Pravilnik podjetja FedEx o zasebnosti

Vaše zaupanje nam veliko pomeni. Vaše podatke zato varujemo in jih uporabljamo odgovorno, hkrati pa še naprej zagotavljamo izvrstno storitev, ki jo pričakujete od družbe FedEx in njenih delovnih skupin, podružnic ter oddelkov, vključno družbe TNT (v nadaljevanju: »družba FedEx«). Družba FedEx je zavezana varovanju vaše zasebnosti in varnosti informacij, ki se lahko posredno ali neposredno uporabijo za identifikacijo fizičnih oseb (v nadaljevanju: »osebni podatki«). Družba FedEx je to obvestilo o zasebnosti (v nadaljevanju: »obvestilo o zasebnosti«) pripravila z namenom, da pojasni, na kakšen način zbira in uporablja osebne podatke.

 

Zadnja posodobitev: april 2021. 

 

Ko to obvestilo o zasebnosti omenja »FedEx«, »mi«, »nas« ali »naše«, se to nanaša na družbo FedEx, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov po temu obvestilu o zasebnosti. Ker so vse družbe TNT zdaj  del FedEx-a, se tudi v zvezi z vsemi osebnimi podatki pridobljenimi na podlagi TNT domene, kot je npr. www.tnt.com, uporablja to obvestilo o zasebnosti.

 

V primerih, ko uporabljate naše storitve v Evropi, vaše osebne podatke upravlja družba FedEx Express International B.V. s sedežem v Hoofddorp na Nizozemskem. Ko uporabljate naše storitve zunaj Evrope, pa vaše osebne podatke upravlja družba FedEx Corporation s sedežem v Memphisu, Tennessee, Združene države Amerike. 

1. Ali to obvestilo o zasebnosti velja za vas?

To obvestilo o zasebnosti velja za vas, če ste stranka družbe FedEx, prejemnik paketa, ki ga je dostavila družba FedEx, dobavitelj za družbo FedEx ali če stopite v stik z družbo FedEx denimo z obiskom spletnega mesta www.fedex.com in www.tnt.com in podstrani ter uporabite mobilne aplikacije (v nadaljevanju: »spletna mesta«), uporabite družbeno omrežje družbe FedEx ali če prejemate e-pošto družbe FedEx.

2. Katere osebne podatke zbira družba FedEx?

Družba FedEx mora v okviru svoje poslovne dejavnosti in zagotavljanja storitev obdelati osebne podatke. Brez vaših osebnih podatkov vam ne bomo mogli nuditi storitev, ki jih zahtevate. Osebni podatki, ki jih neposredno ali posredno posredujete družbi FedEx, ko uporabljate naše storitve in obiskujete naša spletna mesta, so:

 • podatke za stik, kot so vaše ime, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka;
 • Finančni podatki. Ti vključujejo številko vašega bančnega računa, stanje plačila in račune;
 • Identifikacijski podatki. Ti vključujejo številko vašega vozniškega dovoljenja. V primeru, da nimate vozniškega dovoljenja, se bo zahteval drug dokument, na podlagi katerega bo mogoče ugotoviti vašo identiteto in bo obenem minimalno posegal v vašo zasebnost;
 • Podatki o uporabniškem računu. Ti vključujejo podatke za prijavo, vključno z vašim e-poštnim naslovom in drugimi podatki v uporabniškem računu;
 • Podatki povezani s pošiljko in storitvami. Ti vključujejo številko za sledenje pošiljki, podatke o načrtu poti pošiljke, podatke o lokaciji, stanje pošiljke, mesto za dostavo, vrsto embalaže, število kosov, težo, sliko paketa in podatke za carino;
 • Podatki o uporabniku in navadah. Ti vključujejo podatke o količini pošiljanja, pritožbah, zgodovini nakupov in s tem povezane poslovne dejavnosti, komunikaciji, podatkih anket ter nakupovalnih navadah.
 • Avtomatično generirani podatki. Ti vključujejo podatke o naslovu IP, osebni napravi, uporabniškem ID-ju, sistemu in tipu spletnega brskalnika, datumskem in časovnem žigu, internetnem naslovu napotitve (»referring website address«), vsebini in straneh, ki ste jih obiskali na naših spletnih mestih ali mobilnih aplikacijah, datumu, času in lokaciji obiska naših spletnih mest, podatke o internetnih straneh, ki ste jih obiskali (če ste povezani z brezžičnim internetom v naših poslovalnicah), podatki o poteku klikanja (»click-stream information«) in lokacijo naprave (če je v aplikaciji podano dovoljenje).

3. Ali družba FedEx uporablja piškotke?

Da, družba FedEx uporablja piškotke in druge podobne identifikatorje na njihovih spletnih mestih. Z uporabo teh piškotkov, družba FedEx avtomatično pridobi vaše osebne podatke, kot navedeno zgoraj, ko obiščete naša spletna mesta. Če želite izvedeti več o piškotkih in podobnih identifikatorjih, poglejte naše obvestilo o piškotkih.
 

4. Za kakšen namen FedEx obdeluje osebne podatke?

Družba FedEx osebne podatke zbira, uporablja, hrani ali po potrebi drugače obdeluje v okviru odgovornega, učinkovitega in uspešnega vodenja poslovanja družbe FedEx. Družba FedEx obdeluje osebne podatke na podlagi primerne pravne podlage. Pravna podlaga je v svoji naravi pogosto neločljivo povezana s poslovnim interesom, kar lahko primeroma pomeni, da izpolnitev sporazumov hkrati predstavlja tako pravno podlago kot poslovni interes za družbo FedEx. Na podlagi navedenega bomo prvo pojasnili pravno podlago na podlagi katere družba FedEx obdeluje vaše osebne podatke, nato pa opredelili tudi poslovni interes:

Pravna podlaga
Na splošno, družba FedEx obdeluje vaše osebne podatke na podlagi ene od navedenih pravnih podlag:

 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe med vami in družbo FedEx;
 • obdelava je potrebna zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti;
 • obdelava je potrebna za zaščito vaših življenjskih interesov ali interesov drugih posameznikov;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov družbe FedEx, razen kadar nad takimi interesi prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine;
 • če je to potrebno in nujno, vas bomo prosili za privolitev.

Poslovni interes
Družba FedEx bo zbirala, uporabljala ali kako drugače obdelovala vaše osebne podatke, če je obdelava potrebna zaradi enega (ali več) spodaj naštetih zakonitih poslovnih interesov: 
 

 1. Razvoj izdelkov, izvedba raziskav ter izboljšava izdelkov in/ali storitve družbe FedEx. . Družba FedEx obdeluje osebne podatke, kot je to potrebno za razvoj ter izboljšave njenih izdelkov in/ali storitev ter izvedbo raziskav.

 2. Izvajanje sporazumov. Navedeno vključuje storitve pošiljanja, sledenje storitvam družbe FedEx, komunikacijo s posamezniki in drugimi strankami v povezavi s storitvami, odzivanje na zahteve za (dodatne) informacije, reševanje sporov in pripravo sporazumov (npr. povezati referenčno številko pošiljke z vašim računom, kar vam omogoča sledenje pošiljkam).

 3. Upravljanje odnosov in trženje za poslovne dejavnosti. Družba FedEx bo običajno obdelala osebne podatke, ko je to potrebno za razvoj ter izboljšanje izdelkov in/ali storitev družbe FedEx, za upravljanje uporabniških računov, za odjemalske storitve in uspešnost (določenih) tržnih dejavnosti, vse za namene vzpostavljanja odnosa s stranko in/ali vzdrževanja ter podaljševanja odnosa s stranko, poslovnim partnerjem ali dobaviteljem in za izvajanje analiz v zvezi z osebnim podatki za statistične ali znanstvene namene (npr. pošiljanje reklam, sponzorstev, programov gostoljubnosti ali drugih kampanj, obvestil in vsebine na naših in drugih internetnih straneh, ki so za vas relevantne).

 4. Izvajanje poslovnih procesov, notranje upravljanje in poročanje o upravljanju. Navedeno vključuje obravnavanje dejavnosti, kot so upravljanje premoženja družbe, izvajanje notranjih revizij in preiskav, finance in računovodstvo, uvajanje postopkov za nadzor poslovanja, zagotavljanje osrednje opreme za obdelovanje zaradi učinkovitosti, upravljanje združitev, prevzemov in odprodaje ter obdelavo osebnih podatkov za poročanje o upravljanju in njegovo analizo (npr. opraviti preiskavo računov za naročanje, da bo se bo odkrilo goljufijo).

 5. Varnost in zaščita. Osebni podatki so lahko vključeni v obdelavo za dejavnosti, ki vključujejo varnost in zdravje, zaščito sredstev družbe FedEx in sredstev stranke, dobavitelja ali poslovnega partnerja ter preverjanje istovetnosti kupca, dobavitelja ali poslovnega partnerja in njegovih dostopnih pravic (npr. ponuditi spletne in nespletne transakcije, ki bodo zaščitene in varne).

 6. Zaščita življenjskih interesov posameznikov. Vključuje obdelavo podatkov, ko je ta potrebna za zaščito vaših življenjskih interesov in/ali življenjskih interesov drugih oseb (npr. zaradi nujnih zdravstvenih razlogov).

 7. Skladnost z zakonskimi obveznostmi. Vključuje obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna za skladnost z zakoni, predpisi in sektorskimi smernicami, ki veljajo za družbo FedEx (npr. primerjanje imen strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev s seznami zavrnjenih strank za namene izogibanja navzkrižja interesov, zagotavljanja skladnosti trgovanja ter preprečevanje pranja denarja, boj proti podkupovanju ali izpolnjevanje drugih politik in postopkov skladnosti).

5. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Družba FedEx praviloma razkrije vaše osebne podatke tretjim osebam v naslednjih okoliščinah:

 • svojim pridruženim podjetjem, delovnim skupinam, podružnicam in oddelkom oziroma tretjim osebam, če je to potrebno za zgoraj navedene namene. Družba FedEx bo, kjer ustrezno, od tretjih oseb zahtevala, da v povezavi z varstvom podatkov izvajajo dejavnosti skladno s pravilniki in smernicami družbe FedEx. 
 • obdelovalcem podatkov, tj. osebam, ki osebne podatke obdelujejo v imenu družbe FedEx. V takih primerih bodo te tretje osebe uporabljale vaše osebne podatke samo za zgoraj opisane namene in samo v skladu z našimi navodili. Družba FedEx sodeluje samo z obdelovalci, ki zagotavljajo zadostna jamstva za uvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter zaščito pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.
 • zaposlenim, če je to potrebno za izvajanje njihovih opravil, vendar zgolj v obsegu, ki je za to potreben. V takem primeru bo dostop odobren samo, če je ta potreben za zgoraj opisane namene in če je zaposleni zavezan k zaupnosti.
 • če tako zahteva zakon, sodni nalog ali drugi pravni postopek, lahko družba FedEx razkrije (na primer organom pregona ali drugim vladnim agencijam) vaše osebne podatke zaradi vzpostavljanja ali uveljavljanja naših pravnih pravic ali v povezavi s poslovno transakcijo, kot je odprodaja, združitev, konsolidacija ali prodaja sredstev, ali v primeru stečaja.

6. Kako dolgo bo družba FedEx hranila vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo. Po izteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke izbrisali ali jih psevdonimizirali, razen, če bomo katere izmed vaših osebnih podatkov potrebovali za drug namen in bomo imeli ustrezno drugo pravno podlago za njihovo hrambo, pri čemer bom zagotovili, da bodo osebni podatki dostopni samo za ta drug namen.

Če pojasnimo s primerom. Vaše osebne podatke potrebujemo za potrebe carinjenja. Področni predpisi zahtevajo, da moramo hraniti del osebnih podatkov, ki so bili uporabljeni za ta namen. Običajno se ti podatki hranijo od 3 do 7 let, odvisno od države in predpisov, ki veljajo v tej državi. V teh primerih bomo hranili vaše osebne podatke samo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti. 

7. S katerimi ukrepi družba FedEx varuje vaše osebne podatke?

FedEx je sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred naključno ali nezakonito obdelavo, vključno z zagotavljanjem:
 

 • da so vaši osebni podatki zavarovani pred nepooblaščenim dostopom;
 • da je zagotovljena zaupnost vaših osebnih podatkov;
 • da bosta ohranjeni celovitost in razpoložljivost vaših osebnih podatkov;
 • da je osebje usposobljeno za zahteve za varovanje podatkov;
 • da so dejanske ali domnevne kršitve prijavljene skladno z veljavno zakonodajo.

 

8. Kje družba FedEx hrani vaše osebne podatke in kam jih prenaša?

Zaradi narave našega poslovanja in storitev, ki jih zagotavljamo strankam, mora družba FedEx v nekaterih primerih prenesti vaše osebne podatke na lokacije zunaj države vašega prebivališča. FedEx v vsakem primeru prenosa osebnih podatkov zagotavlja, da za tak prenos veljajo ustrezni zaščitni ukrepi. Za Evropski gospodarski prostor bo take prenose tretjim osebam (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) urejala pogodba na podlagi modela pogodbenih klavzul za prenos podatkov, ki jih je odobrila Evropska komisija, ali pa bodo take prenose urejali drugi zaščitni ukrepi.

9. Katere pravice lahko uveljavljate v povezavi s svojimi osebnimi podatki?


Na podlagi zakonodaje, ki velja za uporabo vaših osebnih podatkov, imate v zvezi z osebnimi podatki številne pravice, ki jih lahko uveljavljate. Upoštevajte, da v nekaterih primerih vaše pravice niso absolutne, zato nam vaše zahteve morda ne bo treba izpolniti. To pa zato, ker moramo upoštevati tako vaše pravice kot tudi naše, ki se nanašajo na pravice in obveznosti obdelave vaših osebnih podatkov, pa tudi v primerih, ko je potrebno zavarovati temeljne pravice in svoboščine drugih. Spodaj so predstavljene pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki veljajo v Evropski gospodarski skupnosti: 


Pravica do dostopa
Imate pravico do prejema kopije osebnih podatkov, ki jih hranimo v zvezi z vami, in več podrobnosti o tem, kako jih uporabljamo. Osebne podatke boste običajno prejeli v digitalni obliki. Pridržujemo si pravico, da preverimo vašo identiteto, preden vam posredujemo zahtevano informacijo. 


Pravica do popravka
Sprejemamo razumne ukrepe za zagotavljanje, da so podatki, ki jih imamo o vas, točni in popolni. V primeru, da menite nasprotno, imate pravico zahtevati popravek vsakega osebnega podatka, ki ga obdelujemo in je netočen ali nepopoln.


Pravica do izbrisa
Pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke izbrišemo, na primer kadar osebni podatki, ki smo jih zbrali, niso več potrebni za prvotni namen, ko zastarajo ali ko prekličete svojo privolitev. Kljub temu bo pri tem potrebno upoštevati tudi druge dejavnike. Lahko se namreč zgodi, da vaše zahteve ne bomo mogli izpolniti zaradi določenih zakonskih ali drugih obveznosti.


Pravica do omejitve obdelave
Pravico imate, da od nas zahtevate (začasno) prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov, ko ste na primer mnenja, da so osebni podatki, ki jih hranimo o vas, netočni, ali da vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več.


Pravica do prenosljivosti podatkov
Imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki ste nam jih poslali, prenesemo tretji osebi po vaši izbiri. To lahko zahtevate samo v primerih, ko ste nam posredovali osebne podatke in so hkrati predmet avtomatske obdelave na podlagi vaše izrecne privolitve ali zaradi izvajanja pogodbe, ki jo imamo sklenjeno z vami. 


Pravica do ugovora
Imate pravico, da ugovarjate obdelavi, ki jo izvajamo na podlagi naših zakonitih interesov. V primeru obdelave osebnih podatkov za namene trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov. V primeru vašega ugovora, kadar se podatki obdelujejo za namene trženja, bo družba FedEx takoj prenehala obdelovati vaše osebne podatke na tej podlagi. Za druge namene obdelave, za katere se izkaže, da imamo zakonit interes, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, ko boste vložili ugovor na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, razen če imamo za tako obdelavo prevladujoč zakoniti razlog oziroma interes. Pri tem vas prosimo, da upoštevate, da morda ne bomo mogli zagotavljati določenih storitev ali ugodnosti, če ne bomo mogli obdelovati osebnih podatkov, ki so potrebni za posamezen namen.


Pravice v zvezi z avtomatiziranim odločanjem
Imate pravico da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima za vas pravne učinke ali na vas na podoben način znatno vpliva. Če ste bili predmet avtomatizirane odločitve in se s tako odločitvijo ne strinjate, se lahko obrnete na nas tako da uporabite spodnje podatke in nas prosite za pregled odločitve. 


Pravica do preklica privolitve
V nekaterih primerih bomo morda prosili za vašo privolitev za obdelavo osebnih podatkov. V primeru vaše privolitve imate pravico, da to kadar koli prekličete. Družba FedEx bo po umiku soglasja prenehala z nadaljnjo obdelavo v čim krajšem možnem času. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 

Prosimo vas, da pri uveljavljanju katere koli vaše pravice uporabite to povezavo .

Uporabniške račune lahko s FedExom upravljate na naslednje načine: 
 

 • Elektronska sporočila: za nastavitve elektronskih sporočil obiščite Središče za nastavitve elektronskih sporočil. 
 • Mobilne naprave: če želite onemogočiti mobilne naprave, v sporočilo SMS napišite STOP in ga pošljite na številko 37473. Mobilno napravo lahko omogočite tako, da pošljete besedo YES na isto številko. 
 • Piškotki in druge tehnologije: če želite onemogočiti oglaševanje, obiščite spletno mesto za onemogočenje oglasov na podlagi zanimanja NAI Consumer Opt Out. 

10. Kaj lahko storite, če imate dodatna vprašanja ali se želite pritožiti?

Vprašanja ali pritožbe v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov lahko naslovite na FedEx, pri čemer uporabite kontaktne podatke, ki so na voljo na vrhu tega obvestila o zasebnosti.

Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem (lokalnem) organu za varstvo podatkov na področju sodne pristojnosti, kjer delate, živite ali kjer se je zgodila domnevna kršitev. Vodilni nadzorni organ za družbo FedEx v Evropskem gospodarskem prostoru je »Dutch Data Protection Authority (Dutch DPA)« razen, če gre pri domnevni kršitvi za lokalno zadevo. Seznam evropskih organov za varstvo podatkov lahko najdete tukaj.

11. Bo to obvestilo o zasebnosti v prihodnje posodobljeno?

FedEx lahko občasno posodobi to obvestilo o zasebnosti. Če bo sprememba imela resne posledice, si bo družba FedEx prizadevala za aktivno obveščanje o takih spremembah.