Επιπρόσθετες χρεώσεις

Κατανοώντας το τιμολόγιό σας

Επίναυλος καυσίμων

H ΤΝΤ εφαρμόζει σε όλες τις αποστολές έναν κυμαινόμενο επίναυλο καυσίμων, ο υπολογισμός του οποίου βασίζεται σε έναν δείκτη.
 

 

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις ισχύουσες χρεώσεις για τις Επιπρόσθετες Υπηρεσίες της ΤΝΤ Ελλάδος.

Επιπρόσθετες χρεώσεις

Σε περίπτωση που η αποστολή σας είναι εκτός ορίων παράδοσης της ΤΝΤ σε απομακρυσμένες ή λιγότερο προσβάσιμες περιοχές, οι αποστολές επιβαρύνονται με τις παρακάτω χρεώσεις: 0.35€ χρέωση ανά κιλό (ελάχιστη χρέωση 22€) Παρακαλούμε για επιπλέον πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 89 05 868.

Οι επιπρόσθετες χρεώσεις είναι χρεώσεις που είναι υποχρεωτικές και ισχύουν για τις ΤΝΤ αποστολές σας.

Όταν κάνετε αποστολές με την ΤΝΤ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες επιπρόσθετες χρεώσεις: 

 

Επιβάρυνση απομακρυσμένων περιοχών

Παρέχουμε υπηρεσίες παραλαβής και παράδοσης σχεδόν οπουδήποτε ζητηθούν. Για ορισμένες απομακρυσμένες και λιγότερο προσβάσιμες περιοχές εφαρμόζεται χιλιομετρική επιβάρυνση προκειμένου να καλυφθεί το επιπλέον κόστος της μεταφοράς.

 

 

Ενημερώσεις στις επιπρόσθετες χρεώσεις μας (σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2024)

Το 2024 θα ενημερώσουμε τα βασικά ποσά των ακόλουθων επιπρόσθετων χρεώσεων.

 ΑπόΠρος
Μη στοιβάσιμη αποστολή*€150 €/αποστολή200 €/αποστολή 
Επικίνδυνα αγαθά:
Ξηρός πάγος
10 €/αποστολή12,50 €/αποστολή 
Απομακρυσμένη περιοχή:
Παράδοση σε απομακρυσμένη περιοχή**
0,42 €/κιλό (ελάχ. 22 €) 0,45 €/κιλό (ελάχ. 22 €)
Μη ηλεκτρονική φορτωτική5,00 €/αποστολή8,00 €/αποστολή

*Για να αποφύγετε αυτή την επιπρόσθετη χρέωση, ανατρέξτε στις οδηγίες συσκευασίας.

**Οι ταχυδρομικοί κωδικοί για τους οποίους ισχύει αυτή η επιπρόσθετη χρέωση θα ενημερωθούν. Μπορείτε να βρείτε πλήρεις λεπτομέρειες εδώ.

Ενημέρωση των Επιπρόσθετων επιβαρύνσεων για το χειρισμό (AHS) αποστολών (με ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου 2023)

1.    Νέες επιπρόσθετες επιβαρύνσεις για το χειρισμό (AHS)

Με ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου 2023, ενδέχεται να εφαρμόζονται στις αποστολές σας νέες Επιπρόσθετες επιβαρύνσεις για το χειρισμό* (AHS) για μη τυπικά πακέτα. Αυτές θα αντικατοπτρίζουν τους πρόσθετους πόρους που απαιτούνται για αποτελεσματικές μεταφορές μη τυπικών πακέτων μέσω του δικτύου μας.


α.    Επιπρόσθετη επιβάρυνση για το χειρισμό (AHS) – Συσκευασία

(40 EUR/ αποστολή)

Η Επιπρόσθετη επιβάρυνση για το χειρισμό (AHS) - Συσκευασία ενεργοποιείται από μη τυπικά πακέτα που δεν είναι συμβατά με τις τυπικές διαδικασίες μας και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον εξοπλισμό, το προσωπικό και άλλα πακέτα μας. Αυτά τα μη τυπικά πακέτα απαιτούν χειροκίνητη παρέμβαση, ώστε να αποφευχθεί η εμπλοκή τους στους ταινιόδρομους ή στους ραουλόδρομους, η βλάβη στον εξοπλισμό διαλογής ή η καταστροφή άλλων πακέτων.

Η Επιπρόσθετη επιβάρυνση για το χειρισμό (AHS) - Συσκευασία ισχύει για αποστολές που περιέχουν οποιοδήποτε αντικείμενο ή πακέτο που:

  • δεν είναι πλήρως εγκλωβισμένο σε εξωτερικό εμπορευματοκιβώτιο αποστολής ή συσκευασία,
  • είναι εγκλωβισμένο σε εξωτερικό εμπορευματοκιβώτιο αποστολής ή συσκευασία που δεν είναι κατασκευασμένο από υλικά κυματοειδούς ινοσανίδας (χαρτόνι), όπως, ενδεικτικά: μέταλλο, ξύλο, καμβά, δέρμα, σκληρό πλαστικό, μαλακό πλαστικό ή αφρό διογκωμένης πολυστερίνης (π.χ. φελιζόλ),
  • είναι εγκλωβισμένο σε ένα εξωτερικό δοχείο αποστολής ή συσκευασία καλυμμένο με συρρικνωμένο ή ελαστικό περιτύλιγμα,
  • είναι στρογγυλό ή κυλινδρικό, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) των σωλήνων αλληλογραφίας, κουτιών, βαρελιών, ελαστικών, τυμπάνων ή κουβάδων,
  • είναι δεμένο με μεταλλικές, πλαστικές ή υφασμάτινες ταινίες, ή έχει τροχούς (π.χ. ένα ποδήλατο), ροδάκια, λαβές ή ιμάντες, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων όπου η εξωτερική επιφάνεια είναι χαλαρά τυλιγμένη ή όπου το περιεχόμενο προεξέχει από την επιφάνεια της συσκευασίας,
  • θα μπορούσε να εμπλακεί ή να προκαλέσει ζημιά σε άλλα πακέτα ή στο σύστημα διαλογής μας.

β.    Επιπρόσθετη επιβάρυνση για το χειρισμό (AHS) - Βάρος

(20 EUR/ αποστολή)

Ισχύει για αποστολές που περιέχουν οποιοδήποτε αντικείμενο ή πακέτο που έχει πραγματικό βάρος μεγαλύτερο από 31 κιλά (αλλά λιγότερο από 68 κιλά).  Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η Επιπρόσθετη επιβάρυνση για το χειρισμό (AHS) - Βάρος δεν ισχύει για ένα αντικείμενο, πακέτο ή κουτί σε τυπική παλέτα.

Τα συστήματα διαλογής μας είναι σχεδιασμένα για αντικείμενα ή πακέτα με βάρος έως 31 κιλά. Πακέτα μεγαλύτερα αυτού του βάρους απαιτούν χειροκίνητη παρέμβαση για την αποφυγή σύνθλιψης άλλων πακέτων ή τραυματισμού υπαλλήλων.

Για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις νέες επιπρόσθετες χρεώσεις, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Για να αποφύγετε αυτές τις χρεώσεις, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις συμβουλές και τις οδηγίες συσκευασίας στο tnt.com.


2.     Ενημερωμένος ορισμός υπαρχουσών επιπρόσθετων χρεώσεων για ευθυγράμμιση με τα παγκόσμια λειτουργικά πρότυπα

α
.     Επιπρόσθετη επιβάρυνση για το χειρισμό (AHS) – Μη μεταφερόμενα σε ταινιόδρομο

Η Επιπρόσθετη επιβάρυνση για το χειρισμό (AHS) - Μη μεταφερόμενα σε ταινιόδρομο ισχύει αν ένα αντικείμενο ζυγίζει λιγότερο από 30 κιλά και υπερβαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διαστάσεις: 1,21 μ. (Μ) x 0,76 μ. (Π) x 0,76 μ. (Υ)


β.    Μη στοιβάσιμη αποστολή

Η Επιπρόσθετη επιβάρυνση για το χειρισμό (AHS) - Μη στοιβάσιμη αποστολή ισχύει για αποστολές που περιέχουν τουλάχιστον ένα μη στοιβάσιμο τεμάχιο ή παλέτα. Αυτό σημαίνει ότι ένα τεμάχιο ή παλέτα δεν μπορεί να στοιβαχθεί κάθετα με ασφαλή τρόπο. Η επιπρόσθετη χρέωση ισχύει μία φορά ανά αποστολή, ακόμα και αν πολλά τεμάχια που αναγνωρίζονται ως μη στοιβάσιμα συνδυάζονται σε μία αποστολή.

*Διατηρούμε το δικαίωμα επιβολής Eπιπρόσθετων επιβαρύνσεων για τo χειρισμό (AHS) για πακέτα που απαιτούν ειδικό χειρισμό ή την εφαρμογή της πρόσθετης συσκευασίας στη διάρκεια της μεταφοράς. Το σχήμα και οι διαστάσεις της συσκευασίας ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη μεταφορά, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την επιλεξιμότητα του πακέτου για την επιπρόσθετη χρέωση. Εάν το σχήμα και οι διαστάσεις του πακέτου αλλάζουν στη διάρκεια της μεταφοράς, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις κατάλληλες προσαρμογές στις επιπρόσθετες χρεώσεις αποστολής οποιαδήποτε στιγμή.

Η TNT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τιμές, επιπρόσθετες χρεώσεις, χρόνους μεταφοράς και ζώνες όπως κρίνει απαραίτητο, με ή χωρίς ειδοποίηση και σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς.

 

Επιπλέον φόροι για παραλαβή αποστολών που εισάγονται από την Ινδία, το Βιετνάμ και την Ταΐλάνδη με την TNT

Τιμολόγια για παραλαβή αποστολών που εισάγονται από την Ινδία, το Βιετνάμ και την Ταΐλάνδη με την TNT θα περιλαμβάνουν έναν επιπλέον φόρο στο ποσό με ισχύ από την ημερομηνία που υποδεικνύεται στον πίνακα παρακάτω. Αυτό οφείλεται στην μεταβολή του επιχειρησιακού μας μοντέλου και συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς φόρων. Ο φόρος θα ισχύει για όλους τους πελάτες της TNT, των οποίων οι αποστολές προέρχονται από την Ινδία, την Ταΐλάνδη ή το Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των πληρωτών που χρεώνονται εκτός αυτών των χωρών. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον φόρο, επικοινωνήστε μαζί μας στην ανοικτή γραμμή ερωτήσεων, στον αριθμό που βρίσκεται στο τιμολόγιο της TNT.

Προέλευση αποστολήςΠρόσθετος φόροςΗμερομηνία ισχύος
Ινδία18%1 Ιουνίου 2020
Βιετνάμ10%1 Σεπτεμβρίου 2020
Ταϊλάνδη7%1 Σεπτεμβρίου 2020