Naša spoločnosť

Už viac ako 70 rokov doručujeme sľuby našich zákazníkov. Zistite viac o TNT.

Pracovné ponuky

Uvažujete o zamestnaní v TNT? Tak už ďalej nehľadajte. Tu nájdete zoznam voľných TNT pracovných miest a dobré rady o tom, ako urobiť najlepší kariérny krok vo vašom živote. TNT zamestnáva ľudí vo viac ako 60 krajinách...

Spoločenská zodpovednosť

TNT posilňuje svoju kultúru bezpečnosti zameraním sa na postoje, názory, predstavy a hodnoty zamestnancov a subdodávateľov týkajúce sa tejto oblasti. TNT podporuje bezpečnosť...

Naše akreditácie

Externé organizácie často uznávajú našu kvalitu a služby. Mnohé z týchto ocenení a akreditácií sú na štátnej úrovni - ich prehľad nájdete na webových stránkach jednotlivých krajín.

Brexit

Chceme, aby naši zákazníci vedeli, že spoločnosť TNT je pripravená podporiť ich zahraničné zásielky dnes, ako aj v budúcnosti.