Επιπρόσθετες χρεώσεις

Κατανοώντας το τιμολόγιο σας

Οι επιπρόσθετες χρεώσεις είναι χρεώσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά στις αποστολές σας με την ΤΝΤ.

Όταν κάνετε αποστολές με την ΤΝΤ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες επιπρόσθετες χρεώσεις:

Επίναυλος καυσίμων

H ΤΝΤ εφαρμόζει σε όλες τις αποστολές έναν κυμαινόμενο επίναυλο καυσίμων, ο υπολογισμός του οποίου βασίζεται σε έναν δείκτη.
 

 

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις ισχύουσες χρεώσεις για τις Επιπρόσθετες Υπηρεσίες της ΤΝΤ Ελλάδος.

Επιπρόσθετες χρεώσεις

Σε περίπτωση που η αποστολή σας είναι εκτός ορίων παράδοσης της ΤΝΤ σε απομακρυσμένες ή λιγότερο προσβάσιμες περιοχές, οι αποστολές επιβαρύνονται με τις παρακάτω χρεώσεις: 0.35€ χρέωση ανά κιλό (ελάχιστη χρέωση 22€) Παρακαλούμε για επιπλέον πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 89 05 868.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η Ιουνίου η ΤΝΤ δε θα χρεώνει χιλιομετρικές επιβαρύνσεις στις αποστολές εσωτερικού, όλες οι αποστολές από και προς την επαρχία θα επιβαρύνονται 1€ ανά αποστολή. (Εξαιρούνται οι αποστολές μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης).
 

Δείτε εδώ αναλύτικά τους ταχυδρομικούς κώδικούς που επιβαρύνονται με το 1€ ανα αποστολή.

Επιβάρυνση απομακρυσμένων περιοχών

Παρέχουμε υπηρεσίες παραλαβής και παράδοσης σχεδόν οπουδήποτε ζητηθούν. Για ορισμένες απομακρυσμένες και λιγότερο προσβάσιμες περιοχές εφαρμόζεται χιλιομετρική επιβάρυνση προκειμένου να καλυφθεί το επιπλέον κόστος της μεταφοράς.

 


Επίναυλος ασφαλείας

Η TNT πραγματοποιεί μια σειρά από επιπρόσθετες διαδικασίες, δράσεις και επενδύσεις προκειμένου να διαφυλάξει τις αποστολές των πελατών μας για όσο διάστημα αυτές βρίσκονται στα χέρια μας. Για να αντισταθμίσει εν μέρει το επιπλέον κόστος, εφαρμόζει σε όλες τις αποστολές έναν Επίναυλο Ασφαλείας.

 

Ο επίναυλος ασφαλείας ισχύει για όλες τις διεθνείς αποστολές Express, Economy Express και Special Express, και η χρέωση είναι €0,05 ανά κιλό*, με ελάχιστη χρέωση €0,50 και μέγιστη €10,00 ανά αποστολή.

 

Για αεροπορικές μεταφορές βαρέων φορτίων, η χρέωση είναι €0,09 ανά κιλό*. Η ελάχιστη χρέωση αντιστοιχεί σε βάρος 100 κιλών. Δεν υπάρχει μέγιστο όριο βάρους για την εφαρμογή του επίναυλου.

 

*Η TNT χρησιμοποιεί ογκομετρικό συντελεστή μετατροπής για να υπολογίσει αν ένα φορτίο θα χρεωθεί ανάλογα με το πραγματικό του βάρος ή το ογκομετρικό του βάρος – όποιο είναι μεγαλύτερο.

Επιβάρυνση εσωτερικού

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η Ιουνίου η ΤΝΤ δε θα χρεώνει χιλιομετρικές επιβαρύνσεις στις αποστολές εσωτερικού, όλες οι αποστολές από και προς την επαρχία θα επιβαρύνονται 1€ ανά αποστολή. (Εξαιρούνται οι αποστολές μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης).

 

Δείτε εδώ αναλύτικά τους ταχυδρομικούς κώδικούς που επιβαρύνονται με το 1€ ανα αποστολή.