Tilläggstjänster och avgifter

Läs mer om våra tilläggstjänster

 

En del försändelser behöver mer uppmärksamhet än andra som exempelvis extra dokumentation eller specialhantering. Därför erbjuder TNT en rad tilläggstjänster för att hjälpa dig att få dina försändelser levererade i tid och i perfekt skick.

Bränsletillägg och säkerhetsavgift

Vissa tillägg och avgifter är obligatoriska och gäller för alla dina TNT-försändelser. När du skickar försändelser med TNT, gäller dessa tillägg:

Avgift

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Bränsletillägg

Bränsletillägg gäller för alla försändelser.

FS

Gällande bränsletillägg

Bränsletillägg för Internationell Flygfrakt

Tillägget beräknas efter avsändar- och mottagarland för varje försändelse.
Gäller vid tjänst Air Freight.

FO1: Europa - Alla destinationer
FI2: Kina - Europa
FI3: Övriga världen - Europa

Gällande bränsletillägg
Minimiavgiften baseras på
en vikt av 100 kg.

Säkerhetsavgift OBS! Ej vid flygfrakt. Vid flygfrakt, se nedan.

Tillkommer på alla internationella försändelser. Säkerhetsavgift är inkluderat i fraktkostnaden. Den presenteras inte längre som en separat rad på din fakturaESS

0.46 SEK / kg*

Min: 4.65 SEK / förs.

Max: 92.50 SEK / förs.

Säkerhetsavgift för Internationell Flygfrakt

Gällande alla Internationella flygfraktförsändelser

FSS

0.76 SEK / kg*

Minimiavgiften baseras på
en vikt av 100 kg.

Ingen maxgräns för avgiftsbelagd vikt.

Tryckta fraktsedlar och pappersfakturor

Vi kan tillhandahålla tryckta fraktsedlar och/eller pappersbaserade fakturor om du inte vill skicka dina uppgifter elektroniskt och/eller ta emot E-fakturor.

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Manuell Fraktsedel

Vi kan tillhandahålla tryckta fraktsedlar om du inte vill skicka dina uppgifter elektroniskt.

NEC

90 SEK / fraktsedel

Pappersfaktura

Vi kan tillhandahålla pappersfakturor om du inte vill ta emot e-fakturor.

NEI

50 SEK / faktura

Importtjänster / receiver pays

Avgift tillkommer på importförsändelser om mottagaren skall betala frakten. Hantera dina importförsändelser globalt med vår Express Import Service och ta kontroll över hela transportprocessen som importör och mottagande part. Du kan arrangera importtjänsten via vår kundservice, eller så använder du vårt onlinebaserade Express Import System (EIS).

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Receiver Pays

Avgift tillkommer på importförsändelser om mottagaren skall betala frakten.

RPF

10% av fraktkostnaden

max 105 SEK / försändelse

Försäkring

Vi hanterar alla försänder med största försiktighet men en del omständigheter är utanför vår kontroll.

TNT Insurance ersätter hela värdet av din försändelse och gäller för alla typer av händelser.

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

TNT Insurance 

För dina värdefulla varor, kan vi tillhandahålla försäkring upp till 25.000 euro för att ersätta förlorade eller skadade försändelser.

IN  

1 % av försäkrat godsvärde.

Min. 130 SEK / försändelse

Självrisk ingår i premien.

Upphämtning och leverans

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Avlägsna Områden
Out of Area

Ett avlägset område definieras av att det är svårt att nå eller är en avlägsen plats. Detta avgörs av postnummer eller ortsnamn. För en extra avgift levererar vi (eller hämtar upp) i dessa områden.
Lista över postnummer som räknas som Out of Area.

OOC

5,20 / kg*

Min. 250 SEK

Max. 1380 SEK / försändelse

Leverans till privatadresser i bostadsområden

TNT levererar till företagsadresser som standard. Leveranser till privat-/bostadsadresser utförs mot en avgift per försändelse.

RES

130 SEK / försändelse

Felaktig leveransadress


Om en mottagares adress är ofullständig eller felaktig, kan vi komma att försöka hitta rätt adress och slutföra leveransen. I dessa fall tillämpas en tilläggsavgift. Om vi inte kan slutföra leveransen har vi inget ansvar för att vi inte kunnat uppfylla vår leveransförpliktelse.

RWA

55 SEK / försändelse

Godshantering

Försändelser som överskrider våra standarddimensioner, eller inte kan hanteras av våra automatiska transportband, ådrar sig en av följande extra hanteringssavgifter: Ej Systemhanterbart, Överskrider Dimensioner, Extra Hantering - Emballage, Extra Hantering - Vikt.

OBS: TNT kommer alltid tillämpa endast ett extra hanteringstillägg per försändelse. Tilläggsavgiften kommer att tillämpas baserat på nedanstående hierarki:

1) Överskrider Dimensioner
2) Ej Systemhanterbart
3) Extra Hantering - Emballage
4) Extra Hantering - Vikt

 

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Prioriterad hantering (Priority)

Du kan välja prioriterad hantering från upphämtning till leverans. Din försändelse blir tydligt märkt med vårt Priority-klistermärke.

PR

195 SEK / försändelse

Ej SystemhanterbartDetta gäller om ett kolli väger mindre än 30 kg och överskrider någon av följande dimensioner:
1,21 m (L) x 0,76 m (B) x 0,76 m (H)
 

SNC

440 SEK / försändelse

Överskrider Dimensioner

Detta gäller om ett kolli väger 30 kg eller mer och överskrider någon av följande dimensioner:

Express: 1,2 m (L) x 1,2 m (B) x 1,5 m (H)
Economy Express och Inrikes: 2,4 m (L) x 1,2 m (B) x 1,8 m (H)

SED

530 SEK / försändelse

Extra Hantering - Emballage

Detta gäller om en vara är:

- ej helt innesluten i en yttre behållare eller förpackning;
- inkapslad i en yttre behållare eller förpackning som inte är gjord av wellpapp (inklusive metall, trä, duk, läder, hårdplast, mjuk plast, frigolit);
- inkapslad i en yttre behållare eller förpackning täckt av krympplast eller sträckfilm;
- rund eller cylindriska (inklusive poströr, burkar, hinkar, fat, däck, trummor)
- bunden med metall-, plast- eller tygband, eller har hjul, handtag eller remmar, inklusive förpackningar där den yttre ytan är löst omslagen eller innehållet sticker ut;
- kan trassla in sig i eller orsaka skada på andra paket eller på vårt sorteringssystem

AHP400 SEK / försändelse
Extra Hantering - Vikt Detta gäller om en vara har en verklig vikt över 31 kg (men mindre än 68 kg). Detta gäller inte för gods packat på en standardpall.AHW200 SEK / försändelse
Icke stapelbart

Detta tillägg gäller för alla försändelser som innehåller minst ett kolli eller en pall som inte kan staplas. Ej stapelbar innebär att ett kolli eller en pall inte kan staplas vertikalt på ett säkert sätt. Denna tilläggsavgift gäller en gång per försändelse, även om flera kollin som identifierats som icke-staplingsbara är buntade i en försändelse. En försändelse kan ådra sig en tilläggsavgift både för extra hantering och för Icke stapelbart. (Obs! Den debiterade tilläggsavgiften står inte för en bokningsbar tjänst och innehåller inte någon garanti att de aktuella försändelserna inte eventuellt staplas någon gång under transporten.)

SNS

2300 SEK / försändelse
FlerkollihanteringOm din försändelse innehåller mer än ett kolli, hanterar vi den mot en extra avgift.MPC50 sek / försändelse

Korttidsförvaring

Om en försändelse måste lagerhållas mer än en dag efter ankomst till TNT enligt mottagarens begäran kommer en avgift för korttidsförvaring utgå för att täcka TNTs kostnader.

ST1

ST2

ST3

ST4

ST5

ST6

ST7

STL

Per Dag:

< 30kg 95 SEK

> 30kg 190 SEK

Transport av farligt gods

TNT kan transportera farligt gods enligt gällande internationella transportregelverk för farligt gods (tex ICAO/IATA, ADR och IMDG-koden). Mer infomation om farligt gods hittar du här.

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Farligt gods

Avgiften tillämpas för försändelser som innehåller farligt gods som är helt reglerat.

HZ

950 SEK / försändelse

Kolsyreis / Torr-is
(Dry Ice)

Avgift för hanteringen och transporten av försändelser som innehåller kolsyreis (UN 1845).

DI

295 SEK / försändelse

Farligt gods begränsad mängd
(Limited Quantity)

Avgiften tillämpas för försändelser som innehåller farligt gods i begränsad mängd enligt ADR (gäller inte för flygfrakt).

LQ

295 SEK / försändelse

Farligt gods reducerade mängder
(Excepted Quantity)

Avgiften tillämpas för försändelser som innehåller farligt gods av reducerad mängd.

EQ

90 SEK / försändelse

Litiumbatterier

Avgift för hanteringen och transporten av försändelser som innehåller litiumbatterier för efterlevnad med sektion II av tillämplig förpackningsinstruktion (IATA DGR) eller med särskilda bestämmelser 188 (ADR).

LB

45 SEK / försändelse

Biologiska ämnen,
kategori B

Avgift för hanteringen och transporten av försändelser som innehåller biologiska ämnen, kategori B (UN3373).

BB

90 SEK / försändelse

Tullhantering

TNT:s team för tullhantering ger dig experthjälp för att försäkra att dina försändelser följer en smidig process när det gäller tullklareringsarbetet. Vi kan även utföra ytterligare tulltjänster.

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Clearance

Tullklareringsavgift tillkommer på alla icke EU-försändelser.

CSE

CSR

Se ditt avtal för gällande pris

Tullavgift Storbritannien-EUTillämpas på försändelser som skickas mellan Storbritannien och EU. Avgiften är ett fast belopp per försändelse och kan komma att ändras.BXT53,50 SEK / försändelse

Utläggsavgift

Betalning av tull och moms till tullmyndigheten för kunds räkning.

 

AOF

Tull- och momsbelopp / Betalning av tull och moms
0 - 513,50 SEK / 30 % av tull- och momsbeloppet, min 51,50 
513,50 - 6.160 SEK / 154,00
> 6.160 SEK / 2,5 % av tull- och momsbeloppet

Övriga Tjänster

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Omfakturering

Debiteras när en omfakturering krävs på initiativ av kund för att lägga till/ändra information på fakturan än det som uppgavs till TNT på frakthandlingarna vid bokningstillfället.

OMF

300 SEK/försändelse

Kapacitetsavgift (tidigare kallad kapacitetstillägg)

Förklaring

Från den 4 september 2023 kommer kapacitetstillägget att byta namn till kapacitetsavgift. Under perioder med högre försändelsevolymer, ökad efterfrågan på kapacitet, ökade driftskostnader eller annan belastning på vårt nätverk kan vi pålägga en kapacitetsavgift. Mer information hittar du här.

TNT förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående avisering.

 

* Viktberoende avgifter beräknas efter volymvikt.

Våra avgifter beräknas på basis av kundens deklarerade eller faktiska vikt/mått. Den volymetriska (eller dimensionella) vikten i kilogram används för att beräkna avgifter endast om den överstiger den deklarerade eller faktiska vikten.

 

Förpackningsmaterial

Korrekt förpackning försäkrar dig om att ditt gods är väl skyddat. Vi erbjuder flera olika förpackningslösningar för alla typer av försändelser.