Αποστολές από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Αποστολές από το 2021 και έπειτα

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στην εργαλειοθήκη αποστολών στη διεύθυνση fedex.com/Brexit, για λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές στις διαδικασίες αποστολών και για να μάθετε πώς μπορείτε να συνεχίσετε αποτελεσματικά τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές.