Hitta farligt gods

Det finns nio olika klasser av farligt gods, plus några underavdelningar. Vilken grupp din försändelse faller under reglerar hur du måste paketera, märka och skicka den.

Till exempel fyrverkerier och facklor

Farligt gods-klass: 1. Explosiva ämnen och föremål


Till exempel hårspray och gasol

Farligt gods-klass: 2.1. Brandfarliga gaser


Till exempel tryckluft

Farligt gods-klass: 2.2. Icke brandfarliga gaser


Till exempel insektsbekämpningsmedel

Farligt gods-klass: 2.3. Giftiga gaser


Till exempel lösningsmedel och målarfärg

Farligt gods-klass: 3. Brandfarliga vätskor


Till exempel tändstickor

Farligt gods-klass: 4.1. Brandfarliga fasta ämnen


Till exempel fosfor

Farligt gods-klass: 4.2. Självantändande ämnen


Till exempel kalciumkarbid

Farligt gods-klass: 4.3. Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Till exempel gödningsämnen

Farligt gods-klass: 5.1. Oxiderande ämnen


Till exempel reparationskit för glasfiber

Farligt gods-klass: 5.2. Organiska peroxider


Till exempel bekämpningsmedel

Farligt gods-klass: 6.1. Giftiga ämnen


Till exempel blodprover och laboratorieprover

Farligt gods-klass: 6.2. Smittförande ämnen


Till exempel rökdetektorer

Farligt gods-klass: 7. Radioaktiva ämnen


Till exempel blekmedel och propplösare

Farligt gods-klass: 8. Frätande ämnen


Till exempel krockkuddar, magneter och bärbara datorer

Farligt gods-klass: 9. Övriga farliga ämnen och föremål
 


Till exempel separata litiumceller och -batterier

Farligt gods-klass: 9. Övrigt

Annan märkning att hålla utkik efter

Om någon av dessa märkningar finns på varorna du vill skicka måste du kontakta oss.

Om du inte är säker på om din försändelse är farligt gods kan du be tillverkaren eller leverantören om ett säkerhetsdatablad (MSDS). Om det innehåller ett UN-nummer är det farligt gods. Alternativt kan du kontakta oss.

Exempel på farligt gods

Man kan ibland bli förvånad över vilka produkter som klassas som farligt material, såsom aerosoler, parfym eller allt som innehåller litiumbatterier – som till exempel telefoner eller bärbara datorer.

Litiumbatterier

Om de paketeras på fel sätt eller skadas under transporten kan litiumbatterier kortslutas, vilket kan leda till överhettning och brand.

Sprayer och aerosoler

Den komprimerade gas som får dessa föremål att fungera är farlig och kan orsaka explosioner vid inkorrekt paketering.

Färger och lacker

Oljebaserade färger, sprayfärger och vissa lacker kan överhettas och börja brinna under vissa förhållanden.

Parfymer

Alkohol, som är ett brandfarligt ämne, är en viktig ingrediens i nästa all parfym och rakvatten.

Vad du behöver veta

Det är ditt ansvar

Det är avsändarens ansvar att se till att farligt gods deklareras på ett korrekt sätt och paketeras samt märkas med den dokumentation som krävs i ursprungslandet, under transporten och på destinationen.

Tilläggsavgifter

Transport av farligt gods kräver särskilda transport- och hanteringstjänster. Det innebär att ytterligare avgifter tillkommer i dina transportkostnader.  

Börja skicka med TNT

  • För företag av alla storlekar
  • Personliga priser för dig som skickar ofta
  • Vi hämtar ditt paket för att spara tid åt dig
  • Prisuppgifter online omedelbart i myTNT 2