Find farligt gods

Der er ni klasser og nogle underklasser af farligt gods. Den klasse, som din forsendelse falder ind under, har indflydelse på, hvordan du skal emballere, mærke og transportere den.

F.eks. fyrværkeri eller nødblus

DG-klassifikation: 1. Eksplosive stoffer og artikler


F.eks. aerosoler eller campinggas

DG-klassifikation: 2.1. Brændbare gasser


F.eks. komprimeret ilt

DG-klassifikation: 2.2. Ikke-brændbare gasser


F.eks. sprøjtegifte

DG-klassifikation: 2.3. Giftgasser


F.eks. opløsningsmidler eller maling

DG-klassifikation: 3. Brændbare væsker


F.eks. tændstikker

DG-klassifikation: 4.1. Brændbare faste stoffer


F.eks. fosfor

DG-klassifikation: 4.2 Selvantændelige stoffer


F.eks. calciumkarbid

DG-klassifikation: 4.3. Stoffer, der afgiver brændbare gasser i vand

F.eks. kunstgødning

DG-klassifikation: 5.1. Oxiderende stoffer


F.eks. reparationssæt til fiberglas

DG-klassifikation: 5.2. Organiske peroxider


F.eks. pesticider

DG-klassifikation: 6.1. Giftige stoffer


F.eks. blodprøver eller medicinske prøver

DG-klassifikation: 6.2. Smittefarlige stoffer


F.eks. røgalarmer

DG-klassifikation: 7. Radioaktivt materiale


F.eks. blegemidler eller afløbsrens

DG-klassifikation: 8. Ætsende stoffer


F.eks. airbags, magneter, telefoner eller bærbare computere

DG-klassifikation: 9. Diverse
 


F.eks. separate litiumceller og batterier

DG-klassifikation: 9. Diverse

Andre mærkater, du skal være opmærksom på

Hvis nogle af de artikler, du vil sende, har én eller flere af de mærkater, der er vist nedenfor, skal du kontakte os.

Hvis du ikke er sikker på, om din forsendelse er farligt gods, så bed fabrikanten eller leverandøren om et Sikkerhedsdatablad (MSDS). Hvis det indeholder et UN-nummer, er det farligt gods. Alternativt kan du kontakte os.

Eksempler på farligt gods

Nogle varer, der er klassificeret som farligt materiale, kan overraske dig, såsom aerosoler, parfume eller alle artikler, der indeholder litiumbatterier, som fx telefoner eller laptops.

Litiumbatterier

Hvis litiumbatterier ikke emballeres korrekt eller bliver beskadiget under transport, kan de forårsage kortslutning, der kan få dem til at overophede og antænde.

Spraydåser og aerosoler

De komprimerede gasser, der får disse artikler til at fungere, er sundhedsskadelige, og de kan eksplodere, hvis de ikke emballeres korrekt.

Maling og lakker

Oliebaseret maling, spraymaling og visse lakker kan overophede og antænde under visse forhold.

Parfumer

Alkohol, der er et brændbart stof, er også en essentiel ingrediens i næsten alle parfumer og cologner.

Dette skal du vide

Det er dit ansvar

Det er afsenderens ansvar at sikre, at farligt gods er korrekt deklareret, emballeret og opmærket med dokumentation, der lever op til reglerne i oprindelseslandet, transitlandet og bestemmelseslandet.

Tillægsgebyrer

Transport af farligt gods kræver særlige transport- og håndteringsservices. Dette betyder, at dine forsendelsesomkostninger vil blive pålagt ekstra gebyrer.  

Send med TNT

  • Til virksomheder uanset størrelse
  • Personligt tilpassede priser til kunder, der sender ofte
  • Vi afhenter din pakke for at spare dig tid
  • Få en hurtig online pris med myTNT 2