Bränsletillägg i Europa


TNT tillämpar ett indexbaserat bränsletillägg på alla försändelser. Det är baserat på spotpriset för US Gulf Coast (USGC) flygbränsle av fotogentyp (som publiceras av EIA i USA [US Energy Information Administration] här).

Vecka

Veckopris

Dollar per gallon

Bränsletillägg

Alla tjänster


Från och med den 6 januari 2020 kommer TNT:s bränsletillägg att justeras varje vecka, i enlighet med följande tabell:

TNT Europa

Prisintervall

Dollar per gallon*

Bränsletillägg

* minst – men mindre än

Tillämpningen av indexet för bränsletillägg kommer att ha en fördröjning på två veckor. Till exempel så baserades tillägget för den 21 januari 2019 på det genomsnittliga spotpris som rapporterades in den 11 januari. Bränsletillägget revideras varje måndag. Information om bränsletillägget för varje ny vecka kommer att finnas tillgänglig fredagen (ungefärligen) innan det nya tilläggspriset börjar gälla.

Det finns en fördröjning mellan bränsleprisindexet och bränsletillägget. TNT kan komma att använda en längre fördröjning när det bränslepris som läggs ut på eia.gov är försenat.

TNT förbehåller sig rätten att ändra indexet för bränsletillägget och tabellen utan föregående avisering. Tilläggets belopp och varaktighet kommer båda att fastställas enligt TNT:s eget gottfinnande. Om bränsletillägget når över maxvärdet eller under minimivärdet eller om intervallen förändras kommer tabellen här ovan att uppdateras.

Gå in på denna sida regelbundet för att få mer information och uppdateringar om bränsletillägget.