Pravilnik podjetja TNT o zasebnosti

Vaše zaupanje nam veliko pomeni. Vaše podatke zato varujemo in jih uporabljamo odgovorno, hkrati pa še naprej zagotavljamo izvrstno storitev, ki jo pričakujete od družbe TNT Express B.V. in njenih delovnih skupin, podružnic ter oddelkov (v nadaljevanju: »družba TNT«). Družba TNT je zavezana varovanju vaše zasebnosti in varnosti vaših osebnih podatkov. Družba TNT je to izjavo o zasebnosti pripravila z namenom, da pojasni, na kakšen način zbira in uporablja osebne podatke.

Zadnja posodobitev: maj 2018

1. Ali to obvestilo o zasebnosti velja za vas?

To obvestilo o zasebnosti za vas velja, če ste stranka družbe TNT, prejemnik paketa, ki ga je dostavila družba TNT, dobavitelj za družbo TNT ali če stopite v stik z družbo TNT denimo z obiskom spletnega mesta www.tnt.com, uporabite družbeno omrežje družbe TNT ali če prejemate e-pošto družbe TNT. Naša spletna mesta so namenjena javnosti in ne ponujajo storitev otrokom. Osebnih podatkov otrok, mlajših od 16 let, zavestno ali namerno ne zbiramo. Če ste mlajši od 16 let, nam, prosimo, ne pošiljajte nobenih osebnih podatkov in se za pomoč obrnite na starša ali skrbnika. Če menite, da nam je vaš otrok morda razkril določene osebne podatke, nam pišite na dataprotection@tnt.com, da jih izbrišemo.

2. Katere podatke zbira družba TNT?

Družba TNT mora v okviru svoje poslovne dejavnosti in zagotavljanja storitev obdelati nekatere osebne podatke. »Osebni podatki« pomenijo katere koli informacije, ki se lahko neposredno ali posredno uporabljajo za prepoznavanje fizične osebe. Večino osebnih podatkov zagotovite družbi TNT neposredno, na primer:

 • podatke za stik, kot so vaše ime, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka;
 • finančne podatke, kot so številka vašega bančnega računa, stanje plačila, računi;
 • identifikacijske podatke, kot je vaša številka vozniškega dovoljenja;
 • podatke o uporabniškem računu, kot so podatki za prijavo, vključno z vašim e-poštnim naslovom in geslom, ter drugi podatki v uporabniškem računu;
 • podatke, povezane s pošiljko in storitvami, kot so številka za sledenje pošiljki, podatki o načrtu poti pošiljke, podatki o lokaciji, stanje pošiljke, mesto za dostavo, vrsta embalaže, število kosov, teža, slika paketa in podatki za carino; 
 • podatke o uporabniku in navadah, kot so količine pošiljanja, pritožbe, zgodovina nakupov in s tem povezane poslovne dejavnosti, komunikacija, podatki anket ter nakupovalne navade.

3. Zakaj družba TNT obdeluje osebne podatke?

Družba TNT osebne podatke zbira, uporablja, hrani ali po potrebi drugače obdeluje v okviru odgovornega, učinkovitega in uspešnega vodenja poslovanja družbe TNT. Osebne podatke obdelujemo, ker moramo izpolnjevati pogodbene obveznosti, ker je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti ali ker jih na podlagi zakonitih poslovnih interesov družbe TNT moramo obdelati, če želimo zagotavljati kakovostne in varne storitve pošiljanja. Natančneje, družba TNT uporablja osebne podatke za naslednje dejavnosti:

 • Razvoj izdelkov, izvedba raziskav ter izboljšava izdelkov in/ali storitve družbe TNT. Družba TNT obdeluje osebne podatke, kot je to potrebno za razvoj ter izboljšave njenih izdelkov in/ali storitve ter izvedbo raziskav.
 • Izvajanje sporazumov. Navedeno vključuje sledenje storitvam družbe TNT, komunikacijo s posamezniki in drugimi strankami v povezavi s storitvami, odzivanje na zahteve za (dodatne) informacije, reševanje sporov in pripravo sporazumov.
 • Upravljanje odnosov in trženje za poslovne dejavnosti.  Družba TNT bo morda obdelala osebne podatke, kot je to potrebno za razvoj ter izboljšanje izdelkov in/ali storitev družbe TNT, za upravljanje uporabniških računov, za odjemalske storitve in uspešnost (določenih) tržnih dejavnosti, vse za namene vzpostavljanja odnosa s stranko in/ali vzdrževanja ter podaljševanja odnosa s stranko, poslovnim partnerjem ali dobaviteljem in za izvajanje analiz v zvezi z osebnimi podatki za statistične ali znanstvene namene.
 • Izvajanje poslovnih procesov, notranje upravljanje in poročanje o upravljanju. Navedeno vključuje obravnavanje dejavnosti, kot so upravljanje premoženja družbe, izvajanje notranjih revizij in preiskav, finance in računovodstvo, uvajanje postopkov za nadzor poslovanja, zagotavljanje osrednje opreme za obdelovanje zaradi učinkovitosti, upravljanje združitev, prevzemov in odprodaje ter obdelava osebnih podatkov za poročanje o upravljanju in njegovo analizo.
 • Varnost in zaščita. Osebni podatki so lahko vključeni v obdelavo za dejavnosti, kot so tiste, ki vključujejo varnost in zdravje, zaščito sredstev družbe TNT in sredstev stranke, dobavitelja ali poslovnega partnerja ter preverjanje istovetnosti kupca, dobavitelja ali poslovnega partnerja in njegovih dostopnih pravic.
 • Zaščita življenjskih interesov posameznikov. Vključuje obdelavo podatkov, ko je ta potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika (npr. zaradi nujnih zdravstvenih razlogov).
 • Skladnost z zakonskimi obveznostmi. Vključuje obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna za skladnost z zakoni, predpisi in sektorskimi smernicami, ki veljajo za družbo TNT (npr. primerjanje imen strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev s seznami zavrnjenih strank).

4. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Družba TNT bo morda razkrila vaše osebne podatke tretjim osebam v teh okoliščinah:

 • Družba TNT lahko razkrije vaše osebne podatke svojim pridruženim podjetjem, delovnim skupinam, podružnicam in oddelkom oziroma tretjim osebam, če je to potrebno za zgoraj navedene namene. Družba TNT bo, kjer je to ustrezno, od tretjih oseb zahtevala, da v povezavi z varstvom podatkov izvajajo dejavnosti skladno s pravilniki in smernicami družbe TNT. 
 • Družba TNT lahko razkrije vaše osebne podatke obdelovalcem podatkov, tj. osebami, ki osebne podatke obdelujejo v imenu družbe TNT. V takih primerih bodo te tretje osebe morda uporabljale vaše osebne podatke samo za zgoraj opisane namene in samo v skladu z našimi navodili. Družba TNT sodeluje samo z obdelovalci, ki zagotavljajo zadostna jamstva za uvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter zagotavljajo zaščito pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.
 • Zaposleni v družbi TNT imajo dostop do vaših osebnih podatkov, če je to potrebno za izvajanje njihovih opravil. V takem primeru bo dostop odobren samo, če je ta potreben za zgoraj opisane namene in če je zaposleni zavezan k zaupnosti. 
 • Če tako zahteva zakon, sodni nalog ali drugi pravni postopek, lahko družba TNT razkrije (na primer organom pregona ali drugim vladnim agencijam) vaše osebne podatke zaradi vzpostavljanja ali uveljavljanja naših pravnih pravic ali v povezavi s poslovno transakcijo, kot je odprodaja, združitev, konsolidacija ali prodaja sredstev, ali v primeru stečaja.

5. Kako dolgo bo družba TNT hranila vaše osebne podatke?

Družba TNT hrani vaše osebne podatke za omejeno časovno obdobje in jih bo izbrisala takoj, ko ti za namene obdelave ne bodo več potrebni. Točno obdobje temelji na vrsti osebnih podatkov in pravnih obveznostih ali poslovnih namenih za hrambo.

6. S katerimi ukrepi družba TNT varuje vaše osebne podatke?

Družba TNT je sprejela ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov pred slučajno ali nezakonito obdelavo, vključno z zagotavljanjem:

 • da so vaši osebni podatki zavarovani pred nepooblaščenim dostopom;
 • da je zagotovljena zaupnost vaših osebnih podatkov;
 • da bosta ohranjeni celovitost in razpoložljivost vaših osebnih podatkov;
 • da je osebje usposobljeno za zahteve za varovanje podatkov;
 • da so dejanske ali domnevne kršitve prijavljene skladno z veljavno zakonodajo.

7. Kje družba TNT hrani vaše osebne podatke in kam jih prenaša?

Zaradi narave našega poslovanja in storitev, ki jih zagotavljamo strankam, mora družba TNT v nekaterih primerih prenesti vaše osebne podatke na lokacije zunaj države vašega prebivališča. Kamor koli prenesemo osebne podatke, družba TNT v vsakem primeru zagotavlja, da je tak prenos predmet ustreznih zaščitnih ukrepov. Za Evropsko unijo bo take prenose tretjim osebam urejala pogodba na podlagi modela pogodbenih klavzul za prenos podatkov, ki jih je odobrila Evropska komisija. Za podrobnejše informacije o opisanih zaščitnih ukrepih se obrnite na dataprotection@tnt.com.

8. Katere pravice lahko uveljavljate v povezavi s svojimi osebnimi podatki?

Na podlagi zakonodaje, ki velja za uporabo vaših osebnih podatkov, lahko uveljavljate številne pravice v zvezi z osebnimi podatki. Upoštevajte, da v mnogih primerih vaše pravice niso absolutne, zato nam vaše zahteve ne bo treba izpolniti. Spodaj so predstavljene nekatere pravice, ki veljajo v Evropski uniji.

Pravica do dostopa

Imate pravico do prejema kopije osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, in da spoznate podrobnosti o tem, kako jih uporabljamo. Osebne podatke boste običajno prejeli v digitalni obliki.

Pravica do popravka

Sprejemamo razumne ukrepe za zagotavljanje, da so informacije, ki jih hranimo o vas, točne in popolne. V primeru, da menite nasprotno, nas lahko prosite, da jih posodobimo ali spremenimo.

Pravica do izbrisa

V nekaterih okoliščinah imate pravico zahtevati, da vaše osebne podatke izbrišemo, na primer ko osebni podatki, ki smo jih zbrali, niso več potrebni za prvotni namen, ko zastarajo ali ko umaknete svojo privolitev. Kljub temo bo to treba uravnotežiti z drugimi dejavniki. Lahko se namreč zgodi, da vaše zahteve ne bomo mogli izpolniti zaradi določenih zakonskih ali podobnih obveznosti.

Pravica do omejitve obdelave

V določenih okoliščinah imate pravico, da od nas zahtevate (začasno) prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov, ko ste na primer mnenja, da so osebni podatki, ki jih hranimo o vas, morda netočni, ali mnenja, da vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več.

Pravica do prenosljivosti podatkov

V nekaterih omejenih okoliščinah imate morda pravico zahtevati, da osebne podatke, ki ste nam jih poslali, prenesemo tretji osebi po vaši izbiri.

Pravica do ugovora

Imate pravico, da ugovarjate obdelavi, ki jo izvajamo na podlagi naših zakonitih interesov. V primeru vašega ugovora bomo prenehali obdelovati osebne podatke na tej podlagi, razen če imamo za tako obdelavo prevladujoč zakoniti razlog. Pri tem vas prosimo, da upoštevate, da morda ne bomo mogli zagotoviti določenih storitev ali ugodnosti, če ne bomo mogli obdelati osebnih podatkov, ki so potrebni za posamezen namen.

Pravice v zvezi z avtomatiziranim odločanjem

Imate pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima za vas pravne učinke ali na vas na podoben način znatno vpliva. Če ste bili predmet avtomatizirane odločitve in se s tako odločitvijo ne strinjate, se lahko obrnete na nas tako, da uporabite zgornje podatke, in nas prosite za pregled odločitve.

Pravica do preklica privolitve

V posebnih primerih bomo morda prosili za vašo privolitev v obdelavo osebnih podatkov. V primeru vaše privolitve imate pravico, da to kadar koli prekličete. Družba TNT bo po preklicu privolitve prenehala z nadaljnjo obdelavo v čim krajšem možnem času. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Prosimo vas, da pri uveljavljanju katere koli vaše pravice uporabite podatke za stik, navedene zgoraj.

9. Kateri osebni podatki se zbirajo na spletnih mestih družbe TNT?

V spodnjem odstavku je opisana naša zavezanost varovanju osebnih podatkov, kot to velja za spletno mesto družbe TNT (www.tnt.com) oziroma vse podstrani, na katerih lahko družba TNT samodejno pridobi osebne podatke.

Ti osebni podatki so pridobljeni ob uporabi piškotkov ali podobnih tehnologij. Družba TNT uporablja te osebne podatke za naslednje namene:

 • pomoč nam in tretjim osebam pri pridobivanju informacij o vaših obiskih spletnih mest;
 • obdelavo vaših pošiljk;
 • analizo vzorcev vaših obiskov za izboljšanje naših spletnih mest;
 • prikaz naših oglasov, sporočil in vsebin ter oglasov, sporočil in vsebin tretjih oseb na naših spletnih mestih ali spletnih mestih tretjih oseb, ki so prilagojena vašemu interesu;
 • ohranitev vašega jezika in drugih nastavitev;
 • pomoč pri pridobitvi informacij, ki jih iščete;
 • nudenje varnih storitev za spletne transakcije;
 • izdelavo meritev, koliko ljudi in na kakšen način se uporablja naša spletna mesta, in sicer z namenom, da lahko naša spletna mesta učinkovito delujejo in da bolje razumemo interese obiskovalcev naših spletnih mest.
 • skrbništvo nad sistemom in odpravljanje morebitnih napak.

Če želite izvedeti več o obdelavi osebnih podatkov in uporabi teh tehnologij, preberite naš pravilnik o piškotkih.

10. Kaj lahko storite, če imate dodatna vprašanja ali se želite pritožiti?

Vprašanja ali pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko naslovite na družbo TNT tako, da uporabite podatke za stik, navedene na vrhu tega obvestila o zasebnosti.

Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri lokalnem organu za varstvo podatkov na področju sodne pristojnosti, kjer delate, živite ali kjer se je zgodila domnevna kršitev. Seznam evropskih organov za varstvo podatkov lahko najdete tukaj.

11. Bo to obvestilo o zasebnosti v prihodnje posodobljeno?

Družba TNT bo morda občasno posodobila to obvestilo o zasebnosti. Če bo sprememba imela resne posledice, si bo družba TNT prizadevala za aktivno obveščanje o takih spremembah. Družba TNT bo najnovejše obvestilo o zasebnosti vedno objavila na spletnem mestu www.tnt.com z označenimi najnovejšimi spremembami.