Doplnkové služby a príplatky

Vyžaduje si vaša zásielka mimoriadnu pozornosť? V TNT nájdete širokú ponuku doplnkových služieb, ktoré splnia vaše potreby. Zohľadnite však aj povinné príplatky uplatnené na každú zásielku.

Poznámka: Príplatky sú kalkulované na základe údajov o hmotnosti/rozmeroch deklarovaných zákazníkom alebo tých skutočných. Volumetrická (objemová) hmotnosť sa použije na výpočet príplatkov iba v tom prípade, ak prevyšuje deklarovanú alebo skutočnú hmotnosť.

Doplnkové služby

Vyzdvihnutie a doručenie

 • Priorita
 • Doručenie do odľahlých oblastí
 • Chybne zadaná adresa
 • Doručenie cez víkend a štátne sviatky
 • Doručenie na súkromnú adresu
 • Pozdržanie doručenia zásielky

Manipulácia so zásielkou

 • Manuálna manipulácia
 • Nadrozmerné zásielky
 • Nestohovateľné zásielky
 • Viackusové zásielky

Preprava špeciálneho tovaru

 • Nebezpečný tovar
 • Preprava lítiových batérií
 • Suchý ľad
 • Biologický materiál kat. B
 • Vyňaté množstvá
 • Limitované množstvá

Colné služby

 • Colný príplatok medzi UK a EÚ (účinný od 1. 1. 2021)
 • Cenník colných služieb

Viac

 • Poistenie
 • Prepravné listy a faktúry v papierovej forme

Príplatky

Príplatky sú dodatočné poplatky, ktoré sú povinné a uplatniteľné pre vašu TNT zásielku. Pri posielaní zásielok s TNT sa môžu uplatňovať tieto príplatky:

Palivový príplatok
TNT uplatňuje na všetky zásielky palivový príplatok založený na indexe.

Zistiť viac

Sezónny príplatok
Z dôvodu rôznych obmedzení, ktoré vstúpili do platnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19 v krajinách celého sveta, sme 6. apríla 2020 zaviedli príplatok na všetky naše medzinárodné balíkové a nákladné zásielky.

Zistiť viac

 

Dodatočné dane za zásielky TNT dovážané z Indie, Vietnamu a Thajska

Faktúry za zásielky TNT, ktoré sa dovážajú z Indie, Vietnamu a Thajska, budú odrážať dodatočnú daň vo výške a od dátumu účinnosti, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Je to z dôvodu zmeny nášho obchodného modelu a v súlade s príslušnými daňovými predpismi. Daň sa bude vzťahovať na všetkých zákazníkov TNT, ktorých zásielky sú odosielané z Indie, Thajska alebo Vietnamu, vrátane platiteľov fakturovaných mimo týchto krajín. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa dane, kontaktujte nás na telefónnej linke, ktorú nájdete na faktúre TNT.

Miesto odoslania zásielkyDodatočná daňDátum účinnosti
India18 %1. júna 2020
Vietnam10 %1. septembra 2020
Thajsko7 %1. septembra 2020

Objednajte si doplnkovú službu

Skontaktujte sa s nami a objednajte si doplnkovú službu.