Mednarodno pošiljanje

Pošiljanje v tujino je lahko povsem preprosto. Spoznajte, kako lahko izvažate blago in s svojim podjetjem dosežete več ključnih destinacij po svetu.

Preverite carinske predpise

Nepoznavanje carinskih predpisov lahko privede do zamud pri pošiljanju pošiljk in posledično večjih stroškov. Pošiljki morate priložiti ustrezno dokumentacijo, vključno s popolnim in izčrpnim komercialnim računom.

Izračunajte pristojbine in takse

Za mednarodne pošiljke se pogosto zahteva plačilo carinske pristojbine. Ker se pristojbine razlikujejo glede na destinacijo in vrednost pošiljke, se seznanite s celotnim zneskom, ki ga boste morali plačati vi ali prejemnik.

Seznanite se, katero blago lahko pošiljate na določene destinacije

Večina držav strogo nadzoruje, katero blago lahko vstopi v državo ali izstopi iz nje, pri čemer obstaja nevarnost, da blago na carini zaradi neskladnosti zadržijo ali uničijo. Prepričajte se, da za blago, ki ga želite poslati, ne obstajajo nobene omejitve ali prepovedi oziroma da ne krši nobenih mednarodnih sankcij.  

Pakirajte pametno

S pravilnim pakiranjem blaga zmanjšate nevarnost za zamude in poškodbe v tranzitu. Pomembno je, da si vzamete dovolj časa za pakiranje in označevanje pošiljke ter zagotovite njeno skladnost s specifičnimi predpisi države.

Naročite prevzem pošiljke

Skoraj ste že končali!
Izberite storitev TNT, ki vam ustreza, in se dogovorite za čas prevzema. Svojo pošiljko lahko spremljate prek sistema Sledenje
.

Za večjo rast razmišljajte globalno

Azija

Pošiljanje blaga v Azijo lahko za podjetja po vsem svetu predstavlja zahteven korak. Vzhod je namreč postal izjemno zanimiv za izvoznike, saj zgolj v Indiji in na Kitajskem živi 2,7 milijarde ljudi, od katerih mnogi pripadajo vse bolj rastočemu srednjemu sloju. Podjetja so že prepoznala vse večje povpraševanje po luksuznih izdelkih, specializirani opremi in surovinah – trend, ki bo na trgu še dolgo prisoten. 

EU

Evropa je raznolika celina z visokim povpraševanjem po izdelkih iz drugih držav, kar za tuja podjetja z izvozom predstavlja priložnost za eksponentno rast njihovega poslovanja. Zaradi napredne transportne infrastrukture in skupnih uvoznih predpisov je uvoz v EU v primerjavi z drugimi trgi preprostejši. Uvoz v Evropo predstavlja varno poslovno odločitev, saj se države članice EU uvrščajo med pet največjih potrošniških gospodarstev na svetu.

Ameriki

Ameriki združujeta ogromno uveljavljeno potrošniško gospodarstvo na severu z enim od najhitreje rastočih globalnih gospodarstev v Srednji in Južni Ameriki, zato predstavlja raznolik in donosen trg za podjetja, ki želijo povečati svoj izvoz. Ameriški trg je zelo privlačen za izvoznike zlasti zaradi razmaha povpraševanja po luksuznih izdelkih v Mehiki in Braziliji.

Pogosta vprašanja in odgovori o mednarodnem pošiljanju