Πολιτική Απορρήτου της TNT

Θέλουμε να μας εμπιστεύεστε. Αυτός είναι ο λόγος που προστατεύουμε τις πληροφορίες σας και τις χρησιμοποιούμε με υπευθυνότητα, ενώ συνεχίζουμε να προσφέρουμε την άριστη εξυπηρέτηση που αναμένετε από την TNT Express B.V και τις επιχειρησιακές ομάδες της, τις θυγατρικές και τα τμήματά της (στο εξής «TNT»). Η ΤΝΤ δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας. Η ΤΝΤ έχει δημιουργήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να εξηγήσει πώς συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα.

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2018

Στοιχεία επικοινωνίας

TNT Express – Τμήμα Προστασίας Εταιρικών Δεδομένων

Υπόψη: Νομικού Τμήματος

Taurusavenue 111

2132 LS Hoofddorp

Ολλανδία

E: dataprotection@tnt.com

1. Ισχύει για εσάς η παρούσα Πολιτική Απορρήτου;

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για εσάς εάν είσαστε πελάτης της ΤΝΤ, παραλήπτης δέματος που παραδόθηκε από την ΤΝΤ, προμηθευτής της ΤΝΤ ή εάν επικοινωνήσετε με την ΤΝΤ, π.χ., εάν επισκεφθείτε την τοποθεσία www.tnt.com, εάν χρησιμοποιήσετε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή εάν λάβετε email από την ΤΝΤ. Οι ιστότοποί μας προορίζονται για το γενικό κοινό και δεν απευθύνονται σε παιδιά. Δεν συλλέγουμε σκόπιμα ή εσκεμμένα Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, παρακαλείσθε να μην υποβάλετε Προσωπικά Δεδομένα σε εμάς και να απευθυνθείτε για βοήθεια στον γονέα ή στον κηδεμόνα σας. Εάν πιστεύετε ότι το παιδί σας μπορεί να έχει γνωστοποιήσει σε εμάς πληροφορίες που το ταυτοποιούν, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dataprotection@tnt.com και εμείς θα τις καταργήσουμε.

2. Τι είδους πληροφορίες συλλέγει η ΤΝΤ;

Κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την παροχή των υπηρεσιών της, η ΤΝΤ θα χρειαστεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα. «Προσωπικά Δεδομένα» αποτελούν όλες οι πληροφορίες που μπορούν άμεσα ή έμμεσα να χρησιμοποιηθούν για να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο. Τα περισσότερα Προσωπικά Δεδομένα τα παρέχετε εσείς απευθείας στην ΤΝΤ, π.χ.:

 • Στοιχεία επικοινωνίας: Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου.
 • Οικονομικά στοιχεία: Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, κατάσταση πληρωμών, τιμολόγια.
 • Στοιχεία ταυτοποίησης: Αριθμός διπλώματος οδήγησης.
 • Πληροφορίες (προσωπικού) λογαριασμού: Στοιχεία για σύνδεση, όπως η διεύθυνση email και ο κωδικός πρόσβασης, και άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό σας.
 • Πληροφορίες σχετικά με αποστολές και υπηρεσίες: Αριθμός παρακολούθησης αποστολής, πληροφορίες δρομολογίου αποστολής, στοιχεία εκάστοτε τοποθεσίας αποστολής, κατάσταση αποστολής, τοποθεσία παράδοσης, είδος συσκευασίας, αριθμός τεμαχίων, βάρος, φωτογραφία του δέματος, πληροφορίες εκτελωνισμού. 
 • Πληροφορίες χρήστη και προτιμήσεων: Αριθμός αποστολών, παράπονα, ιστορικό αγορών και σχετικών εμπορικών δραστηριοτήτων, επικοινωνία, πληροφορίες έρευνας, προτιμήσεις αγορών.

3. Γιατί η ΤΝΤ επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα;

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται ή άλλως υφίστανται επεξεργασία, εάν είναι απαραίτητο, στα πλαίσια της υπεύθυνης, αποδοτικής και αποτελεσματικής επιχειρηματικής διαχείρισης εκ μέρους της ΤΝΤ. Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα επειδή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών μας προς εσάς, ή επειδή είναι απαραίτητο να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας, όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία, ή εξαιτίας άλλων νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της ΤΝΤ αναφορικά με την παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών αποστολής. Ειδικότερα, η ΤΝΤ χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα για τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Ανάπτυξη προϊόντων, έρευνα και βελτίωση των προϊόντων ή/ και των υπηρεσιών της ΤΝΤ. Η ΤΝΤ επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των προϊόντων ή/ και των υπηρεσιών της ΤΝΤ, καθώς και τις ανάγκες έρευνας.
 • Εκτέλεση συμφωνητικών. Αφορά στις υπηρεσίες παρακολούθησης/εντοπισμού των αποστολών της ΤΝΤ, στην επικοινωνία με άτομα και γενικά τρίτα μέρη αναφορικά με τις υπηρεσίες, στην ανταπόκριση σε αιτήματα για (περαιτέρω) πληροφορίες, στην επίλυση διενέξεων και στη σύνταξη των συμβάσεων.
 • Διαχείριση σχέσεων και προώθηση πωλήσεων (marketing) για εμπορικές δραστηριότητες.  Η ΤΝΤ ενδέχεται να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα αν αυτό απαιτείται για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τη διαχείριση λογαριασμού, την εξυπηρέτηση πελατών και την εκτέλεση (στοχευμένων) δραστηριοτήτων προώθησης πωλήσεων με σκοπό την εδραίωση σχέσης με τους πελάτες, τους εταιρικούς συνεργάτες ή προμηθευτές της και για την εκτέλεση αναλύσεων σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα για στατιστικούς και επιστημονικούς λόγους.
 • Εκτέλεση επιχειρηματικών διεργασιών, εσωτερική διαχείριση και αναφορά διαχείρισης. Αφορά στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων, όπως η διαχείριση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων και ερευνών, οι οικονομικές και λογιστικές δραστηριότητες, η καθιέρωση επιχειρηματικών ελέγχων, η παροχή κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας για σκοπούς αποτελεσματικότητας, η διαχείριση συγχωνεύσεων, εξαγορών και εκποιήσεων και η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για αναφορά και ανάλυση.
 • Ασφάλεια και προστασία. Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται σε επεξεργασία για δραστηριότητες όπως εκείνες που αφορούν στην ασφάλεια και στην υγεία, στην προστασία περιουσιακών στοιχείων της ΤΝΤ και των πελατών της, των προμηθευτών ή των εταιρικών συνεργατών και στην πιστοποίηση γνησιότητας της κατάστασης και των δικαιωμάτων πρόσβασης των τελευταίων.
 • Προστασία των ατομικών ζωτικών συμφερόντων Αφορά στην επεξεργασία δεδομένων όταν είναι απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων κάποιου ατόμου (π.χ. για επείγοντες ιατρικούς λόγους).
 • Συμμόρφωση με ισχύουσα νομοθεσία κλπ. Αφορά στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες για συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, όπως αυτά ισχύουν για την ΤΝΤ (π.χ. αντιστοίχιση ονομάτων πελατών, προμηθευτών και εταιρικών συνεργατών με λίστες ατόμων αποκλειόμενων από συναλλαγές).

4. Ποιος έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Η ΤΝΤ πιθανά να κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Η ΤΝΤ πιθανά να κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας στους συνεργάτες της, στις επιχειρησιακές ομάδες της, στις θυγατρικές της, στις Διευθύνσεις της ή σε τρίτους, εάν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Εφόσον ενδείκνυται, η ΤΝΤ θα απαιτήσει από τους τρίτους να ενεργούν σε συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΤΝΤ αναφορικά με την προστασία δεδομένων. 
 • Η ΤΝΤ πιθανά να κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, δηλαδή σε τρίτους που επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό μας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τρίτοι συνεργάτες θα χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω και μόνο σε συμμόρφωση με τις οδηγίες μας. Η ΤΝΤ θα χρησιμοποιεί μόνο υπεύθυνους επεξεργασίας που προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και που διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των υποκείμενων προσωπικών δεδομένων.
 • Οι υπάλληλοι της ΤΝΤ θα έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας, εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η πρόσβαση χορηγείται μόνο εάν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω και μόνο εάν ο υπάλληλος δεσμεύεται με σχετική ρήτρα εμπιστευτικότητας. 
 • Η ΤΝΤ θα κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία, όπως για παράδειγμα, από τις αρχές επιβολής του νόμου ή κυβερνητικούς φορείς, για την κατοχύρωση ή την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή αναφορικά με μια εταιρική συναλλαγή, όπως εξαγορά, συγχώνευση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, ή στην απίθανη περίπτωση της πτώχευσης.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα η ΤΝΤ θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Η ΤΝΤ διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα τα διαγράψει όταν σταματήσουν να είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους. Το ακριβές χρονικό διάστημα βασίζεται στο είδος των Προσωπικών Δεδομένων και τις νομικές υποχρεώσεις ή τους επιχειρηματικούς σκοπούς για τους οποίους διατηρούνται.

6. Τι μέτρα λαμβάνει η TNT για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Η TNT έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας κατά τυχαίας ή παράνομης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της διασφάλισης ότι:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα σας προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Το απόρρητο των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι εξασφαλισμένο.
 • Θα διαφυλαχθεί η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας.
 • Το προσωπικό της ΤΝΤ εκπαιδεύεται στις απαιτήσεις ασφαλείας πληροφοριών, και
 • Οι επελθούσες παραβιάσεις ή υποψίες παραβίασης καταγγέλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Πού αποθηκεύει και διαβιβάζει η ΤΝΤ τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Λόγω της φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας, η ΤΝΤ πιθανά να χρειάζεται να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός της χώρας κατοικίας σας. Σε κάθε περίπτωση, όπου κι αν διαβιβάζουμε Προσωπικά Δεδομένα, η ΤΝΤ θα διασφαλίζει ότι κατά τη μεταφορά λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογες μεταφορές σε τρίτους διέπονται από συμβάσεις που βασίζονται στις πρότυπες συμβατικές ρήτρες για τη μεταφορά δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μέτρα ασφαλείας, επικοινωνήστε στην ηλ. διεύθυνση dataprotection@tnt.com.

8. Ποια δικαιώματα έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία χρήσης Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε κάποια δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις τα δικαιώματά σας δεν είναι απόλυτα και ενδέχεται να μην είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Κάποια από αυτά τα δικαιώματα, όπως ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επεξηγούνται παρακάτω.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα σε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας, καθώς και να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς τα χρησιμοποιούμε. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα σας παρέχονται συνήθως σε ψηφιακή μορφή.

Δικαίωμα διόρθωσης

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα διασφάλισης της ακρίβειας και πληρότητας των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι δεν αυτό δεν ισχύει, έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να τα επικαιροποιήσουμε ή να τα τροποποιήσουμε.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Σε κάποιες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, π.χ. στις περιπτώσεις που τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό, όταν τα Προσωπικά Δεδομένα είναι πλέον παρωχημένα ή στις περιπτώσεις που αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, κλπ. Παρόλα αυτά, θα συνυπολογιστούν και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας λόγω κάποιων νομικών ή ρυθμιστικών υποχρεώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Σε κάποιες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε (προσωρινά) να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, εάν, για παράδειγμα, θεωρείτε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς δεν είναι ακριβή ή εάν πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Σε κάποιες περιορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων που μας έχετε παραχωρήσει σε κάποιον τρίτο της επιλογής σας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, η οποία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα. Εκτός εάν έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους να προβούμε σε επεξεργασία, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα για αυτούς τους λόγους όταν υποβάλετε τη σχετική εναντίωση. Σημειωτέον ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες ή παροχές εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας των απαραίτητων Προσωπικών Δεδομένων για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που λαμβάνεται βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, το οποίο έχει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Εάν έχετε υποστεί κάποια αυτοματοποιημένη απόφαση και δεν συμφωνείτε με το αποτέλεσμα, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία και να μας ζητήσετε να αναθεωρήσουμε την απόφαση.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Ενδέχεται, σε κάποιες περιπτώσεις, να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Όταν το κάνουμε, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Κατόπιν της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, η ΤΝΤ θα σταματήσει την περαιτέρω επεξεργασία το συντομότερο δυνατό. Η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζεται.

Χρησιμοποιήστε τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας εάν θα θέλατε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας.

9. Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται στους ιστότοπους της ΤΝΤ;

Η παρακάτω παράγραφος περιγράφει τη δέσμευσή μας στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων όπως ισχύει για τον ιστότοπο της ΤΝΤ (www.tnt.com) ή οποιεσδήποτε από τις δευτερεύουσες σελίδες μέσω των οποίων η ΤΝΤ μπορεί να αποκτήσει αυτόματα Προσωπικά Δεδομένα.

Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα αποκτώνται χρησιμοποιώντας cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες. Η ΤΝΤ χρησιμοποιεί αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • για να βοηθούν εμάς και τρίτους να αποκτήσουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στους ιστότοπους,
 • για διεκπεραίωση των αποστολών σας,
 • για ανάλυση των επισκέψεών σας και των προτιμήσεων σας, για να βελτιώνουμε τους ιστότοπούς σας,
 • για εμφάνιση διαφημίσεων, μηνυμάτων επικοινωνίας και περιεχομένου από εμάς και από τρίτους, στους ιστότοπούς μας και σε ιστότοπους τρίτων, που αφορούν συγκεκριμένα τα ενδιαφέροντά σας,
 • για απομνημόνευση της γλώσσας σας και άλλων προτιμήσεών σας,
 • για να σας βοηθούν να βρίσκετε τις πληροφορίες που αναζητάτε,
 • για την παροχή ασφαλούς και προστατευμένης υπηρεσίας συναλλαγών στο διαδίκτυο.
 • για μέτρηση του αριθμού επισκεπτών στους ιστότοπούς μας και της χρήσης που κάνουν, ώστε να διατηρούμε την αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων και να γνωρίζουμε καλύτερα το κοινό μας,
 • για τη διαχείριση συστήματος και αντιμετώπιση προβλημάτων.

10. Τι μπορείτε να κάνετε εάν έχετε άλλες ερωτήσεις ή παράπονα;

Έχετε τη δυνατότητα να απευθύνετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων στην TNT, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας,που παρατίθενται στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στις τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων, στη χώρα στην οποία εργάζεστε, κατοικείτε ή εκεί όπου φέρεται να έλαβε χώρα κάποια παραβίαση. Παραθέτουμε κατάσταση με Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων.

11. Θα εφαρμόζονται αλλαγές/επικαιροποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου;

Η ΤΝΤ ενδέχεται να επικαιροποιεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν κάποια τροποποίηση έχει σοβαρές επιπτώσεις, η TNT θα προσπαθήσει να σας ενημερώνει σχετικά με τις τροποποιήσεις αυτές. Η TNT θα δημοσιεύει συνεχώς μια επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου στον ιστότοπο www.tnt.com, υποδεικνύοντας τις τελευταίες τροποποιήσεις.