Εμπορικό τιμολόγιο

Το σωστό τιμολόγιο εξασφαλίζει γρήγορη μεταφορά

Το πιο σημαντικό στοιχείο για την απρόσκοπτη διαδικασία εκτελωνισμού είναι το πλήρες και σωστό εμπορικό τιμολόγιο. Οι τελωνειακές αρχές το χρειάζονται προκειμένου να υπολογίσουν τους πιθανούς φόρους και δασμούς. Η σωστή συμπλήρωση του τιμολογίου συμβάλλει στην αποφυγή καθυστερήσεων.

Πρότυπο εμπορικού τιμολογίου

Για να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε το εμπορικό σας τιμολόγιο, δημιουργήσαμε ένα εύχρηστο υπόδειγμα. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το υπόδειγμα παρέχεται για την καθοδήγηση του πελάτη. Η συμπλήρωση και υποβολή του εμπορικού τιμολογίου αποτελεί ευθύνη της εταιρείας που το υπογράφει.

Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στο εμπορικό τιμολόγιο

Τι περιλαμβάνει η αποστολή σας;

 

Περιγραφή εμπορευμάτων

Το εμπορικό τιμολόγιο πρέπει να παρέχει στις τελωνειακές αρχές μια σαφή ένδειξη των εμπορευμάτων που περιλαμβάνει η αποστολή σας. Στην περιγραφή θα πρέπει να εξηγείτε τι είναι το κάθε εμπόρευμα, ποιο είναι το υλικό κατασκευής του και πού χρησιμοποιείται (ανάλογα με την περίπτωση). Η περιγραφή θα πρέπει να είναι σαφής και να αναφέρεται σε όλα τα τεμάχια που περιλαμβάνονται στην αποστολή.

 

Εναρμονισμένο σύστημα δασμολογικών κωδικών

Το Εναρμονισμένο Σύστημα (κωδικοί ΕΣ) ταξινομεί τα εμπορεύματα, προκειμένου να γνωρίζουν οι τελωνειακές αρχές ποιοι φόροι, δασμοί και έλεγχοι ενδέχεται να ισχύουν. Οι εν λόγω κωδικοί είναι προαιρετικοί, αλλά, εάν τους συμπεριλάβετε, θα επιταχύνετε τη διαδικασία του εκτελωνισμού.

$

Προσδιορίστε με ακρίβεια την αξία της αποστολής σας

Ακόμη και εάν το αντικείμενο είναι δείγμα, δώρο ή επιστροφή, εξακολουθεί να έχει αξία, η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο κόστος παραγωγής. Η αξία θα πρέπει να προσδιορίζεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Εάν το τελωνείο αμφισβητήσει την αναφερόμενη αξία, υπάρχει η πιθανότητα καθυστερήσεων και κυρώσεων. Μία ακόμη συμβουλή: καταγράψτε την αξία των εμπορευμάτων στο νόμισμα που έχετε προσδιορίσει στο τιμολόγιο.

Χώρα προέλευσης

Εδώ περιγράφετε πού παράγονται τα εμπορεύματα. Η χώρα προέλευσης μπορεί να διαφέρει από τη χώρα από την οποία αποστέλλονται τα εμπορεύματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται Πιστοποιητικό Προέλευσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πιστοποιητικό Προέλευσης, επικοινωνήστε με το Εμπορικό Επιμελητήριο της περιοχής σας.

Επιλέξτε τους κατάλληλους όρους Incoterms

Θα πρέπει να συμπληρώνετε τους όρους πώλησης (Incoterms) σε κάθε εμπορικό τιμολόγιο. Οι όροι Incoterms® 2010 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που έχει καθιερωθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο.Επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να προσδιορίζουν τον ιδιοκτήτη της αποστολής ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδρομής της.

Εάν έχετε συνάψει σύμβαση πώλησης, θα προσδιορίζει τους όρους Incoterms. Εάν δεν έχετε συνάψει σύμβαση πώλησης, θα πρέπει να επιλέξετε έναν από τους όρους Incoterms που ισχύει για τη χερσαία ή εναέρια μεταφορά των αποστολών σας. Για παράδειγμα, ο όρος DAP (Παραδοτέο στον τόπο προορισμού) σημαίνει ότι εσείς ως αποστολέας πληρώνετε για την αποστολή, αλλά ο παραλήπτης είναι υπεύθυνος για τυχόν φόρους και δασμούς.

Ολοκληρώστε απρόσκοπτα τη διαδικασία του εκτελωνισμού

Τώρα, μπορείτε να δείτε πώς θα ολοκληρώσετε απρόσκοπτα τη διαδικασία του εκτελωνισμού με το σωστό εμπορικό τιμολόγιο. Μπορείτε να συμπληρώσετε το δικό σας ή να εξοικονομήσετε χρόνο, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εμπορικού τιμολογίου που ετοιμάσαμε για εσάς.