Thủ tục Hải quan

Làm đúng để vận chuyển nhanh chóng

Chìa khóa để thủ tục thông quan suôn sẻ là cung cấp hóa đơn thương mại đúng. Cơ quan hải quan cần hóa đơn để xác định đúng thuế và phí. Điền hóa đơn chính xác giúp tránh chậm trễ.

Mẫu hóa đơn thương mạI

Để giúp bạn hoàn thành hóa đơn thương mại, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một mẫu dễ sử dụng. Xin lưu ý: Mẫu này được cung cấp cho mục đích hướng dẫn khách hàng. Hoàn thành và gửi hóa đơn thương mại là trách nhiệm của chủ thể ký tên.

Sự cần thiết của hóa đơn thương mạI

Lô hàng của bạn có những gì?

 

Mô tả hàng hóa

 

Điều này giúp cơ quan hải quan xác định rõ những gì có trong lô hàng của bạn. Phần mô tả phải giải thích đó là hàng hóa gì, được làm từ đâu, và được sử dụng để làm gì (nếu có thể). Nó phải rõ ràng và mô tả tất cả các hạng mục trong lô hàng đó.


Harmonised Tariff Codes

 

The Harmonised System (HS codes) phân loại hàng hóa để cơ quan hải quan biết loại thuế, phí, và hạn chế đối với mặt hàng đó. Cái đó là không bắt buộc, nhưng nêu cả mã số giúp đẩy nhanh thủ tục thông quan.

$

Định giá chính xác lô hàng của bạn

Cho dù mặt hàng đó là mẫu thử, quà tặng hay hàng trả lại, thì nó vẫn có giá trị ít nhất là về mặt chi phí sản xuất. Giá trị phải chính xác hết mức có thể. Nếu hải quan nghi ngờ giá trị lô hàng, điều đó có thể gây ra việc chậm trễ và phạt tiền. Một gợi ý khác là liệt kê giá trị hàng hóa bằng loại tiền mà bạn đề cập trong hóa đơn.

Nước xuất xứ

Mục này mô tả nơi hàng hóa được sản xuất. Nó có thể khác với nơi hàng hóa chuyển đến. Trong một số trường hợp, cần có Chứng nhận Xuất xứ hàng hóa. Để biết thêm thông tin về Chứng nhận Xuất xứ hàng hóa, vui lòng liên hệ với Phòng thương mại địa phương.

Chọn intercoms đúng

Bạn cần phải điền thông tin về Điều khoản Bán hàng (Incoterm) trên mỗi hóa đơn thương mại. Incoterms® 2010 là một tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu, được thiết lập bởi Phòng Thương Mại Quốc Tế. Chúng cho phép cơ quan hải quan xác định chủ sở hữu của lô hàng tại mọi thời điểm trong hành trình.

 

Nếu bạn có hợp đồng bán hàng, nó sẽ ghi rõ Incoterm. Nếu bạn không có hợp đồng bán hàng, bạn cần phải chọn một trong số những Incoterm sử dụng cho lô hàng của bạn để vận chuyển bằng đường bộ hay đường hàng không. Ví dụ, DAP (Giao hàng tại địa điểm) có nghĩa là bạn là một người gửi trả tiền cho việc vận chuyển, nhưng người nhận có trách nhiệm thanh toán thuế và phí.

Thông quan một cách trơn tru

Giờ thì bạn đã biết được cách thông quan một cách trơn tru với hóa đơn thương mại đúng. Bạn có thể điền thông tin theo cách của riêng bạn, hoặc tiết kiệm thời gian và sử dụng mẫu hóa đơn thương mại của chúng tôi.