Các câu hỏi thường gặp

Chúng tôi có sẵn tất cả các câu trả lời

Gửi Bưu phẩm

Đặt gửi hàng

Nơi đến

Giới hạn

Trước khi gửi

Đóng gói

Chứng từ

Điều kiện

Sau khi gửi

Theo dõi lộ trình

Hóa đơn

Khiếu nại

Các Giải pháp điện tử TNT

Website

Công cụ gửi hàng

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm