Εκτελωνισμός

Το σωστό τιμολόγιο εξασφαλίζει γρήγορη διεκπεραίωση

Το πιο σημαντικό στοιχείο για την απρόσκοπτη διαδικασία εκτελωνισμού είναι το πλήρες και σωστό εμπορικό τιμολόγιο. Οι τελωνειακές αρχές το χρειάζονται προκειμένου να υπολογίσουν τους πιθανούς φόρους και δασμούς. Η σωστή συμπλήρωση του τιμολογίου συμβάλλει στην αποφυγή καθυστερήσεων.

Πρότυπο εμπορικού τιμολογίου

Για να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε το εμπορικό τιμολόγιο, έχουμε προετοιμάσει ένα εύχρηστο πρότυπο. Λάβετε υπόψη: Αυτό το πρότυπο παρέχεται με σκοπό την καθοδήγηση του πελάτη. Η συμπλήρωση και η υποβολή του εμπορικού τιμολογίου αποτελεί ευθύνη του υπογράφοντος.

Τα βασικά στοιχεία του εμπορικού τιμολογίου

Ποιό είναι το περιεχόμενο της αποστολής σας;

 

Περιγραφή αγαθών

Παρέχει στις τελωνειακές αρχές σαφείς πληροφορίες για το περιεχόμενο της αποστολής σας. Η περιγραφή των αγαθών θα πρέπει να επεξηγεί τι είναι το αγαθό, το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο και τη χρήση για την οποία προορίζεται (αν ισχύει). Θα πρέπει να είναι σαφής και να περιγράφει όλα τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην αποστολή.

 

Κωδικοί Κοινού Δασμολογίου

Το Εναρμονισμένο Σύστημα (κωδικοί ΕΣ) κατατάσσει τα αγαθά έτσι ώστε οι τελωνειακές αρχές να γνωρίζουν ποιοι φόροι, δασμοί και έλεγχοι ενδεχομένως ισχύουν. Η παροχή των κωδικών είναι προαιρετική, αλλά συμβάλλει στην επιτάχυνση του εκτελωνισμού.

$

Υπολογίστε με ακρίβεια την αξία της αποστολής σας

Ακόμη και αν το αντικείμενο είναι ένα δείγμα, ένα δώρο ή μια επιστροφή, εξακολουθεί να έχει μια συγκεκριμένη αξία η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο κόστος παραγωγής. Η αξία που δηλώνετε θα πρέπει να είναι όσον το δυνατό πιο ακριβής. Η αμφισβήτηση της αξίας από τις τελωνειακές αρχές θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και κυρώσεις. Άλλη μια συμβουλή: Καταχωρίστε την αξία των αγαθών στο νόμισμα που προσδιορίζετε στο τιμολόγιο.

Χώρα προέλευσης

Περιγράφει τον τόπο κατασκευής των αγαθών. Ο τόπος κατασκευής των αγαθών μπορεί να μη συμπίπτει με τον τόπο από τον οποίο αποστέλλονται τα αγαθά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται Πιστοποιητικό Προέλευσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πιστοποιητικό Προέλευσης, επικοινωνήστε με το τοπικό σας Εμπορικό Επιμελητήριο.

Επιλέξτε τους σωστούς διεθνείς εμπορικούς όρους (incoterms)

Πρέπει να συμπληρώσετε τους Εμπορικούς Όρους (Incoterms) σε κάθε εμπορικό τιμολόγιο. Οι Διεθνείς εμπορικοί όροι Incoterms® 2010  αποτελούν ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο που έχει καθιερωθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. Με τους όρους αυτούς, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αναγνωρίσουν τον κάτοχο της αποστολής ανά πάσα στιγμή κατά τη μεταφορά της.

Αν έχετε σύμβαση πώλησης, οι όροι Incoterms θα προσδιορίζονται σε αυτήν. Αν δεν έχετε σύμβαση πώλησης, θα πρέπει να επιλέξετε έναν από τους Διεθνείς εμπορικούς όρους που ισχύει για τις αποστολές σας που προορίζονται για οδική ή αεροπορική μεταφορά. Για παράδειγμα, ο όρος DAP (Παραδοτέο για εκφόρτωση) σημαίνει ότι εσείς ως αποστολέας πληρώνετε για την αποστολή, αλλά υπεύθυνος για τους φόρους και δασμούς είναι ο παραλήπτης.

Εκτελωνισμός χωρίς προβλήματα

Μπορείτε τώρα να δείτε πώς θα αποφύγετε τυχόν προβλήματα κατά τον εκτελωνισμό με ένα σωστό εμπορικό τιμολόγιο. Μπορείτε να συμπληρώσετε το δικό σας τιμολόγιο ή να εξοικονομήσετε χρόνο χρησιμοποιώντας το πρότυπο εμπορικού τιμολογίου που σας παρέχουμε.