Naša spoločnosť

Už viac ako 70 rokov doručujeme sľuby našich zákazníkov. Zistite viac o TNT.

Naša sieť

Naša rýchla a rozsiahla európska cestná sieť poskytuje široký rozsah doručovateľských služieb, aby ste vždy splnili svoje termíny a ďalej rozširovali svoj dosah. Európu spájame prostredníctvom viac ako 55 000 cestných a 700 leteckých spojení každý týždeň
.

Tlačové centrum

Tu nájdete všetky naše tlačové správy, aby ste mali vždy aktuálne informácie o dianí v TNT. Pracujete v médiách? Pošlite nám svoje otázky alebo vstúpte do našej mediálnej knižnice. Je vybavená kvalitnými fotografiami a videami a sú k dispozícii bezplatne...

Pracovné ponuky

Uvažujete o zamestnaní v TNT? Tak už ďalej nehľadajte. Tu nájdete zoznam voľných TNT pracovných miest a dobré rady o tom, ako urobiť najlepší kariérny krok vo vašom živote. TNT zamestnáva ľudí vo viac ako 60 krajinách...

Spoločenská zodpovednosť

TNT posilňuje svoju kultúru bezpečnosti zameraním sa na postoje, názory, predstavy a hodnoty zamestnancov a subdodávateľov týkajúce sa tejto oblasti. TNT podporuje bezpečnosť...

Naše akreditácie

Externé organizácie často uznávajú našu kvalitu a služby. Mnohé z týchto ocenení a akreditácií sú na štátnej úrovni - ich prehľad nájdete na webových stránkach jednotlivých krajín.

Brexit

Brexit sa blíži, preto by sme chceli, aby naši zákazníci vedeli, že spoločnosť TNT je pripravená podporiť ich zahraničné zásielky dnes, ako aj v budúcnosti.