Không Vận Đơn

Gửi hàng của bạn một cách rõ ràng trên đường đi

Mỗi lô hàng có một không vận đơn với số vận đơn TNT duy nhất. Nó chứa những thông tin cần thiết và đi kèm với lô hàng của bạn trong suốt hành trình.

Vui lòng lưu ý mức phí 125,000 đồng trên mỗi lô hàng gửi phi điện tử sẽ được áp dụng kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2020.

 

Nếu như bạn không thích sử dụng công cụ gửi hàng, bạn có thể liên hệ chúng tôi để yêu cầu mẫu không vận đơn và điền nó bằng tay.

 

Số vận đơn là số tham chiếu vĩnh viễn cho lô hàng của bạn. Nó có thể được sử dụng để tra cứu lô hàng của bạn bất cứ lúc nào.

Miêu tả

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm