Zadajte len prvých 9 číslic čísla zásielky. Ak je na konci číslo 01, ignorujte ho.