TNT:s förpackningsregler

Bristfällig förpackning utsätter dina varor, andra försändelser och TNT:s medarbetare för risker. Din försändelser måste följa våra förpackningsregler. Chaufförerna har rätt att vägra försändelser som beskrivs nedan.

 

 

Kartonger

Skadade kartonger

Inga punkterade, krossade eller på annat sätt skadade kartonger.


Våta kartonger

Inga våta, läckande eller vattenskadade kartonger.


Olämpliga förpackningar

Inga tunga föremål i svaga kartonger. Kartongerna måste vara tillräckligt starka, av god kvalitet och lämplig storlek. Om nödvändigt, använd remmar för att förstärka din kartong.


Torr-is

TNT accepterar inte torr-is i cellplastförpackningar som inte har en ytterförpackning av papp eller liknande material. Detta pga av att frigolitförpackningar fryser ihop i varandra, transportetiketter fastnar inte utan trillar av under transporten samt att förpackningarna skadas lätt.


Över 70kg

Kartonger tyngre än 70kg ska vara lastade på pallar.

Pallar

Osäkrat gods

Allt måste fästas på pallen med remmar och/eller krympplast för att bilda en enda, oskiljaktig enhet.

Pallar av låg kvalitet

Inga skadade pallar eller pallar av låg kvalitet.

Oregelbundna föremål

Vassa kanter

Inga vassa föremål som sticker ut. Gott om fyllnadsmaterial krävs för att förhindra skador.


Utstickande delar

Föremål som hänger över kanterna eller sticker ut kan orsaka skador på både vår personal och andra försändelser.

Försändelser som innehåller farligt gods måste följa IATA- och ADR-regelverken.