Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je ključen del našega poslovnega načrta.

Vgrajena je v vse naše poslovne in operativne aktivnosti.

 

Zdravje in varnost

TNT krepi svojo kulturo varnosti in sicer z obravnavanjem odnosov, prepričanj, percepcij in vrednot zaposlenih ter podizvajalcev na področju varnosti. TNT spodbuja varnostno kulturo, v kateri izkazuje imenedžment svoje vodenje in zavezanost k varnosti, kot tudi vsi zaposleni prevzemajo odgovornost za lastno varnost in zdravje ter varnost in zdravje drugih ljudi.

Varno in zdravo delovno okolje

Naše politike varnosti in zdravja pri delu, kakor tudi samo poslovanje temeljita na mednarodnem standardu OHSAS 18001. Poleg nacionalne in lokalne zakonodaje ter standardov se od vseh operativnih enot v družbi kot minimum zahteva pridobitev in vzdževanje zunanjih certifikatov, skladno z omenjenim standardom.
 

Zdravstvena in varnostna tveganja, povezana z operativno dejavnostjo, se najprej opredelijo in ocenijo, nato pa sejih z vpeljavo učinkovitih ukrepov pri operativnih postopkih upravlja in ohranja na še sprejemljivi ravni. Vsaka poslovna enota ima na lokalni ravni dokumentiran postopek ocenjevanja tveganja za obvladovanje teh posebnih tveganj.

Varnost na cesti

Za prepoznavanje in izvajanje učinkovitih ukrepov za zmanjšanje tveganj na področju prometne varnosti sledimo načelu "varno vozilo, varni voznik, varna pot".

Poleg  upravljanja s podizvajalci TNT uvaja nenehne izboljšave na naslednjih področjih: vozila, vozniki in poti. Naš glavni izziv pri zmanjševanju prometnih nesreč je zagotoviti stalnost tega načela, še posebej v manj razvitih državah in zagotoviti sprejetje ustreznih standardov in načinov dela s strani podizvajalcev. Kjer je to primerno,  spodbujamo tudi izboljševanje kakovosti javne infrastrukture - še enega kritičnega dejavnika pri izboljšanju varnosti v cestnem prometu.

Najpomembnejši skupni varnostni cilj celotnega TNT je zmanjšanje nesreč, ki povzročajo izgubo delovnega časa (LTAs). Cilj je doseči 2.0 LTA na 100 EPDČ (ekvivalent polnega delovnega časa) do leta 2015, v primerjavi z letom 2014 2.69 (2013: 2.71).

Okolje

Naša prioriteta sta energetski in ogljični izkoristek. Naša predanost k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje se osredotoča na tri področja:
 

  • Operativo - izboljšati učinkovitost CO2 in kakovost zraka.
  • Stranke - strankam ponujamo informacije o CO2 in jim tako pomagamo znižati emisije.
  • Zaposleni - spodbujamo zavedanje zaposlenih in podizvajalcev ter jih usposabljamo na področju ravnanja z okoljem.

Naše okoljske politike in poslovanje temeljijo na mednarodnem standardu ISO 14001. Poleg nacionalne in lokalne zakonodaje ter standardov, se od vseh operativnih enot v družbi kot minimum zahteva pridobitev in vzdrževanje zunanjih certifikatov, skladno z omenenjenim standardom.

Sistem ravnanja z okoljem družbe TNT  se uporablja pri  načrtovanju, izvajanju, spremljanju, upravljanju in izboljšanju vplivov na okolje. Okoljske zahteve upoštevamo pri vseh izdatkih za investicije in pri postopkih naročanja. Na vsakem pomembnem stičišču (načrtovanje, prevzem in delovanje) upravljamo z okoljskimi vplivi našega voznega parka in infrastrukture. Poleg tega imao na voljo smernice za podizvajalce in dobavitelje, ki zagotavljajo, da le-ti izpolnjujejo naše okoljske zahteve.

Okoljska učinkovitost je med drugim merjena v absolutnih emisijah CO2. Leta 2014 so emisije CO2 TNT lastnih operacij in operacij podizvajalcev vse skupaj znašale 2.915 kiloton (2013: 2,845 kiloton).