Príplatok v čase zvýšeného dopytu (pôvodne označovaný ako Sezónny príplatok)

V obdobiach, kedy zaznamenávame zvýšené prepravné objemy, vyšší dopyt po kapacitách, nárast prevádzkových nákladov a iné tlaky na našu sieť sa môže aplikovať Príplatok v čase zvýšeného dopytu. 

DÔLEŽITÉ:

1. Použiteľnosť, trvanie a výška Príplatku v čase zvýšeného dopytu sa pre každý región stanovuje na základe pravidelného prehodnocovania prepravných objemov, dostupnej kapacity našej siete a situácie na trhu.

2. Výška Príplatku v čase zvýšeného dopytu, súvisiace spúšťače a spôsoby výpočtu sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  Vyhradzujeme si právo znova zaviesť Príplatok v čase zvýšeného dopytu na základe vlastného uváženia.  Pozrite si Prepravné podmienky TNT.

S platnosťou od 29. apríla 2024 zavedieme nasledujúce zmeny v Príplatku v čase zvýšeného dopytu pre zásielky posielané službami TNT:

  • Od 29. apríla 2024 sa pozastavuje uplatňovanie Príplatku v čase zvýšeného dopytu pre exportné aj importné medzinárodné zásielky.

Príplatok v čase zvýšeného dopytu bude zohľadnený vo vašej faktúre.

Prehľad predchádzajúcich aktualizácií k 24. aprílu 2024

  • Od 29. apríla 2024 sa pozastavuje uplatňovanie Príplatku v čase zvýšeného dopytu pre exportné aj importné medzinárodné zásielky.
  • Od 1. januára 2024 sa pozastavuje uplatňovanie Príplatku v čase zvýšeného dopytu pre exportné aj importné zásielky posielané v rámci Európy.

Výška príplatku (EUR za kilogram)

Nižšie uvedené hodnoty príplatkov sa týkajú zásielok hradených v Európe. V prípade prichádzajúcich zásielok alebo zásielok tretích strán sa Príplatok v čase zvýšeného dopytu za export alebo import uplatňuje na základe krajiny alebo oblasti odoslania.

Vývoz Miesto doručenia
Pôvod Európa USA/Kanada Čína APAC* Zvyšok sveta
Európa - - - - -


Min. príplatok: 0,90 EUR/zásielka

Importné služby Miesto odoslania
Destinácia Európa USA/Kanada Čína APAC* Zvyšok sveta
Európa - - - - -


Min. príplatok: 0,90 EUR/zásielka

Dátum platnosti: 29. apríl 2024

(*) Krajiny a územia Ázie a Tichomoria (APAC) sú Austrália, Kambodža, Indonézia, Japonsko, Laos, Malajzia, Nový Zéland, Filipíny, Singapur, Južná Kórea, Thajsko, Východný Timor, Vietnam, Taiwan (Čína) a osobitné administratívne oblasti Hong Kong a Macao (Čína).
Ostatné krajiny a územia APAC sa považujú za „zvyšok sveta“. 

Príplatok v čase zvýšeného dopytu pre služby International Economy TNT (48N) – len v rámci Európy

Výška príplatku (EUR za kilogram)

Krajina odoslania Krajina určenia
Európa
Európa  –

Žiadny minimálny príplatok

Dátum účinnosti: 1. január 2024

Často kladené otázky