Bränsletillägg i Europa


TNT tillämpar ett indexbaserat bränsletillägg på alla försändelser. Det är baserat på spotpriset för US Gulf Coast (USGC) flygbränsle av fotogentyp (som publiceras av EIA i USA [US Energy Information Administration] här).

Vecka

Veckopris

Dollar per gallon

Bränsletillägg

Alla tjänster


Från och med den 1 juli 2024 kommer TNT:s bränsletillägg att justeras veckovis enligt följande tabell:

TNT Europa

Prisintervall

Dollar per gallon*

Bränsletillägg

* at least – but less than

Tillämpningen av indexet för bränsletillägg kommer att ha en fördröjning på två veckor. Till exempel så baserades tillägget för den 21 januari 2019 på det genomsnittliga spotpris som rapporterades in den 11 januari. Bränsletillägget revideras varje måndag. Information om bränsletillägget för varje ny vecka kommer att finnas tillgänglig fredagen (ungefärligen) innan det nya tilläggspriset börjar gälla.

TNT kan komma att använda en längre fördröjning när det bränslepris som läggs ut på eia.gov är försenat.

TNT förbehåller sig rätten att ändra indexet för bränsletillägget och tabellen utan föregående avisering. Tilläggets belopp och varaktighet kommer båda att fastställas enligt TNT:s eget gottfinnande. Om bränsletillägget når över maxvärdet eller under minimivärdet eller om intervallen förändras kommer tabellen här ovan att uppdateras.

Bränsletillägget för varje TNT-försändelse bedöms på nettotransportpriset och nedan angivna transportrelaterade tillägg.

Från och med den 22 augusti 2022 kommer det tillämpliga kapacitetstillägget att tas med i beräkningen av bränsletillägget för varje internationell TNT-försändelse.

Från och med den 2 januari 2023 kommer det tillämpliga tillägget för ytterligare hantering (Emballage eller Vikt) att inkluderas vid beräkningen av bränsletillägget för varje TNT-försändelse.

 • Överskridande dimensioner;
 • Tilläggsavgift för ej systemhanterbart;
 • Tilläggsavgift för ej stapelbart;
 • Tilläggsavgift för avlägsna områden;
 • Mottagaren betalar;
 • Tilläggsavgift för leverans till privatbostad;
 • Åtgärdad felaktig adress;
 • Kapacitetstillägg (Enbart internationellt);
 • Priority-tillägg;
 • Tillägg för ytterligare hantering - Emballage;
 • Tillägg för ytterligare hantering - Vikt.

För mer information om dessa tilläggsavgifter, klicka här.

Från och med den 1 juli 2024 kommer TNT:s bränsletillägg att höjas. Den uppdaterade tabellen är tillgänglig från och med 28 juni.

Gå in på denna sida regelbundet för att få mer information och uppdateringar om bränsletillägget.