Doplnkové služby a príplatky

Vyžaduje si vaša zásielka mimoriadnu pozornosť? V TNT nájdete širokú ponuku doplnkových služieb, ktoré splnia vaše potreby. Zohľadnite však aj povinné príplatky uplatnené na každú zásielku.

Poznámka: Príplatky sú kalkulované na základe údajov o hmotnosti/rozmeroch deklarovaných zákazníkom alebo tých skutočných. Volumetrická (objemová) hmotnosť sa použije na výpočet príplatkov iba v tom prípade, ak prevyšuje deklarovanú alebo skutočnú hmotnosť.

Doplnkové služby

Vyzdvihnutie a doručenie

 • Priorita
 • Doručenie do odľahlých oblastí
 • Chybne zadaná adresa
 • Doručenie cez víkend a štátne sviatky
 • Doručenie na súkromnú adresu
 • Pozdržanie doručenia zásielky

Manipulácia so zásielkou

 • Manuálna manipulácia
 • Nadrozmerné zásielky
 • Nestohovateľné zásielky
 • Viackusové zásielky

Preprava špeciálneho tovaru

 • Nebezpečný tovar
 • Preprava lítiových batérií
 • Suchý ľad
 • Biologický materiál kat. B
 • Vyňaté množstvá
 • Limitované množstvá

Colné služby

 • Colný príplatok medzi UK a EÚ (účinný od 1. 1. 2021)
 • Cenník colných služieb

Viac

 • Poistenie
 • Prepravné listy a faktúry v papierovej forme

Príplatky

Príplatky sú dodatočné poplatky, ktoré sú povinné a uplatniteľné pre vašu TNT zásielku. Pri posielaní zásielok s TNT sa môžu uplatňovať tieto príplatky:

Palivový príplatok
TNT uplatňuje na všetky zásielky palivový príplatok založený na indexe.

Zistiť viac

Sezónny príplatok
Z dôvodu rôznych obmedzení, ktoré vstúpili do platnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19 v krajinách celého sveta, sme 6. apríla 2020 zaviedli príplatok na všetky naše medzinárodné balíkové a nákladné zásielky.

Zistiť viac

 

Aktualizácia našich príplatkov (od 1. januára 2024)

V roku 2024 dôjde k úprave základných hodnôt nasledujúcich príplatkov.

 Z
Na
Nestohovateľné*150 EUR/zásielka200 EUR/zásielka 
Nebezpečný tovar:
Suchý ľad
10 EUR/zásielka12,50 EUR/zásielka 
Odľahlá oblasť:
Mimo doručovaciu oblasť**
0,42 EUR/kg (min. 22 EUR) 0,45 EUR/kg (min. 22 EUR)
Neelektronický prepravný list5,00 EUR/zásielka8,00 EUR/zásielka

* Užitočné tipy ako sa vyhnúť týmto príplatkom vám poskytne náš Sprievodca správnym balením zásielok.

** Aktualizovať sa budú aj PSČ, pre ktoré sa tento príplatok aplikuje. Všetky podrobnosti nájdete tu.

Aktualizácia našich príplatkov za manipuláciu so zásielkami (od 2. januára 2023)

1.    Nové príplatky za dodatočnú manipuláciu

S platnosťou od 2. januára 2023 sa môžu na vaše neštandardné zásielky aplikovať nové Príplatky za dodatočnú manipuláciu* (AHS). Tieto príplatky pokrývajú dodatočné zdroje potrebné na efektívny presun neštandardných balíkov našou sieťou.


a.    Príplatok za dodatočnú manipuláciu – Balenie

(40 EUR/zásielka)

Príplatok AHS – Balenie sa uplatňuje na neštandardné balíky, ktoré nie sú kompatibilné s našimi štandardnými procesmi a môžu predstavovať nebezpečenstvo pre naše vybavenie, personál a iné balíky. Tieto neštandardné balíky vyžadujú zásah personálu, aby nedošlo k zapleteniu do dopravníkov, zaseknutiu v šachtách alebo sklzoch, poškodeniu triediaceho vybavenia alebo poškodeniu iných balíkov.

Príplatok AHS – Balenie sa vzťahuje na každú zásielku s položkou či balíkom, ktoré:

 • nie sú plne zabalené do vonkajšieho prepravného balenia alebo nádoby;
 • sú zabalené vo vonkajšom prepravnom obale alebo nádobe vyrobenej z iného ako drevovláknitého materiálu (vlnitá lepenka) prípadne (no nie výlučne) z kovu, dreva, plátna, kože, tvrdého plastu, mäkkého plastu, polystyrénu (napr. Styrofoam),
 • sú zabalené vo vonkajšom prepravnom obale alebo nádobe a obalené strečovou alebo zmršťovacou fóliou,
 • sú okrúhle alebo valcovité vrátane (no nie výlučne) prepravných trubíc, plechoviek, vedier, sudov, pneumatík alebo bubnov,
 • sú viazané kovovými, plastovými alebo textilnými popruhmi alebo na kolesách (napr. bicykel), kolieskach, s rukoväťami alebo popruhmi vrátane balíkov, ktoré nemajú vonkajšie obalenie dostatočne pevné alebo obsah ktorých prečnieva cez povrch balenia,
 • môžu sa zamotať, prípadne spôsobiť poškodenie iných balíkov alebo našich sortačných systémov.

b.    Príplatok za dodatočnú manipuláciu – Hmotnosť

(20 EUR/zásielka)

Uplatňuje sa na zásielku s položkou alebo balíkom, ktorého skutočná hmotnosť je vyššia ako 31 kg (no nižšia ako 68 kg).  Upozorňujeme, že príplatok AHS – Hmotnosť sa nevzťahuje na položky, balíky ani boxy uložené na štandardnej palete.

Naše triediace systémy sú určené pre položky alebo balíky s hmotnosťou do 31 kg. Balíky, ktoré túto hmotnosť prekračujú, vyžadujú zásah personálu, aby sa zabránilo pomliaždeniu iných balíkov alebo zraneniu zamestnancov.

Tu sa dozviete viac o našich nových príplatkoch.

Ak sa chcete týmto príplatkom vyhnúť, prečítajte si naše rady a tipy k správnemu baleniu zásielok na tnt.com.


2.     Aktualizovaná definícia existujúcich príplatkov v súlade s globálnymi prevádzkovými štandardmi

a
.     Dodatočná manipulácia – Manuálna manipulácia

Príplatok AHS Manuálna manipulácia sa uplatňuje v prípade, ak položka váži menej ako 30 kg a prekračuje ktorýkoľvek z týchto rozmerov: 1,21 m (D) x 0,76 m (Š) x 0,76 m (V)


b.    Nestohovateľná zásielka

Príplatok za nestohovateľnú zásielku sa uplatňuje na zásielku, ktorá obsahuje aspoň jednu položku, jednopodlahovú paletu (tzv. skid) alebo paletu, ktorá nie je stohovateľná. Nestohovateľnosť znamená, že sa položka alebo paleta nedajú vertikálne stohovať bezpečným spôsobom. Tento príplatok sa uplatňuje na zásielku len raz, aj keď sa v nej nachádza viacero kusov, ktoré je možné označiť ako nestohovateľné.

* Vyhradzujeme si právo uplatňovať príplatky za dodatočnú manipuláciu na balíky, ktoré vyžadujú špeciálnu manipuláciu alebo ich musíme počas prepravy dodatočne baliť. Tvar a rozmery zásielky sa môžu počas prepravy zmeniť, čo môže ovplyvniť oprávnenosť uplatnenia príplatku na balík. Ak sa tvar a rozmery balíka počas prepravy zmenia, poplatky na zásielku môžeme kedykoľvek primerane upraviť.

Spoločnosť TNT si vyhradzuje právo upravovať ceny, príplatky, prepravné časy a zóny podľa vlastného uváženia, s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho a v súlade s našimi Prepravnými podmienkami.

 

Dodatočné dane za zásielky TNT dovážané z Indie, Vietnamu a Thajska

Faktúry za zásielky TNT, ktoré sa dovážajú z Indie, Vietnamu a Thajska, budú odrážať dodatočnú daň vo výške a od dátumu účinnosti, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Je to z dôvodu zmeny nášho obchodného modelu a v súlade s príslušnými daňovými predpismi. Daň sa bude vzťahovať na všetkých zákazníkov TNT, ktorých zásielky sú odosielané z Indie, Thajska alebo Vietnamu, vrátane platiteľov fakturovaných mimo týchto krajín. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa dane, kontaktujte nás na telefónnej linke, ktorú nájdete na faktúre TNT.

Miesto odoslania zásielkyDodatočná daňDátum účinnosti
India18 %1. júna 2020
Vietnam10 %1. septembra 2020
Thajsko7 %1. septembra 2020

Objednajte si doplnkovú službu

Skontaktujte sa s nami a objednajte si doplnkovú službu.