TNT minimumskrav til emballage

Mangelfuld emballering skaber risiko for uheld, både på varerne, andre forsendelser og de personer, som håndterer godset. Din forsendelse skal overholde vores emballeringspolitik. Chauffører har ret til at afvise nedenstående forsendelser.

Kasser

Beskadigede kasser

Brug kasser, som ikke har revner, huller, ridser, har været trykket sammen eller på anden måde er tidligere beskadiget.


Våde kasser

Brug ikke kasser, som er våde, lækker, eller som er beskadiget af vand.


Uegnet emballage

Undgå tunge genstande i svage kasser. Kasser skal have tilstrækkelig styrke, kvalitet og størrelse. Brug om nødvendig omsnøring for at forstærke kassen.


Over 20 kg

Kasser over 20 kg skal kunne håndteres af en palleløfter. Af hensyn til vores medarbejdere beder vi dig sætte en "HEAVY" label på kasser der vejer mere end 15 kg.

Paller

Ikke-fastgjort gods

Alt skal fastgøres til pallen med omsnøring og/eller indpakning, så det udgør en enkelt, uadskillelig enhed.

Paller af dårlig kvalitet

Undgå paller af dårlig kvalitet eller beskadigede paller.

Irregulært gods

Skarpe kanter

Undgå blottede eller skarpe genstande. Tilstrækkelig indpakning, som forhindrer personskader.


Dele, som stikker ud

Dele, som stikker ud, kan medføre skade på personer og/eller andre forsendelser.

Forsendelser, der indeholder farligt gods, skal være i fuld overensstemmelse med IATA- og ADR-forordninger.