Bränsletillägg Europa

Bränsletillägg är obligatoriskt och gäller för alla TNT-försändelser och tills vidare.

Eftersom priset på olja ständigt fluktuerar, tillämpar TNT ett indexbaserat bränsletillägg. Det säkerställer en tydlig och rättvisande prissättning av bränslekostnader, då bränsletillägget stiger och faller i takt med rörelserna i bränslepriserna.

Nedanstående tillägg gäller vid fakturering i Europa (med undantag av Storbritannien och Irland).
Mer information om bränsletillägg i Europa och andra regioner hittar du här (länk till TNT:s engelska websida).

 

Gällande bränsletillägg

3 december - 30 december 2017 - 14,50%
29 oktober - 2 december 2017 - 14,00%
1 oktober - 28 oktober 2017 - 13,75%
3 september - 30 september 2017 - 13,25%

Mer information om bränsletillägg för Internationellt Flygfraktgods via Special Services

Fakturering – I Sverige

Bränsletillägget vid fakturering i Sverige (inom hela Europa) är baserat på London Brent Crude Oil spot price. Det justeras månadsvis och baseras på ett avrundat genomsnitt av spotpriset för ett fat råolja, och publiceras av Världsbanken (World Bank). För att ladda ner den senaste månadens lista från deras hemsida, klicka här. Crude Oil är grundmaterialet för produktion av jetbränsle och diesel, vilken är en rättvisande indexbas i Europa, där TNT har ett eget flyg- och bilnätverk.

 

Det är en månads fördröjning i tillämpningen av index.
Två veckor före tillämpningen av ett förändrat tillägg informeras om detta på TNT:s hemsida.
Exempel: Det månatliga genomsnittspriset för Brent Crude Oil i april kommer att publiceras den andra veckan i maj. Detta ligger sen till grund för bränsletillägget i juni.

 

Fakturering – Utanför Europa

Vid fakturering i utomeuropeiska länder kan andra regler gälla.
Klicka här (informationen är på engelska); eller kontakta Kundservice för ytterligare information.

TNT förbehåller sig rätten att ändra index och tabell för bränsletillägg med eller utan föregående avisering.
TNT har fullständigbestämmanderätt vad gäller både belopp och varaktighet för tillägg.
Kontrollera webbsidan regelbundet för eventuella uppdateringar.