Internetový podvod

Čo robiť, ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou internetového podvodu. TNT si je vedomá skutočnosti, že podvodníci môžu využiť identitu TNT na internetových stránkach a v e-mailových správach, aby oklamali ľudí za účelom obohatenia sa.

Korešpondencia podvodníkov sa obyčajne týka žiadosti o bezhotovostnú platbu za tovar objednaný na internete, a to skôr, ako tovar TNT údajne zašle.

 

Odporúčame všetkým zákazníkom, aby si dávali pozor v prípade takýchto žiadostí o vykonanie online platieb vopred a upozorňujeme zákazníkov na skutočnosť, že existencia prepravného čísla (alebo iného čísla, ktoré umožňuje sledovať pohyb zásielky) nie je dôkazom, že zásielka je pod kontrolou alebo dohľadom TNT.

 

Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či naozaj komunikujete s TNT alebo či TNT naozaj doručuje zásielku určenú pre vás, kontaktujte, prosím, naše Oddelenie služieb zákazníkom na bezplatnej linke 0800 100 868.

 

TNT urobí všetko, čo je od nej možné spravodlivo požadovať, aby zabránila vyššie uvedeným udalostiam. Naše zákaznícke centrum, oddelenie bezpečnosti a právne oddelenie úzko spolupracujú, aby informovali našich zákazníkov o podvodoch. Okrem toho spolupracujeme s medzinárodnými aj národnými organizáciami s cieľom zabrániť podobným podvodom (t.j. so štátnymi orgánmi, Western Union, eBay, Office of Fair Trading, atď.).

Čo máte urobiť, ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou podvodu?

Aby bola predmetná podvodná internetová stránka alebo e-mailová adresa čo najskôr znefunkčnená a aby sa zabránilo ďalším podvodom, prepošlite, prosím, podvodný e-mail na adresu e-crime@fedex.com. Po zaslaní takejto e-mailovej správy nedostanete spätnú väzbu, vaším prípadom sa však určite budeme zaoberať.

 

Ďalej odporúčame, aby ste daný prípad oznámili miestnej polícii.

Ako TNT bojuje proti podvodom

Prosíme zákazníkov, ktorí dostali podvodné výzvy, aby nám poskytli čo najviac informácií. TNT ich ďalej posunie globálnemu bezpečnostnému oddeleniu spoločnosti, ktoré zhromažďuje všetky dostupné dôkazy. TNT potom použije tieto informácie, aby sa oficiálne kontaktovala so spoločnosťou, ktorá prevádzkuje server, na ktorom je podvodná internetová stránka alebo e-mailová adresa. Úzko spolupracujeme s najväčšími poskytovateľmi internetových služieb vrátane spoločností Microsoft, Yahoo a AOL. Príslušné kroky sú obyčajne vykonané v priebehu 24-48 hodín od zaslania listu danému poskytovateľovi internetových služieb. V druhej polovici roku 2007 sa TNT podieľala na znefunkčnení viac ako 1 500 podvodných internetových stránok a e-mailových adries.

 

Počas tohto procesu poskytujeme zákazníkom pomoc a rady, ako spolupracovať s políciou, ak sa zákazník rozhodne prípad nahlásiť. Zaznamenali sme aj prípady, kedy došlo k trestnému stíhaniu.

E-auction alebo záležitosti súvisiace s internetom

Ak ste realizovali obchodné transakcie na internete (nákup) na stránke eBay, potom vám tiež odporúčame, aby ste preskúmali informácie uvedené na internetovej stránke www.ebay.com, ktoré zverejnilo eBay Trust and Safety Centre a týkajú sa využívania služieb v súvislosti so zaplatením tovaru.

 

Western Union tiež poskytuje informácie týkajúce sa podvodov na zákazníkoch. Uvedené rady nájdete na ich stránke www.westernunion.com.