Dodatki

Razumevanje prejetega računa

Dodatki so dodatna doplačila, ki so obvezna in se uporabljajo za vaše TNT pošiljke.

Pri pošiljanju pošiljk s TNT, se upoštevajo naslednji dodatki:

Dodatek na gorivo

Zaradi nihanja cen naftnih derivatov na svetovnem trgu je uveden dodatek na gorivo, ki je odvisen od indeksa cene goriva. Ta pristop daje našim strankam pošten in pregleden mehanizem za obračun stroškov goriva.

 

 

Ostali dodatki

Dodatki so dodatna doplačila, ki so znotraj naše mreže obvezna in se uporabljajo za vaše TNT pošiljke glede na njihove specifikacije in posebnosti. Preberite več

Dodatek za oddaljene kraje

TNT svojim strankam ponuja prevzem in dostavo pošiljk v oddaljenih in težje dostopnih krajih, za kar se zaračuna dodatek. Namen dodatka je pokriti vse dodatne stroške, ki pri tem nastanejo.

 

Dodatek za varnost

TNT izvaja dodatne procese, aktivnosti in naložbe za zaščito pošiljk naših strank, medtem ko so te v našem skrbništvu. Za delno kritje dodatno nastalih stroškov se obračuna dodatek za varnost, ki velja za vse pošiljke.
 

Dodatek se obračuna pri vseh mednarodnih pošiljkah, poslanih po storitvah Express, Economy Express in Special Express po stopnji 0,05 € na kilogram *, za katere se obračuna najmanj 0,50 € in največ 10,00 € na pošiljko.
 

Za letalske tovorne pošiljke se obračuna doplačilo po stopnji 0,09 € na kilogram *. Najmanjše doplačilo temelji na teži 100 kg. Ne obstaja največja zaračunana teža.