Cảnh báo

Luôn cập nhật những sự kiện trên khắp thế giới mà có thể ảnh hưởng đến việc giao những lô hàng quốc tế của bạn

Cảnh báo

Cập nhật Quy định Khai báo Hải quan cho việc Xuất khẩu Hàng hóa Y tế và Phi Y tế từ Trung Quốc | Đăng tải ngày 29 tháng 4 năm 2020

Nhằm tăng cường giám sát chất lượng xuất khẩu hàng hóa y tế và phi y tế, Bộ Thương mại Trung Quốc, Tổng cục Hải quan và Quản lý Nhà nước về Quản lý thị trường đã ban hành Thông báo số 12 năm 2020 vào ngày 25 tháng 4 năm 2020 với hiệu lực ngay lập tức để củng cố sự tuân thủ.

 

Những chủ hàng Trung Quốc phải đảm bảo tất cả các lô hàng xuất khẩu phải tuân thủ các quy định và yêu cầu giấy tờ mới nhất. Vui lòng tham khảo để biết thêm thông tin trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc (bấm vào đây).

 

Để đảm bảo việc thông quan xuất khẩu từ Trung Quốc được trôi chảy, những khách hàng nhập khẩu được khuyến khích kiểm tra với các chủ hàng ở Trung Quốc rằng các lô hàng xuất khẩu hàng hóa y tế và phi y tế của họ đáp ứng các quy định/hướng dẫn ban hành, trước khi sắp xếp xuất khẩu từ Trung Quốc.

Cập nhật quy định khai báo hải quan về việc xuất khẩu các mặt hàng liên quan đến y tế từ Trung Quốc | Đăng tải ngày 14 tháng 4 năm 2020


Theo cập nhật quy định Khai báo của Hải quan Trung Quốc về Thông báo của Tổng cục Hải quan số 53 năm 2020, các mặt hàng xuất khẩu cụ thể liên quan đến y tế được liệt kê bên dưới theo Mã Hải Quan (mã HS) sau đây phải chịu sự Kiểm tra và Kiểm dịch Trung Quốc (CIQ) đối với hàng hóa xuất khẩu bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 năm 2020. Điều này nhằm tăng cường giám sát chất lượng đối với việc xuất khẩu hàng y tế cụ thể từ Trung Quốc.

 

STT Tên hàng hóa Mã HS
1 Khẩu trang y tế 6307900010
2 Quần áo bảo hộ y tế 6210103010
3926209000
3 Nhiệt kế hồng ngoại 9025199010
4 Máy thở 9019200010
9019200090
5 Nón phẩu thuật 6505009900
6 Kính y tế 9004909000
7 Găng tay y tế 3926201100
3926201900
4015110000
4015190000
8 Giày bảo hộ y tế 6307900090
3926909090
4016999090
9 Màn hình theo dõi bệnh nhân 9018193010
10 Khăn khử trùng y tế 3005901000
3005909000
11 Thuốc khử trùng y tế 3808940010

 

Để đảm bảo việc thông quan xuất khẩu các mặt hàng y tế trên từ Trung Quốc được trôi chảy, những khách hàng nhập khẩu được khuyến khích kiểm tra với các chủ hàng của mình ở Trung Quốc rằng hàng xuất khẩu của họ cho các mặt hàng được liệt kê trên đáp ứng đúng tờ khai xuất khẩu do Hải quan Trung Quốc thiết lập, trước khi xuất khẩu từ Trung Quốc.


Bạn có thể tham khảo liên kết dưới đây từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc để biết thêm chi tiết, customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2961602/index.html (chỉ có tiếng Trung).

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm