Naša spoločnosť

Už viac ako 70 rokov doručujeme sľuby našich zákazníkov. Zistite viac o TNT.

Brexit

Chceme, aby naši zákazníci vedeli, že spoločnosť TNT je pripravená podporiť ich zahraničné zásielky dnes, ako aj v budúcnosti.

Spoločenská zodpovednosť

TNT posilňuje svoju kultúru bezpečnosti zameraním sa na postoje, názory, predstavy a hodnoty zamestnancov a subdodávateľov týkajúce sa tejto oblasti. TNT podporuje bezpečnosť...

Naše akreditácie

Externé organizácie často uznávajú našu kvalitu a služby. Mnohé z týchto ocenení a akreditácií sú na štátnej úrovni - ich prehľad nájdete na webových stránkach jednotlivých krajín.