Kan jag skicka detta på ett säkert sätt?

En kort introduktion till att skicka farligt gods.

Ibland händer det att varor som du hade tänkt att skicka som vanligt, är klassade som farligt gods. Men oroa dig inte ‒ vi hjälper dig. Läs vidare så får du veta mer om vad som räknas som farligt gods och vad du kan göra för att försäkra dig om att din försändelse är säker och enligt reglerna.

Vad räknas som farligt?

Det är inte bara kemikalier som är farliga. Det kan vara vilket föremål eller vilken substans som helst som om den inte hanteras korrekt kan skada dig, chauffören, mottagaren, andra försändelser eller miljön.

 

Att vissa varor klassas som farligt gods kanske kommer som en överraskning: hårspray, parfym och allting som innehåller litiumbatterier – exempelvis telefoner och bärbara datorer.

Vad mer behöver jag veta?

Det finns nio olika klasser av farligt gods, plus några underavdelningar. Vilken grupp din försändelse faller under reglerar hur du måste paketera, etikettera och skicka den.

1.   Explosiva ämnen och föremål
      (t.ex. fyrverkerier och facklor)

2.1. Brandfarliga gaser
       (t.ex. hårspray och gasol)

2.2. Icke brandfarliga gaser
        (t.ex. syrgas och stötdämpare)

2.3. Giftiga gaser
        (t.ex. klorgas)

3.   Brandfarliga vätskor
       (t.ex. lösningsmedel och målarfärg)

4.1. Brandfarliga fasta ämnen
        (t.ex. tändstickor) 

4.2. Självantändande ämnen
        (t.ex. fosfor) 


4.3. Ämnen som avger farliga gaser vid
        kontakt med vatten
        (t.ex. kalciumkarbid) 

5.1. Oxiderande ämnen    
        (t.ex. gödningsämnen)

5.2. Organiska peroxider
        (t.ex. reparationskit för glasfiber)

6.1. Giftiga ämnen
       (t.ex. pesticider)

6.2. Smittfarliga ämnen
        (t.ex. blodprover och laboratorieprover)

7.   Radioaktiva ämnen
      (t.ex. rökdetektorer)

8.   Frätande ämnen
       (t.ex. blekmedel och propplösare)

9.   Övriga farliga ämnen
        (t.ex. krockkuddar och magneter,
          telefoner och bärbara datorer och
          kolsyre-is/torr-is)

Biologiska substanser - UN3373 - (Category B Biological Substance)

Packningsinstruktioner och övrig information hos Folhälsomyndigheten
(vi har sökt på UN 3373 åt dig, så att du alltid ser den senaste uppdateringen)

Finns det någon annan märkning att hålla utkik efter?

Om någon av nedanstående märkningar finns på varorna du vill skicka måste du ringa till oss.

                                

Var hittar jag mer information?

Om du inte är säker på om din försändelse klassas som farligt gods, be tillverkaren eller leverantören om ett säkerhetsdatablad (”Material Safety Data Sheet”, MSDS). Om detta innehåller ett UN-nummer klassas varan som farligt gods. Annars är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

Du kan också besöka dessa sidor för mer information:
IATA's websidor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB:s) Hemsida
Transportstyrelsens hemsida

Vems ansvar är allt detta?

Det är avsändarens ansvar att se till att farligt gods deklareras på ett korrekt sätt och paketeras samt etiketteras med den dokumentation som krävs i ursprungslandet, under transporten och på destinationen.

 

Det vi kan erbjuda är att göra det så enkelt som möjligt för dig att följa reglerna. Med lite lagarbete kan vi se till att ditt farliga gods kommer fram på nolltid.

Okej, hur gör jag för att skicka mitt farliga gods?

Det finns inte något standardförfarande för att skicka farligt gods. Det beror helt på vad det är du vill skicka. Kontakta därför våra experter genom att klicka på knappen här nedanför. Vi hjälper dig genom hela processen. Allt klart.