Tullklarering

När gods ska skickas utomlands kan förseningar uppstå i tullen. Läs om vad du kan förvänta dig när du skickar internationellt och hur du kan spara tid vid gränsen.

Grunder i tullklarering

Undersök transportreglerna

Eftersom regler kan se olika ut kan exportförfarandet till olika länder variera. Se till att du är väl informerad om licensiering, särskilda villkor samt begränsat och förbjudet gods i landet som du ska skicka till.

Förbered all dokumentation

För att undvika förseningar vid gränsen är det helt avgörande att skaffa all nödvändig dokumentation redan i förväg. Var noga med att uppge all nödvändig information på din handelsfaktura, eftersom det är denna tullmyndigheterna använder för att klassificera och behandla din försändelse.

Avgifter och skatter

Internationella försändelser är ofta föremål för importavgifter och skatter, men det betyder inte att du behöver överraskas av dem. Eftersom dessa varierar beroende på destination och försändelsens värde är det viktigt att du är väl informerad om vad du eller mottagaren kommer att behöva betala.

Kom igång med internationella försändelser

Slipp krångel och byråkrati med TNT

Adressvalidering

Tullen behöver oftast verifiera försändelsens ursprung och destination. Vår databas validerar automatiskt adresser, så du vet redan på förhand om det är möjligt att skicka ditt gods till önskad slutdestination.

Digital handelsfaktura

För att tullklareringen ska gå så smidigt som möjligt är det helt avgörande att ha en ifylld och utförlig handelsfaktura. Genom att skapa en digital handelsfaktura på myTNT eller hämta en mall från vår webbplats kan du påskynda processen.

Spåra från dörr till dörr

Försändelsen försvinner inte när den lämnar landet, utan du kan när som helst följa den under hela resan. Med Track & Trace kan du spåra din försändelse över hela världen och få information om när vi räknar med att den kommer att anlända till destinationen.

Ämnen inom export och import