Tilläggstjänster och avgifter

Läs mer om våra tilläggstjänster

 

En del försändelser behöver mer uppmärksamhet än andra som exempelvis extra dokumentation eller specialhantering. Därför erbjuder TNT en rad tilläggstjänster för att hjälpa dig att få dina försändelser levererade i tid och i perfekt skick.

Bränsletillägg och säkerhetsavgift

Vissa tillägg och avgifter är obligatoriska och gäller för alla dina TNT-försändelser. När du skickar försändelser med TNT, gäller dessa tillägg:

Avgift

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Bränsletillägg

Bränsletillägg gäller för alla försändelser.

FS

Gällande bränsletillägg

Bränsletillägg för Internationell Flygfrakt

Tillägget beräknas efter avsändar- och mottagarland för varje försändelse.
Gäller vid tjänst Air Freight.

FO1: Europa - Alla destinationer
FI2: Kina - Europa
FI3: Övriga världen - Europa

Gällande bränsletillägg
Minimiavgiften baseras på
en vikt av 100 kg.

Säkerhetsavgift OBS! Ej vid flygfrakt. Vid flygfrakt, se nedan.

Tillkommer på alla internationella försändelser. Säkerhetsavgift är inkluderat i fraktkostnaden. Den presenteras inte längre som en separat rad på din fakturaESS

0.46 SEK / kg*

Min: 4.65 SEK / förs.

Max: 92.50 SEK / förs.

Säkerhetsavgift för Internationell Flygfrakt

Gällande alla Internationella flygfraktförsändelser

FSS

0.76 SEK / kg*

Minimiavgiften baseras på
en vikt av 100 kg.

Ingen maxgräns för avgiftsbelagd vikt.

Tryckta fraktsedlar och pappersfakturor

Vi kan tillhandahålla tryckta fraktsedlar och/eller pappersbaserade fakturor om du inte vill skicka dina uppgifter elektroniskt och/eller ta emot E-fakturor.

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Manuell Fraktsedel

Vi kan tillhandahålla tryckta fraktsedlar om du inte vill skicka dina uppgifter elektroniskt.

NEC

60 SEK / försändelse

Pappersfaktura

Vi kan tillhandahålla pappersfakturor om du inte vill ta emot e-fakturor.

NEI

50 SEK / faktura

Importtjänster / receiver pays

Avgift tillkommer på importförsändelser om mottagaren skall betala frakten. Hantera dina importförsändelser globalt med vår Express Import Service och ta kontroll över hela transportprocessen som importör och mottagande part. Du kan arrangera importtjänsten via vår kundservice, eller så använder du vårt onlinebaserade Express Import System (EIS).

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Receiver Pays

Avgift tillkommer på importförsändelser om mottagaren skall betala frakten.

RPF

10% av fraktkostnaden

max 105 SEK / försändelse

Cross Border Booking

Import arrangerad av Kundservice

XBB

225 SEK / försändelse

Försäkring

Vi hanterar alla försänder med största försiktighet men en del omständigheter är utanför vår kontroll.

TNT Insurance ersätter hela värdet av din försändelse och gäller för alla typer av händelser.

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

TNT Insurance 

För dina värdefulla varor, kan vi tillhandahålla försäkring upp till 25.000 euro för att ersätta förlorade eller skadade försändelser.

IN  

1 % av försäkrat godsvärde.

Min. 130 SEK / försändelse

Självrisk ingår i premien.

Upphämtning och leverans

Behöver du en sen upphämtning? Kanske behövs specialhantering för att garantera en säker leverans? Våra specialtjänster finns alltid där för att täcka dina behov.

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Avlägsna Områden
Out of Area

Ett avlägset område definieras av att det är svårt att nå eller är en avlägsen plats. Detta avgörs av postnummer eller ortsnamn. För en extra avgift levererar vi (eller hämtar upp) i dessa områden.
Lista över postnummer som räknas som Out of Area.

OOC

4,00 / kg*

Min. 205 SEK

Max. 1 100 SEK / försändelse

Leverans till privatadresser i bostadsområden

TNT levererar till företagsadresser som standard. Leveranser till privat-/bostadsadresser utförs mot en avgift per försändelse.

RES

130 SEK / försändelse

Felaktig leveransadress


Om en mottagares adress är ofullständig eller felaktig, kan vi komma att försöka hitta rätt adress och slutföra leveransen. I dessa fall tillämpas en tilläggsavgift. Om vi inte kan slutföra leveransen har vi inget ansvar för att vi inte kunnat uppfylla vår leveransförpliktelse.

RWA

55 SEK / försändelse

Godshantering

Behöver din försändelse särskild hantering? För att säkerställa att din försändelse levereras i tid och i perfekt skick, vänligen bekanta dig med klassificeringen av sändningar som kräver extra eller specialhantering.
Läs också mer om hur du packar din försändelse på ett säkert sätt.

 

Tjänst

Förklaring

Mått och begränsingar

KOD

Pris i SEK

Prioriterad hantering (Priority)

Du kan välja prioriterad hantering från upphämtning till leverans. Din försändelse blir tydligt märkt med vårt Priority-klistermärke.

 

PR

195 SEK / försändelse

Ej Systemhanterbart

Försändelser som inte är lämpliga att hantera på våra automatiska transportband.

Alla kollin väger under 30 kg, men ett eller flera kolli har en eller flera dimensioner som överstiger 1,2m (L) x 0,7m (B) x 0,6m (H).

SNC

440 SEK / försändelse

Överskrider Dimensioner

Försändelser som överskrider våra dimensioner.

Gäller när en försändelse kan skickas i TNT:s normala nätverk.
Om försändelsen kräver transport via TNT:s Special Services, kommer priset att räknas om.
Ett (eller flera) kolli väger 30 kg eller mer och en (eller flera) dimensioner överskrider max måtten:
Express: 1,2m (L) x 1,2m (B) 1,5m (H)
Economy Express och Inrikes: 2,4m (L) x 1,2m (B) x 1,8m (H)

SED

530 SEK / försändelse

Icke stapelbart

Gäller för alla leveranser som innehåller minst en sändning som inte kan staplas. Icke stapelbart innebär att ett kolli eller pall inte kan staplas vertikalt på ett säkert sätt. (Notera: Den fakturerade avgiften representerar inte en bokningsbar tjänst och innehåller ingen garanti från TNT i den utsträckning att de olika leveranserna eventuellt inte kan staplas vid en tidpunkt under transporten).

 

SNS

1460 SEK / försändelse

FlerkollihanteringOm din försändelse innehåller mer än ett kolli, hanterar vi den mot en extra avgift. MPC50 sek / försändelse

Korttidsförvaring

Om en försändelse måste lagerhållas mer än en dag efter ankomst till TNT enligt mottagarens begäran kommer en avgift för korttidsförvaring utgå för att täcka TNTs kostnader.

 

ST1

ST2

ST3

ST4

ST5

ST6

ST7

STL

Per Dag:

< 30kg 95 SEK

> 30kg 190 SEK

CO2-tjänster

Funderar du på hur mycket koldioxid dina försändelser släpper ut?
Våra CO2 tjänster är svaret. Vi kan ge dig korrekt och tillförlitlig information om CO2-utsläpp, vi erbjuder även konkreta lösningar för att minska dina koldioxidutsläpp.

Tjänst

KOD

Pris i SEK

CO2 Report (sammanfattning pdf)

CO2 Report (detaljerad pdf)

CO2 Report (data fil)

-

CCS

CCS

Gratis

950 SEK / år

1 400 SEK / år

CO2 Neutral

CO1: Inrikes & DK, FI

CO2: Europa

CO3: Övriga världen 

Lista på länder i olika zoner lämnas på begäran.

Med förbehåll för en minimiavgift på 0,09 SEK per försändelse. 
 

CO1
Express 0,09 SEK / kg* 
Economy Express 0,09 SEK / kg* 
CO2
Express 0,18 SEK / kg*
Economy Express 0,09 SEK / kg* 
CO3
Express 0,83 SEK / kg*
Economy Express 0,55 SEK / kg*

CO2 Quote

CO2 Scenario

CCS

CCS

2 400 SEK / st

4 700 SEK / st

Transport av farligt gods

TNT kan transportera farligt gods enligt gällande internationella transportregelverk för farligt gods (tex ICAO/IATA, ADR och IMDG-koden). Mer infomation om farligt gods hittar du här.

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Farligt gods

Avgift tillkommer när gods innhåller farligt gods och (UN3480/UN3090) Litiumbatterier.

HZ

950 SEK / försändelse

Kolsyreis / Torr-is
(Dry Ice)

Avgift tillkommer för hantering och transport av gods innehållande Kolsyreis (UN 1845).

DI

295 SEK / försändelse

Farligt gods begränsad mängd
(Limited Quantity)

Avgift för sändningar som innehåller farligt gods i begränsad mängd enligt ADR. Dessa sändningar får inte transporteras på flyg.

LQ

295 SEK / försändelse

Farligt gods reducerade mängder
(Excepted Quantity)

Avgift för sändningar som innehåller farligt gods i reducerade mängder enligt ICAO/IATA, ADR och IMDG koden.

EQ

90 SEK / försändelse

Litiumbatterier

Avgift tillkommer för hantering och transport av gods innehållande Sektion II Litiumbatterier (UN3481/UN3091).

LB

45 SEK / försändelse

Biologiska ämnen,
kategori B

Avgift tillkommer för gods innehållande biologiska ämnen, kategori B (UN3373).

BB

90 SEK / försändelse

Tullhantering

TNT:s team för tullhantering ger dig experthjälp för att försäkra att dina försändelser följer en smidig process när det gäller tullklareringsarbetet. Vi kan även utföra ytterligare tulltjänster.

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Clearance

Tullklareringsavgift tillkommer på alla icke EU-försändelser.

CSE

CSR

Se ditt avtal för gällande pris

Avgift för utlägg av tull och moms

Betalning av tullar, skatter och andra statliga avgifter för kundens räkning.

AOF

3% av tull- och momskostnaden
Min 295 SEK/försändelse

 

För privatpersoner
150 SEK inkl moms/försändelse

Övriga Tjänster

Tjänst

Förklaring

KOD

Pris i SEK

Omfakturering

Debiteras när en omfakturering krävs på initiativ av kund för att lägga till/ändra information på fakturan än det som uppgavs till TNT på frakthandlingarna vid bokningstillfället.

OMF

300 SEK/försändelse

TNT förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående avisering.

 

* Viktberoende avgifter beräknas efter volymvikt.

TNT använder volymviktsberäkning för att beräkna om försändelsen skall prissättas efter försändelsens vikt eller volym – det värde som är högst används.

Förpackningsmaterial

Korrekt förpackning försäkrar dig om att ditt gods är väl skyddat. Vi erbjuder flera olika förpackningslösningar för alla typer av försändelser.