Nghề nghiệp với TNT

Tham gia vào Mạng lưới Con người của chúng tôi

Bạn đang nghĩ về nghề nghiệp tại TNT? Không cần tìm ở đâu xa. Bạn sẽ thấy ngay một danh sách các vị trí công việc tại TNT và các lời khuyên hữu ích để có được sự thăng tiến tốt nhất trong sự nghiệp của mình.

Nhân viên của chúng tôi có mặt tại 60 quốc gia trên tòan thế giới. Mỗi quốc gia, mỗi công ty và/hoặc các bộ phận vận hành quản lý có các hoạt động tuyển dụng riêng của họ. Có rất nhiều cơ hội lâu dài trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi – từ Kho vận, An ninh, Tài chính, Kinh doanh & Tiếp thị, Nhân sự, Truyền thông và Dịch Vụ Khách Hàng cho đến Luật và Thuế.

 

Hãy kiểm tra các vị trí tuyển dụng hiện tại của chúng tôi tại các vị trí tuyển dụng.