Európe a na celom svete každodenne vydávajú pracovné a cestovné obmedzenia, ktoré majú vplyv na všetky spoločnosti skupiny FedEx a ich schopnosť plniť vysoké štandardy našich služieb. TNT bude pokračovať v prevádzke tak, ako nám to príslušné obmedzenia a nariadenia umožnia, avšak udalosti mimo našej kontroly môžu spôsobiť, že nebudeme schopní dodržať zverejnené doručovacie časy pre niektoré naše služby. Ďakujeme našim zákazníkom za trpezlivosť a podporu počas tohto obdobia. Naše tímy robia všetko, čo je v ich silách, aby sme mohli pokračovať v poskytovaní našich služieb aj v týchto náročných časoch.