Komercialni račun

Izpolnite ga pravilno in pospešite prevoz

Za nemoten carinski postopek je ključnega pomena popolno in pravilno izpolnjen komercialni račun. Carinski organi ga potrebujejo za odmero morebitnih davkov in dajatev. Če ga pravilno izpolnite, se izognete zamudam.

Predloga za komercialni račun

Za pomoč pri izpolnjevanju komercialnega računa smo vam pripravili predlogo, ki je preprosta za uporabo. Upoštevajte, da ta predloga predstavlja samo smernice za naše stranke. Za izpolnitev in predložitev komercialnega računa je odgovoren podpisnik.

Bistveni podatki komercialnega računa

Kaj je v vaši pošiljki?

 

Opis blaga

Carinski organi s pomočjo opisa dobijo jasno predstavo o vsebini vaše pošiljke. Opis mora vključevati vrsto, material in namen pošiljke (če je to ustrezno). Biti mora jasen in vsebovati opis vseh predmetov, vključenih v pošiljko.

 

Harmoniziran sistem – tarifne številke

Harmoniziran sistem (oznake HS) je namenjen razvrščanju blaga glede na davke, dajatve in nadzor, ki veljajo zanj pri carinjenju. Uporaba teh oznak ni obvezna, vendar s tem pripomorete k hitrejšemu carinjenju.

$

Natančno ocenite vrednost pošiljke

Čeprav vaša pošiljka vsebuje zgolj vzorec, darilo ali vrnjen izdelek, ima ta še vedno vrednost, ki ustreza vsaj stroškom izdelave. Ocenjena vrednost mora biti čim bolj natančna. Če carina podvomi o pravilnosti ocene, lahko to privede do zamude pri dostavi in do plačila kazni. Svetujemo vam tudi, da za vrednost blaga uporabite valuto, ki je navedena na računu.

Država porekla

Država porekla je država, v kateri je bilo blago izdelano. Lahko se razlikuje od države odpreme blaga. V določenih primerih boste morda potrebovali potrdilo o poreklu. Za dodatne informacije glede potrdila o poreklu stopite v stik z lokalno gospodarsko zbornico.

Izberite pravilno klavzulo Incoterms

Na vsakem komercialnem računu morate izpolniti razdelek o prodajnih pogojih (Incoterms). Incoterms® 2010 je svetovno priznan standard, ki ga je uvedla Mednarodna trgovinska zbornica. Ta carinskim organom omogoča identifikacijo lastnika pošiljke na vsakem koraku njene poti.

Ustrezno klavzulo Incoterms lahko poiščete v kupoprodajni pogodbi. Če kupoprodajne pogodbe nimate, morate sami izbrati eno od klavzul Incoterms, ki najbolje ustreza vaši pošiljki za prevoz po zemlji ali po zraku. Na primer, kratica DAP (dostavljeno na namembni kraj) pomeni, da morate vi kot pošiljatelj poravnati stroške pošiljanja, prejemnik pa davke in dajatve.

Nemoten prehod pošiljke skozi carino

Zdaj ste spoznali, kako lahko zagotovite nemoten prehod pošiljke skozi carino s pomočjo pravilnega komercialnega računa. Komercialni račun lahko pripravite sami ali pa prihranite čas in uporabite našo predlogo.