Doplnkové služby a príplatky

Vyžaduje si vaša zásielka mimoriadnu pozornosť? V TNT nájdete širokú ponuku doplnkových služieb, ktoré splnia vaše potreby. Zohľadnite však aj povinné príplatky uplatnené na každú zásielku.

Doplnkové služby

Vyzdvihnutie a doručenie

 • Priorita
 • Doručenie do odľahlých oblastí
 • Chybne zadaná adresa
 • Doručenie cez víkend a štátne sviatky

Manipulácia so zásielkou

 • Manuálna manipulácia
 • Nadrozmerné zásielky
 • Nestohovateľné

Preprava špeciálneho tovaru

 • Nebezpečný tovar
 • Preprava lítiových batérií
 • Suchý ľad
 • Biologický materiál kat. B
 • Vyňaté množstvá
 • Limitované množstvá

Colné služby

 • Postup pri clách a daniach

Viac

 • Poistenie
 • Prepravné listy a faktúry v papierovej forme
 • Minimálny mesačný fakturačný poplatok

Príplatky

Príplatky sú dodatočné poplatky, ktoré sú povinné a uplatniteľné pre vašu TNT zásielku. Pri posielaní zásielok s TNT sa môžu uplatňovať tieto príplatky:

Palivový príplatok
TNT uplatňuje na všetky zásielky palivový príplatok založený na indexe. 

Príplatok za zvýšenú bezpečnosť
Spoločnosť TNT zaviedla ďalšie postupy, činnosti a investície na ochranu zásielok zákazníkov, ktoré sú v našich rukách. Na čiastočné vyrovnanie dodatočných nákladov sa príplatok za zvýšenú bezpečnosť uplatňuje na všetky zásielky.

Príplatok za zvýšenú bezpečnosť sa uplatňuje na všetky medzinárodné zásielky Express, Economy Express a Special Express so sadzbou 0,05 EUR na kilogram*, pričom minimálna výška príplatku na zásielku je 0,50 EUR a maximálna 10,00 EUR.

V prípade leteckých zásielok sa uplatňuje príplatok vo výške 0,09 EUR na kilogram*. Minimálna výška príplatku sa odvíja od hmotnosti 100 kg. Maximálna výška príplatku nie je stanovená.

*TNT používa volumetrický konverzný faktor, aby určila, či sa na zásielku uplatní príplatok, podľa jej skutočnej hmotnosti alebo volumetrickej hmotnosti - účtuje sa vždy tá, ktorá je vyššia.

Objednajte si doplnkovú službu

Skontaktujte sa s nami a objednajte si doplnkovú službu.