Skicka farligt gods

Du kanske inte är medveten om att det du ska skicka är farligt. Därför är det viktigt att du läser de olika klassificeringarna och ser till att din försändelse är säker och följer reglerna.

Vad betraktas som farligt?

Allting som, om det inte hanteras korrekt, kan skada dig, chauffören, mottagaren, andra försändelser eller miljön.

Om du inte är säker på om din försändelse är farligt gods kan du be tillverkaren eller leverantören om ett säkerhetsdatablad (MSDS). Om det innehåller ett UN-nummer är det farligt gods. Alternativt kan du kontakta oss.

Exempel på farligt gods

Man kan ibland bli förvånad över vilka produkter som klassas som farligt material, såsom aerosoler, parfym eller allt som innehåller litiumbatterier – som till exempel telefoner eller bärbara datorer.

Litiumbatterier

Om de paketeras på fel sätt eller skadas under transporten kan litiumbatterier kortslutas, vilket kan leda till överhettning och brand.

Sprayer och aerosoler

Den komprimerade gas som får dessa föremål att fungera är farlig och kan orsaka explosioner vid inkorrekt paketering.

Färger och lacker

Oljebaserade färger, sprayfärger och vissa lacker kan överhettas och börja brinna under vissa förhållanden.

Parfymer

Alkohol, som är ett brandfarligt ämne, är en viktig ingrediens i nästa all parfym och rakvatten.


Vilka är de olika klassificeringarna?

Det finns nio olika klasser av farligt gods, plus några underavdelningar. Vilken grupp din försändelse faller under reglerar hur du måste paketera, märka och skicka den.

Vad du behöver veta

Det är ditt ansvar

Det är avsändarens ansvar att se till att farligt gods deklareras på ett korrekt sätt och paketeras samt märkas med den dokumentation som krävs i ursprungslandet, under transporten och på destinationen.

Tilläggsavgifter

Transport av farligt gods kräver särskilda transport- och hanteringstjänster. Det innebär att ytterligare avgifter tillkommer i dina transportkostnader.  

Börja skicka med TNT

  • För företag av alla storlekar
  • Personliga priser för dig som skickar ofta
  • Vi hämtar ditt paket för att spara tid åt dig
  • Prisuppgifter online omedelbart i myTNT 2

Biologiska substanser - UN3373 - (Category B Biological Substance)

Packningsinstruktioner och övrig information hos Folhälsomyndigheten
(vi har sökt på UN 3373 åt dig, så att du alltid ser den senaste uppdateringen)