ทีมงานด้านการสาธารณสุข

เราช่วยชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน

การขนส่งสินค้าเฮลธ์แคร์ต้องพบกับกฎข้อบังคับและความท้าทายเฉพาะแบบ ซึ่งเราเข้าใจดีว่าไม่ใช่เพียงการขนส่งจากจุดเอไปยังจุดบีเท่านั้น หากเป็นการค้นหาวิธีการรักษาโรคและการยกระดับชีวิตผู้คน เราจึงนำเสนอความเชี่ยวชาญชั้นนำของตลาดและบริการเฉพาะด้านเพื่อช่วยให้มืออาชีพในธุรกิจด้านสาธารณสุขปฏิบัติงานสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ตัวอย่างยารักษาโรค

การวิจัยด้านสาธารณสุขคือธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ความรวดเร็วของกระบวนการวิจัยและพัฒนาถือว่ามีความสำคัญมาก แต่ความคลาดเคลื่อนจากกฎข้อบังคับที่เข้มงวดอาจทำให้ผลลัพธ์เบี่ยงเบนและก่อให้เกิดการสูญเสียทางการเงินได้.

 

จากการให้บริการแก่ธุรกิจด้านสาธารณสุขมานานกว่า 30 ปี ทำให้ทีมงานของเราทราบดีถึงปัญหาของฝ่ายวิจัยและพัฒนาและการขนส่งสินค้าด้านสาธารณสุข จึงมั่นใจได้ว่าตัวอย่างยารักษาโรคของคุณจะถูกส่งมอบไปถึงสถานที่ตรวจสอบตรงเวลาในสภาพที่สมบูรณ์.

 

เราสามารถปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานธุรกิจด้านสาธารณสุขของคุณได้ ซึ่งรวมถึง:

 

 • ลดต้นทุนการขนส่งกว่า 40% ด้วยการขนส่งบนเครือข่ายรวมและบริการจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทุ่มเท
 • ลดต้นทุนค่าบรรจุสินค้ากว่า 50% ผ่านการบรรจุหีบห่อประสิทธิภาพสูงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบสัญญาเช่า
 • เพิ่มความแม่นยำด้านงบประมาณกว่า 15% ด้วยโครงสร้างการแจ้งราคาและการออกใบเรียกเก็บค่าบริการที่เรียบง่าย
 • เพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้ากว่า 20% จากการใช้ผู้ขนส่งสินค้าแต่ละครั้ง

บริการของเรา

 • เครือข่ายแบบบูรณาการเพียงแห่งเดียว ช่วยลดจุดขนถ่ายสินค้าลงถึง 50% ในห่วงโซ่อุปทาน เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทขนส่งเฉพาะด้านอื่นๆ.
 • เราคือบริษัทขนส่งสินค้าด่วนเพียงแห่งเดียวที่สามารถให้บริการเก็บรวบรวมสินค้าและการรับช่วงขนส่งผ่านทางเครือข่ายการขนส่ทางบกแห่งยุโรปที่เหนือชั้นกว่า.
 • การบรรจุหีบห่อประสิทธิภาพสูงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบสัญญาเช่าและสอดคล้องกับธุรกิจ ทำให้การขนส่งของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น.

ทีมงานของเรา

ทีมงานฝ่ายบริการลูกค้า จะทำการนัดหมายกับผู้รับตัวอย่างยารักษาโรค เพื่อขจัดความผิดพลาดที่จะเกิดแก่ผู้บริโภค ทีมงานเหล่านี้จะคอยตรวจสอบขั้นตอนการส่งมอบสินค้า รายงานข้อมูลอุณหภูมิ และจัดทำรายงานสถานะสินค้า.

การดาวน์โหลดที่มีประโยชน์

เทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์

เนื่องจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มีไว้ช่วยชีวิตผู้คน ทำให้การออกแบบ การผลิต และการจัดเตรียมต้องดำเนินการอย่างใส่ใจเป็นพิเศษ ซึ่งเรามอบความใส่ใจ ความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกันในขณะส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าของคุณ เพราะผลิตภัณฑ์ของคุณถือเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งมืออาชีพด้านสาธารณสุขใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้คน.

 

การขนส่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้คือทางเลือกแห่งชัยชนะสำหรับคลังสินค้ามูลค่าสูงของโรงพยาบาล การส่งมอบแก่โรงพยาบาลที่ถือเป็นความท้าทายของผู้อื่น ถือเป็นเรื่องที่เรียบง่ายสำหรับเรา เพราะเราส่งมอบสินค้าแก่โรงพยาบาลกว่า 17,000 แห่งทั่วยุโรป.

 

เราสามารถปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานธุรกิจด้านสาธารณสุขของคุณได้ ซึ่งรวมถึง:

 

 • ลดจำนวนอุปกรณ์ในคลังสินค้าของโรงพยาบาลได่กว่า 50% โดยเฉลี่ย ผ่านเครือข่ายที่ครอบคลุมที่สุดซึ่งสามารถส่งมอบสินค้าได้ในวันถัดไป
 • ลดโอกาสการขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจากปัญหาการขนส่งลงถึง 50%
 • ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าฉุกเฉินกว่า 80% ด้วยเครือข่ายรวมและบริการการขนส่งขาแรกและการรับช่วงขนส่ง

บริการของเรา

 • เรานำเสนอการส่งมอบสินค้าในวันถัดไปแก่โรงพยาบาลกว่า 96% ในยุโรป ซึ่งมากกว่าคู่แข่งกว่า 7%.
 • ประสิทธิภาพการทำงานของเราคือ 98% สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม 2%.
 • เราคือผู้ให้บริการขนส่งแบบบูรณาการทั้งทางบกและทางอากาศเพียงรายเดียว ที่สามารถติดต่อได้ในจุดเดียว.

ทีมงานของเรา

ฝ่ายบริการด้านสาธารณสุขของเรานำเสนอจุดติดต่อแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว.

 

ทีมงานเหล่านี้จะคอยตรวจสอบสถานการณ์ขนส่งนับตั้งแต่การรวบรวมสินค้าไปจนถึงการส่งมอบเพื่อสร้างความมั่นใจ รวมถึงเริ่มขั้นตอนการกู้คืนบริการ (หากจำเป็น) และช่วยให้คุณมองเห็นขั้นตอนการขนส่งสินค้าได้อย่างครบถ้วน.

การดาวน์โหลดที่มีประโยชน์

ติดต่อกับทีมงานด้านสาธารณสุขของเรา

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม