Upozornenia

Sledujte aktuálne informácie o udalostiach vo svete, ktoré môžu ovplyvniť doručovanie vašich medzinárodných zásielok

Upozornenie

 

Dočasný príplatok

Aby sme aj v tomto zložitom období mohli našim zákazníkom naďalej poskytovať tie najlepšie možné služby, zavádzame dočasný príplatok na všetky medzinárodné balíky a nákladné zásielky FedEx Express a TNT. Tento príplatok bude platiť od 20. apríla až do odvolania a nevzťahuje sa na vnútroštátne zásielky.

 

 

Nárast objemov na trase Čína – Európa

V súčasnosti zažívame prudký nárast dopytu na trase smerujúcej z Číny do Európy. Vďaka našej flotile viac ako 670 lietadiel dokážeme veľmi dobre reagovať na zmeny v globálnom dodávateľskom reťazci. Pridávame ďalšie lietadlá na túto trasu, aby sme vyhoveli dopytu, stále sa však môžu vyskytnúť oneskorenia. Aj naše colné oddelenie spracúva teraz výrazne väčšie objemy, čo môže tiež spôsobiť omeškanie pri príchode nového tovaru do Európy.

 

Pre detailnejšie informácie o vplyve na naše služby kliknite, prosím, tu.

Budovanie odolnosti spoločnosti

Dokážeme vám pomôcť rýchlo reagovať na logistické výzvy, ktorým môže čeliť vaše podnikanie v týchto bezprecedentných časoch. Náš sprievodca vám ukáže, ako posilniť odolnosť vašej prevádzky a pokračovať v úspešnom zasielaní.

Šírenie COVID-19 spôsobuje, že miestne a národné vládne orgány v Európe a na celom svete každodenne vydávajú pracovné a cestovné obmedzenia, ktoré majú vplyv na všetky spoločnosti skupiny FedEx a ich schopnosť plniť vysoké štandardy našich služieb. TNT bude pokračovať v prevádzke tak, ako nám to príslušné obmedzenia a nariadenia umožnia, avšak udalosti mimo našej kontroly môžu spôsobiť, že nebudeme schopní dodržať zverejnené doručovacie časy pre niektoré naše služby. Ďakujeme našim zákazníkom za trpezlivosť a podporu počas tohto obdobia. Naše tímy robia všetko, čo je v ich silách, aby sme mohli pokračovať v poskytovaní našich služieb aj v týchto náročných časoch.