Komercialni račun

Z brezhibnim računom do hitrega tranzita

Ključ do hitrega carinjenja je popolno in pravilno izpolnjen komercialni račun. Carinski organi ga potrebujejo za izračun morebitnih davkov in dajatev. S pravilno izpolnjenim računom pa se izognete tudi zamudam pri dostavi.

Predloga za komercialni račun

Pripravili smo preprosto predlogo, ki vam bo v pomoč pri izpolnjevanju komercilanega računa. Upoštevajte, da ta predloga velja samo kot smernica za naše stranke. Za izpolnitev in predložitev komercialnega računa je odgovoren podpisnik.

Bistvene postavke komercialnega računa

Kaj vsebuje vaša pošiljka?

 

Opis blaga

Carinski organi na podlagi opisa dobijo jasno predstavo o vsebini vaše pošiljke. Opis mora vključevati vrsto, material in namen pošiljke (če je to ustrezno). Opis mora biti jasen in zajemati vse predmete, ki so v pošiljki.

 

Oznake harmoniziranega siste

Harmonizirani sistem (oznake HS) je namenjen razvrščanju blaga glede na davke, dajatve in nadzor, ki veljajo zanj pri carinjenju. Uporaba teh oznak ni obvezna, vendar pripomore k hitrejšemu carinjenju.

$

Natančno ocenite vrednost pošiljke

Čeprav vaša pošiljka vsebuje zgolj vzorec, darilo ali vrnjen izdelek, ima ta še vedno vrednost, ki ustreza vsaj stroškom izdelave. Ocenjena vrednost mora biti čim bolj natančna. Če carinski organi dvomijo o pravilnost ocene, lahko to privede do zamude pri dostavi in plačila kazni. Svetujemo vam tudi, da za vrednost blaga uporabite valuto, ki je navedena na računu.

Država porekla

Država porekla je država, kjer je bilo izdelano blago in in se lahko razlikuje od države odpreme blaga. V določenih primerih boste morda potrebovali potrdilo o poreklu. Za več informacij o potrdilu se obrnite na lokalno Gospodarsko zbornico.

Choose the right Incoterms

Na vsakem komercialnem računu morate izpolniti razdelek o prodajnih pogojih (Incoterms). Incoterms® 2010 so globalno veljavni standard, ki ga je uvedla Mednarodna trgovinska zbornica. Ta carinskim organom na vsakem koraku poti omogoča identifikacijo lastnika pošiljke.
 

Ustrezno klavzulo Incoterms lahko poiščete v kupoprodajni pogodbi. Če kupoprodajne pogodbe nimate, morate sami izbrati eno od klavzul Incoterms, ki najbolje ustreza vaši pošiljki za prevoz po cesti ali po zraku. Npr. kratica DAP (dobavljeno na mestu) pomeni, da mora pošiljatelj poravnati stroške pošiljanja, prejemnik pa davke in dajatve.

Enostavno skozi carinjenje

Z upoštevanjem teh nasvetov in s pravilno izpolnjenim komercialnim računom lahko proces carinjenja opravite hitreje. Komercialni račun lahko pripravite sami ali pa prihranite čas in uporabite našo predlogo.