Upozornenia

Sledujte aktuálne informácie o udalostiach vo svete, ktoré môžu ovplyvniť doručovanie vašich medzinárodných zásielok

Upozornenie

Dočasné pozastavenie TNT Economy zásielok z Európy do USA, Kanady a Latinskej Ameriky

V dôsledku obmedzenej nákladnej kapacity na trhu sa v súčasnosti stretávame s obrovským dopytom po zásielkach smerujúcich z Európy do USA, Kanady a Latinskej Ameriky, pričom ide predovšetkým o urgentné zásielky z oblasti zdravotníctva.  

 

Aby sme zaistili našu nepretržitú prevádzku aj v tomto obmedzenom prostredí, zavádzame dodatočné opatrenia, ktoré nám pomôžu zvládnuť tento dopyt, ako napríklad:

 

  • S platnosťou od 29. mája 2020 až do odvolania: Dočasné obmedzenie pre všetky Economy zásielky smerujúce z Európy do USA, Kanady a Latinskej Ameriky, ktoré limituje ich maximálnu hmotnosť na 100 kg na prepravcu a deň.
  • S platnosťou od 29. júna 2020 až do odvolania: Dočasné pozastavenie TNT Economy zásielok smerujúcich z Európy do USA, Kanady a Latinskej Ameriky.

Chceli by sme zdôrazniť, že stále fungujeme a aj naďalej budeme prijímať zásielky Express (TNT a FedEx), ako aj zásielky FedEx Economy, ktoré spĺňajú 100 kg obmedzenie.

Budovanie odolnosti spoločnosti

Dokážeme vám pomôcť rýchlo reagovať na logistické výzvy, ktorým môže čeliť vaše podnikanie v týchto bezprecedentných časoch. Náš sprievodca vám ukáže, ako posilniť odolnosť vašej prevádzky a pokračovať v úspešnom zasielaní.