Việc làm với TNT

Tham gia vào mạng lưới con người

Suy nghĩ về một công việc với TNT? Không cần tìm đâu xa. Bạn sẽ thấy một danh sách cơ hội nghề nghiệp tại TNT và lời khuyên về những bước tiến nghề nghiệp tốt nhất trong cuộc đời.

TNT sử dụng lao động tại hơn 60 quốc gia. Các quốc gia, văn phòng kinh doanh, và/hoặc đơn vị vận hành thường tự quản lý các hoạt động tuyển dụng của mình. Chúng tôi có các cơ hội lâu dài về mọi lĩnh vực hoạt động - từ Vận hành, An ninh, Tài chính, Marketing & Kinh doanh, Nhân sự, Truyền thông và Dịch vụ khách hàng tới Luật và Thuế.
 

Để biết thêm thông tin về các vị trí đang tuyển dụng, vui lòng truy cập website của chúng tôi.

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm