Paletleri̇n hazırlanması

-

Sağlamlık ve denge nasıl sağlanır?

Doğru yapılmış palet, yalnız denge ve korumadan ibaret değildir. Doğru paletleme ek ücret ödememenizi sağlar. Ücretler bir ağırlık ve hacim bileşimini temel aldığı için, hacimi büyük ya da paletinizin istiflenememesine sebep olan her şey ek ücretle karşılaşmanıza sebep olabilir.

Palet hazırlama rehberi̇

1. Üstüste i̇sti̇fleyi̇n

Üstüste istifleme azami istifleme direnci sağlar. İçerikler sert ise, daha fazla denge sağlamak için 'tuğlacı yöntemini' kullanabilirsiniz.

2. Hi̇zalayın

Koliler paletin kenarlarına hizalanmalı, paletten taşmalar olmamalıdır. Kolaylıkla zarar görebileceği veya diğer gönderilere zarar verebileceği için hizalanmamış paletleri kabul edemiyoruz.

3. Yüzeyi̇n düz olmasını sağlayın

Düzgün bir üst yüzey, paletin dayanıklı, derli toplu ve istiflenebilir olmasını sağlar. İstiflenemeyen paletler ek ücrete tabîdir.

4. Kayışla bağlayın ya da sarın

Palet üzerindeki cisimleri sabitlemek için kayış ya da streç sargı kullanın. Sargının paleti de içine alması gerekir.

5. Anlaşılır şeki̇lde eti̇ketleyi̇n

Paletler nakliye için istiflendiğinden etiketlerin üste değil, yanlara yapıştırılması gerekir.

Doğru paletleme

-

Koli̇lerken di̇kkat

Paletlerinizin uyması gereken asgari şartlar.