Rozmery a hmotnosť zásielok

Aká veľká je príliš veľká?

Výpočet volumetrickej hmotnosti

Pri každej zásielke sa zisťuje nielen skutočná, ale aj volumetrická (objemová) hmotnosť. Ak volumetrická hmotnosť prekračuje skutočnú hmotnosť zásielky, tak sa na určenie ceny za prepravu zásielky použije tá.

Tu nájdete návod na výpočet volumetrickej hmotnosti.

Služba

Konverzný faktor

Expresné Služby

Vynásobiť číslom 200: Dĺžka (m) x Šírka (m) x Výška (m) x 200

- Special Express

Dĺžka (m) x Šírka (m) x Výška (m) x 200

- 9:00 Express

Dĺžka (m) x Šírka (m) x Výška (m) x 200

- 10:00 Express

Dĺžka (m) x Šírka (m) x Výška (m) x 200

- 12:00 Express

Dĺžka (m) x Šírka (m) x Výška (m) x 200

- Express

Dĺžka (m) x Šírka (m) x Výška (m) x 200

Ekonomické služby

Vynásobiť číslom 250: Dĺžka (m) x Šírka (m) x Výška (m) x 250

- 12:00 Economy Express

Dĺžka (m) x Šírka (m) x Výška (m) x 250

- Economy Express

Dĺžka (m) x Šírka (m) x Výška (m) x 250

Vnútroštátne služby

Vynásobiť číslom 250: Dĺžka (m) x Šírka (m) x Výška (m) x 250

- Domestic Express

Dĺžka (m) x Šírka (m) x Výška (m) x 250

- 12:00 Domestic Express

Dĺžka (m) x Šírka (m) x Výška (m) x 250

Maximálne rozmery a hmotnosť


Nižšie nájdete sprievodcu maximálnymi rozmermi, hmotnosťami a objemami pre medzinárodné zásielky Express a Economy Express. Maximálna hmotnosť a rozmery sa však môžu líšiť aj v závislosti od krajiny odosielateľa alebo príjemcu. Presné údaje vám budú poskytnuté pri objednávke. Ak máte špecifické požiadavky, kontaktujte nás na 0800 100 868.

Express zásielky v rámci Európy

Nižšie nájdete veľkostné a hmotnostné obmedzenia pre služby Express v rámci Európy

 

09:00 Express

10:00 Express

12:00 Express

Express

Maximálne rozmery: D x Š x V (v metroch)

2,4 x 1,2 x 1,5

2,4 x 1,2 x 1,5

2,4 x 1,2 x 1,5

2,4 x 1,2 x 1,5

Maximálna hmotnosť/ks (nepaletizovaná)

30 kg

30 kg

70 kg

70 kg

Maximálna hmotnosť/ks (paletizovaná)

N/A

N/A

500 kg

500 kg

Maximálna hmotnosť zásielky

210 kg

210 kg

500 kg

500 kg

Economy Express zásielky v rámci Európy

Nižšie nájdete veľkostné a hmotnostné obmedzenia pre služby Economy Express v rámci Európy

 

12:00 Economy Express

Economy Express

Maximálne rozmery: D x Š x V (v metroch)

2,4 x 1,2 x 1,5

2,4 x 1,2 x 1,5

Maximálna hmotnosť/ks (nepaletizovaná)

70 kg

70 kg

Maximálna hmotnosť/ks (paletizovaná)

500 kg

1000 kg

Maximálna hmotnosť zásielky

500 kg

7000 kg

Medzikontinentálne Express zásielky

Nižšie nájdete veľkostné a hmotnostné obmedzenia pre medzikontinentálne služby Express

 

09:00 Express

10:00 Express

12:00 Express

Express

Maximálne rozmery: D x Š x V (v metroch)

2,4 x 1,2 x 1,5

2,4 x 1,2 x 1,5

2,4 x 1,2 x 1,5

2,4 x 1,2 x 1,5

Maximálna hmotnosť/ks (nepaletizovaná)

30 kg

30 kg

70 kg

70 kg

Maximálna hmotnosť/ks (paletizovaná)

N/A

N/A

500 kg

500 kg

Maximálna hmotnosť zásielky

210 kg

210 kg

500 kg

500 kg

Medzikontinentálne Economy Express zásielky

Nižšie nájdete veľkostné a hmotnostné obmedzenia pre medzikontinentálne služby Economy Express

 

12:00 Economy Express

Economy Express

Maximálne rozmery: D x Š x V (v metroch)

N/A

2,4 x 1,2 x 1,5

Maximálna hmotnosť/ks (nepaletizovaná)

N/A

70 kg

Maximálna hmotnosť/ks (paletizovaná)

N/A

1000 kg

Maximálna hmotnosť zásielky

N/A

1500 kg